Et lille lys på de spirituelle love.


  Et lille Lys på de spirituelle love.

Første gang udgivet i Storbritannien i 2000.

Denne udgave er udgivet i 2004.

DIANA COOPER

CONSEJO_DE_ORION.jpg

Denne bog giver dig nøglerne til himlen

INDHOLD:

INDLEDNING

 EN OVERSIGT OVER DEN SPIRITUELLE ORDEN

 LIVETS GRUNDLÆGGENDE LOVE

Kapitel Et: Som foroven, så forneden… 9

Kapitel To: Som inden i, således uden for… 12

Kapitel Tre: Loven om Anmodning… 15 

Kapitel Fire: Loven om Tiltrækning… 17

Kapitel Fem: Loven om Modstand… 21

Kapitel Seks: Loven om Refleksion… 25

Kapitel Syv: Loven om Projektion… 29

Kapitel Otte: Loven om Tilknytning… 32

LOVENE OM SKABELSE

Kapitel Ni: Loven om Opmærksomhed… 36

Kapitel Ti: Loven om Strømning… 38

Kapitel Elleve: Loven om Overflod… 40

Kapitel Tolv: Loven om Klarhed… 42 

Kapitel Tretten: Loven om Hensigt… 44

Kapitel Fjorten: Loven om Velstand… 48

Kapitel Femten: Loven om Manifestation… 51

Kapitel Seksten: Loven om Succes… 54

LOVENE OM HØJERE BEVIDSTHED

Kapitel Sytten: Loven om Balance og Polaritet… 58

Kapitel Atten: Loven om Karma… 60

Kapitel Nitten: Loven om Reinkarnation… 64

Kapitel Tyve: Loven om Ansvarlighed… 68

Kapitel En og Tyve: Loven om Dømmekraft… 72

Kapitel To og Tyve: Loven om Bekræftelser… 74

Kapitel Tre og Tyve: Loven om Bøn… 78

Kapitel Fire og Tyve: Loven om Meditation… 82

Kapitel Fem og Tyve: Loven om Udfordring… 85

LOVENE OM HØJERE FREKVENS

Kapitel Seks og Tyve: Loven om Frekvens eller Vibration… 88

Kapitel Syv og Tyve: Loven om Mirakler… 92

Kapitel Otte og Tyve: Loven om Healing… 95

Kapitel Ni og Tyve: Loven om Renselse… 99

Kapitel Tredve: loven om Perspektiv… 103

Kapitel En og Tredve: Loven om Taknemmelighed… 106

Kapitel To og Tredve: Loven om Velsignelser… 110

Kapitel Tre og Tredve: loven om Dekret… 113

Kapitel Fire og Tredve: Loven om Tillid… 116

Kapitel Fem og Tredve: Loven om Nåde… 118

Kapitel Seks og Tredve: Loven om Enhed… 121

INDLEDNING

  Livet på Jorden er et spil hvor man arbejder sammen. Det er vitalt at lære reglerne, så du kan deltage og yde din medvirken. En fodboldkamp ville blive et almindeligt slagsmål hvis alle gjorde det på deres egen måde, så spillerne har lært reglerne før de går ind på banen. På samme måde har vi lært de spirituelle love før vi blev født. Når du forstår, og følger de spirituelle love, så kan du skabe himlen på Jorden. Men, livet på Jorden er blevet et almindeligt slagsmål, fordi folk har glemt dem eller valgt at ignorere dem.

    Denne bog giver erindringer om, og en forståelse af de spirituelle love.

    I tusinder af år har menneskene spillet dette spil som en larmende flok børn. Forhold er blevet baseret på behov og ønske om kontrol, succes er målt på hvad der kan opnås materielt og hvad man kan eje. Fremherskende følelser har været vrede, at være såret og frygt, fordi folk har været fokuseret på fysisk og seksuel sensation.

    Når mennesker tager dem selv for alvorligt, er de kritiske og dømmende af dem selv og andre. Mange føler sig anspændt og ude af kontrol. Folk føler ofte at de skal retfærdiggøre deres eksistens eller bevise deres overlegenhed, så livet bliver en kamp og disharmoni bliver fremherskende.

    Det er det gamle paradigme for livet på Jorden.

    Det er tid til forandring. Guddommelig misfornøjelse trænger ind i menneskers hjerte. Bevidstheden hos flertallet på Jorden er ved at ændres, så folk ikke længere er tilfreds med behov og grådighed. Vi ønsker at leve på en bedre måde. For at opnå det, så bliver vi bedt om at lære reglerne, arbejde sammen og rense ud i vores spil. Vi forbereder os til oprykning til en højere division.

    Vi er i processen hvor vi kollektivt bevæger os mod en højere dimension. Gamle vaner og uforløste problemer kommer op til overfladen, så de kan blive gennemgået og frigjort for at skabe plads til det nye. Sociale strukturer begynder at kollapse. Monarkier, regeringer, store virksomheder, banker og alle kæmpemæssige institutioner bevæger sig mod forandringer og tilintetgørelse. Nogle krige kan sammenlignes med bylder: vrede er blevet så ulmende, så det er blevet til fjendtlighed, og bliver nu renset ud som betændelse.

    Mange er nu, gennem hårdt arbejde, samarbejde og disciplin, nået op til den øverste division. De spiller i pokalfinalen med verdens øjne rettet mod dem, og frembringer inspiration for alle. Når du når dette niveau, så bekymre dig ikke om dem der stadig ignorere reglerne. Vær et eksempel på hvordan spillet kan spilles.

    Når vi følger de spirituelle love, er vi i stand til at opnå oplysning. Vi oplever en følelse af enhed, og lever i kærlighed, medfølelse og tillid. Vi bliver mestre, følger vores egen vejledning, og tillader ikke os selv at blive afledt af nogen som helst andre. Vores største glæde er at tjene menneskeheden og Universet.

    Det er himlen på Jorden. Livet bliver glædesfyldt, fredfyldt og harmonisk. Vi samarbejder med andre og giver dem indflydelse. Vi giver slip på vores ego ønsker, og lever for det Guddommelige.

    Jorden er et stade med fri vilje. Vi kan vælge om vi enten vil eller ikke vil følge lovene. Men, vi høster belønningerne hvis vi gør det, og bærer konsekvenserne hvis vi ikke gør det.

    Mennesker spørger ofte om hvor meget frit valg vi i virkeligheden har, og hvor meget er uundgåelig. Vores højere selv foretager bestemte beslutninger, før vi kommer til Jorden. Din sjæl foretager disse valg, baseret på de oplevelser du har brug for til dine fremskridt. Du kan vælge at blive født hos vanskelige forældre, fordi de indeholder de udfordringer din sjæl har brug for. Mens du måske afviser dette som grotesk, så ser din sjæl dit liv fra et højere perspektiv. Du kan møde den person du vil gifte dig med, fordi du har karma der skal betales eller fordi du har fortjent, at I skal være lykkelige sammen. Du kan få et barn som dør, fordi din sjæl har brug for at opleve tab. Dit liv kan bryde fuldstændig sammen når du er tredve, på grund af uventede begivenheder.

    Dette er beslutninger før livet, som er uundgåelige. Men, du har frit valg over hvordan du vil håndtere hver eneste af disse omstændigheder, og kan foretage beslutninger om alt mulig andet i dit liv. Det er faktisk som at købe en billet til at rejse rundt om Jorden. Der er bestemte stoppesteder og forudbestilte fly afgange, som du har indvilget i, før du begiver dig af sted. Hvad du gør i resten af tiden, er op til dig.

    Når du følger de spirituelle love og hæver dit spil, så er din mission her afsløret for dig. Når du får en vision om hvad du havde til hensigt at fuldføre gennem din rejse på Jorden, så vil din klarhed og dit formål fylde dig med glæde.

Vi er ved at forberede os til året 2012 og tiden omkring, hvor der hos flertallet vil blive en opvågning af den menneskelige bevidsthed. Et kvantespring vil finde sted.

    Én gang i hvert tiende millionte år, er der et tidspunkt med stilhed, et tidspunkt med total stilhed i Universet. På det tidspunkt sker der forandringer, som er langt ud over vores fatte evne. Vi har absolut ingen begreb om det vældige omfang der venter os på dette tidspunkt.

    Mayan civilisationens kalender ender i året 2012, for de kunne ikke forudse hvad der ville ske efter den store opvågning. Året 2012 markerer enden på livet, sådan som vi kender det. I hele planetens historie har der aldrig været en mulighed som denne for spirituel vækst. Din opgave er, at forberede dig selv og blive parat til at foretage det spring. Stop med at slentre rundt i livets labyrint i forvirring og frygt. Det er tid nu til at gå tillidsfuldt og formålsfuldt ind i den nye arena.

    I denne bog giver jeg dig en enkelt vejledning i, at føre dig fra begynder til top spiller. Et lille lys på de spirituelle love vil gøre dig i stand til at mestre livet.

****************************************

  Følg de spirituelle love, og du vil skabe Himlen på Jorden.

  ***************************************

         EN OVERSIGT OVER DEN SPIRITUELLE ORDEN

Vi inkarnerer alle for at opleve livet i en fysisk krop. Jorden er en mysterieskole, et sted hvor vores lektioner bliver præsenteret for os i form af situationer eller særlige mennesker. Det er måden hvorpå vi behandler omstændighederne i vores liv der bestemmer, om vi kan eller ikke kan passere igennem vores eksaminationer. Når vi besvarer alle vores prøver med medfølelse, styrke og forståelse bliver vi mestre.

    Målet for alle som inkarnerer på jorden, er opstigning eller oplysning, hvilket er den totale beherskelse af alle lektionerne, som bliver givet her. Det kan tage mange liv på grund af, at hvis vi sårer eller skader en anden så skaber vi karma, hvilket er et udestående som skal betales tilbage. Meget ofte ønsker vores sjæl at vi vender tilbage til Jorden, for at møde de samme mennesker og situationer af samme slags, for at opleve udfordringerne igen eller for at afslutte uforløste problemer.

    Jorden er et meget specielt uddannelsessted i Universet. Her bliver vi tilbudt lektioner om seksualitet, følelser og økonomi, hvilket ikke er muligt andre steder. Men, vi går ikke vores vej alene. Vi har alle en skytsengel, som er med os gennem alle vores liv. Engle er rene spirituelle væsener fra højere dimensioner, som sjældent har taget plads i en fysisk krop. Vores skytsengle beskytter os, opmuntrer os, og er vores samvittigheds stemme. Når vi er parat tiltrækker vi også andre engle til os, for et specielt formål eller til at arbejde sammen med os.

    Alle har også en åndelig vejleder, som har levet på Jorden, og som efter døden frivilligt arbejder med at uddanne sig som vejleder, for at hjælpe dem der stadig er her. Din åndelige vejleder er tiltrukket til dig på grund af det lys du udstråler, og der kommer forskellige vejledere til dig når du ændrer dig. En udviklet person vil tiltrække højere vejledere. Vi har mange vejledere, som hjælper os med forskellige aspekter af vores liv. Vi har også hjælpere. Disse er sædvanligvis ånden fra mennesker som har elsket os i livet, og ønsker at hjælpe os efter de er døde.

    Mens dine engle og vejledere holder øje med dig i det daglige, så er der mange store engle, som er højere oppe i englenes hierarki, Ærkeenglene, Fyrstendømmerne og, i særdeleshed Magterne, som overvåger den almindelige verdensorden på Jorden. Der er også opstegne mestre, dem som allerede har mestret lektionerne på Jorden, og hjælper hele planeten med at udvikle sig. Vi kan bede dem om hjælp i bøn eller meditation. Herredømmet over alt og alle, er hos Kilden, som er kendt som Gud, Brahma, Skaberen, Guddommen eller det Guddommelige.

    Vi kan bede om hjælp hos enhver af disse usynlige ånder, og de vil gøre hvad de kan inden for mulighederne i de spirituelle love.

    Vi er multi dimensionale væsener. En dimension er et frekvens område. Det betyder, at en del af os kan være fastlåst i lavfrekvente negative følelser, mens en anden del af os udstråler medfølelse og kærlighed ind i Universet. Meget forenklet, den første dimension er mineralriget, hvor nye ideer bliver rodfæstet. Den anden dimension er planteriget, som behøver lys for at vokse. Lys indeholder spirituel information og viden. Den tredje dimension er dyreriget. Meget materialistiske og negative mennesker befinder sig også i denne dimensionale frekvens, og har ofte glemt deres Guddommelige forbindelser. Vores planet bevæger sig nu ind i den fjerde dimension. På denne frekvens begynder mennesker at huske tidligere liv, og sandheden om hvem de er. Hjertet begynder at åbnes mod betingelsesløs kærlighed.

    For at kunne bevæge sig ind i den femte dimensionale frekvens, så skal mennesker have tilgivet dem selv og andre. Frygt og negativitet vil være blevet forvandlet. Her er forståelsen af Enhed. Den sjette dimension, er den frekvens hvor vi hæver os op til der hvor vi forlader vores fysiske krop efter opstigning, og klargør vores lyslegeme til større tjeneste i Universerne. Den syvende dimension, er kendt som den syvende himmel. Det er der hvor de højere opstegne mestre og de fleste af englene opholder sig.

    Din sjæl er et højere aspekt af dig, som indeholder alle oplevelserne fra dine rejser gennem tilværelsens mange planer. En del af din sjæl, som er dit personlige selv, er blevet sendt til Jorden for at lære. Mens dit højere selv eller sjæl ved, at du er et spirituelt væsen i en menneskelig krop, så har dit lavere eller personlige aspekt glemt det. Din opgave på Jorden er at kunne huske den du er. Mange mennesker befinder sig i en sjæle søvn, og er ikke klar over at de er spirituelle væsener. Deres højere selv sender vanskeligheder og smerte, som skal varsko dem om, at de skal bestræbe sig på at søge efter sandheden.

    Der er nu åbnet et vindue fuld af muligheder for spirituel vækst. Mange sjæle ønsker at inkarnere for at drage fordel af det. Vi har chancen for at tilbagebetale alle vores karmiske udeståender og mestre vores lektioner. På dette tidspunkt, er der, mere end nogensinde før, spirituel vejledning og hjælp tilgængelig for os, så vi hurtigt kan bevæge os mod opstigning. For at kunne gøre det, så hjælper det at forstå de spirituelle love, så vi kan bevæge os fremad med klarhed og forståelse på vores rejse.

LIVETS   GRUNDLÆGGENDE   LOVE

KAPITEL ET

SOM FOROVEN, SÅ FORNEDEN

Som foroven, så forneden. Det er Universets første lov. På Jorden, som den er det i himlen.

    Hvis du er en forælder, så elsker du alle dine børn på samme måde, hvad enten de er babyer, rollinger eller voksne. Du har tillid til dem, selv når de skal gå igennem en vanskelig fase. En mor kan ryste sit hoved i sorg over hendes unge børns adfærd, men hun dømmer dem ikke. Hun ved de vil blive voksne.

    Forældrene til et lille barn elsker ham ikke mindre fordi han er jaloux på hans søster, der er en baby. De forstår, og prøver på at hjælpe ham med hans modstridende følelser. Når han bliver ældre holder de ikke op med at elske ham fordi han kæmper med sit hjemmearbejde. De tilbyder hjælp.

    Gud holder ikke op med at elske dig, når du har turbulente følelser eller synes at et stykke arbejde er vanskeligt. Han dømmer dig heller ikke. Du bliver nærmere opmuntret og hjulpet af hans engle.

Universet elsker dig, og fastholder visionen om din fremtid som en oplyst

person, lige meget hvilke fejltagelser du gør her på Jorden.

    Kloge forældre opmuntrer og leder blidt deres børn til at udvikle deres talenter. Ligeledes giver de dem frihed til at lære af deres egne fejltagelser. Jo mere sensitiv et barn er, jo mere valgfrihed vil du give ham.

     Vi kan ikke altid forhindre at vores barn oplever lidelser, som en konsekvens af deres handlinger. Børn med stærk vilje kommer i vanskeligheder når de følger deres egne ønsker. Har du nogensinde betragtet det lille barn, som har besluttet sig for at røre ved det varme komfur, selvom du et dusin gange har fortalt ham, at det vil gøre ondt? Ofte er det kun oplevelsen af smerten som vil give dem mulighed for at lære.

    Vi har også fået det frie valg. Som en hver følsom forælder, så vil Guddommen træde frem og prøve på at vejlede os hvis vi er ved at komme på vildspor. Men, i henhold til spirituel lov, så vil Gud ikke tvinge os til at gøre hans vilje. Hvis vi er fast besluttet på at gøre det, som vi har sat os for, så vil han træde tilbage og tillade os at lære på den hårde måde.

    Som i enhver familie, så fører Guddommen omhyggelig tilsyn med de unge sjæle, mens de udviklede sjæle må tage ansvar for dem selv.

Universet ser afventende til når vi oplever og lærer. Når vi er parat, så åbner

det nye døre for os.

    Ønsker du for dem du elsker, at de er lykkelige, tilfredse, velhavende og sunde? Selvfølgelig gør du det, hvis du virkelig elsker dem. Det samme ønsker Kilden for dig, hans elskede barn, at det skal være lykkeligt, tilfreds, velhavende og sundt.

    Jeg talte med en som følte sig skyldig, fordi hun var så glad for sit arbejde. På en eller anden måde følte hun, at Gud måtte misbillige hende fordi hun var så glædesfyldt omkring hendes arbejde! Sandheden er det stik modsatte.

Når du er glad så jubler himlen. Guds vilje er, at du gør hvad der giver dig

glæde, tilfredsstillelse og en følelse af, at du er værdifuld.

    En klog forælder giver vejledning til deres børn, og gør dem selvstændige til at foretage frie valg. Hvis de ignorer vejledningen, så støtter de elskende forældre dem i hvad de end vælger at gøre.

    Også Gud giver os vejledning i drømme, meditation eller hjælper os på gled gennem intuitionen. Han giver os fuldstændig frit valg, om vi enten vil acceptere det eller ikke, og støtter os betingelsesløs uanset hvilken vej vi vælger. Han har ingen bindinger til os om at vi skal foretage særlige valg.

    Mens du har frit valg, så længes din sjæl efter, at du vælger vejen med den største spirituelle vækst. Men, de fleste af os er nødt til at lære fra oplevelserne, at dumdristige, egoistiske valg fører til et dårligt helbred, nederlag og elendighed.

    Vi finder ofte ud af på den hårde måde, at når vi handler ud fra vores lavere vilje, hvilket er vores eget egoistiske ønske, så er det uundgåelige resultat at vi føler os dårlig tilpas.

    John var en gammeldags autoritær person, høj, vredt skulende når man kom ham på tværs, og jovial når han fik det på sin måde. Hans bedstefar grundlagde familie virksomheden. Den gik videre til hans far og derefter til ham. Han formodede at hans søn, Ronald, ville føre den videre. Imidlertid, så ønskede Roland at blive musiker, og udviste et glimrende talent. John, faderen, nægtede fuldstændig at acceptere denne beslutning. Han hånede sin søns musikalske evner, og gjorde alt hvad der stod i hans magt for at manipulere ham, og følelsesmæssig presse ham, til at gå ind i familievirksomheden. John bedyrede altid, at han handlede ud for det der var det bedste for hans søn, for ingen kunne tjene til et respektabelt liv som musiker. Han sagde, at han kun prøvede at redde Ronald fra sorg og skuffelse.

    Johns kontrollerende handlinger var baseret på frygt. Det var ikke overraskende, at han permanent følte sig irritabel, og skændtes med både sin kone og sin søn. Disse faktorer forværrede hans hjertes tilstand. Til sidst besluttede Ronald at bryde fuldstændig ud af familien, så han kunne udtrykke sig selv gennem sin musik. Hans far følte sig isoleret, syg og usikker, hvilket var et resultat af hans egne frastødende handlinger. Det var netop disse følelser han prøvede at undgå, ved at kontrollere sin søn.

    En klog forælder opmuntrer sit barn til at udtrykke sit talent, og angriber ikke barnet når det følger en vej. Frygtbaserede valg kommer fra vores lavere vilje. ”Lad din vilje ske” betyder, ”hjælp mig med at foretage valg fra mit højere selv”. Kloge, modige valg resulterer i glæde, sundhed og overflod.

Valg som fremmer kærlighed, harmoni og glæde kommer fra den højere

eller Guddommelige vilje, og styrker os altid.

        Vi kan alle lide at blive påskønnet. Når nogen takker os fra hjertet for noget vi har gjort, så mærker vi en følelse af tilfredshed og glæde, og ofte ønsker vi at give mere. Og sådan er det ovenfra. Himlen smiler til os når vi påskønner og siger tak for hvad vi har modtaget. Universets kraft sender os derefter mere.

    Mange mennesker fortæller mig, at de råber på deres engel efter hjælp, og kan simpelthen ikke forstå hvorfor hjælpen ikke kommer. Tag et eksempel her fra Jorden. Dit barn råber efter dig, for at du skal komme og hjælpe ham med sit hjemmearbejde. Ti mod en, så føler du dig irriteret og utilbøjelig til at tilfredsstille ham. Det er ikke noget under, at englene vender det døve øre til mod egoistiske råb efter hjælp. Når dit barn beder venligt, og du har følelsen af at han værdsætter din hjælp, så er du uden tvivl glad for at give den. Sådan er lysets kraft også.

Når du er parat til at modtage noget fra Universet, så bed roligt og venligt.

Det vil med glæde lade dig få det. Værdsæt det når du får det

    Det er frastødende at være sammen med en negativ person. Hvis du prøver at hjælpe en eller anden, som foretrækker at svælge i elendighed, så vil du sandsynligvis gå din vej efter et stykke tid. Hvis du holder af dem, så kan du holde øje med dem på afstand. Det er det samme i himlene.

Englene finder det meget vanskeligt at komme ind til dig gennem din

målbevidste negativitet. De kan kun holde sig parat til at hjælpe.

    Hvis nogen er god mod dig eller dine dyr, så får du sympati for dem. Når du er god mod dig selv eller nogen af Guds skabninger, så får Universet sympati for dig. Når nogen er entusiastisk, så føler du dig opstemt og motiveret til handling. Sådan er det med Universets energi. Den vil støtte din lidenskab. Hvis nogen har tillid til dig, så lever du op til deres tillid. Når vi har tillid til Gud, så besvarer han vores tillid. Vi besvarer generøsitet. Gud gør det samme.

    Du kan ikke manipulere eller forhandle med en klog forælder. Du kan ikke manipulere eller forhandle med Gud.

**********************************************

  De samme ting der berører et menneskes hjerte berører Guds hjerte.

**********************************************

  KAPITEL TO

SOM INDEN I, SÅ UDENFOR

Jorden er et uddannelsessted hvor vores lektioner bliver præsenteret for os, ved at gøre vores ydre verden til en nøjagtig genspejling af vores indre verden.

    Hvis du er vred inden i, så vil du møde vrede mennesker i dit liv, selv om du har begravet denne vrede så dybt, så du ikke er bevidst om den. De spejler din fornægtede vrede tilbage til dig.

    Hvis du har en dyb følelse af forladthed, hvilket meget vel kan have sin oprindelse i et andet liv, vil mennesker spejle det tilbage til dig. De vil måske forlade dig, trække sig tilbage følelsesmæssigt eller måske dø.

    Hvis du er selvkritisk eller konstant gennembanker dig selv med dine tanker, så vil du tiltrække mennesker som vil genspejle dette, ved at nedgøre dig eller endda slå på dig fysisk.

    Den person der føler sig sikker, elsket, tryg og lykkelig inden i, vil have et sikkert, trygt og lykkeligt liv, omgivet af mennesker som elsker ham eller hende. Din indre integritet vil passe sammen med dem der er omkring dig. Menneskene i dit liv vil være kreative, generøse, ærlige eller beskedne til det yderste, ligesom du er.

Universet omordner sig for at spejle din virkelighed.

Bogstaveligt talt, som inden i, så uden for.

    Bob og Marguerite havde afsluttet deres forhold og var i konflikt. Han blev ved med at fortælle hende, og alle andre, at han ønskede at de skulle slutte fred. Hun var ikke interesseret. Hun angreb ham verbalt når som helst hun så ham. Bob var fortvivlet. Han hadede skænderier og vidste simpelt hen ikke hvordan han kunne bringe fred ind i situationen.

    En af Bobs meget kloge venner trak ham en dag til side og sagde, ”Bob, hun føler sig truet af dig. Hun er endnu ikke parat til at slutte fred. Den eneste måde du kan håndtere det på, er at finde fred i dig selv.”

    Det var så stor en åbenbaring for ham, så han græd da han fortalte mig det. Spirituel lov er så enkel. Fred inden i fører til fred i dit liv. Når alle finder den indre fred vil der automatisk blive verdens fred.

    Denne lov henvender sig endog til den fysiske krop. Indre følelser afspejler sig i den måde hvorpå vi opbygger vores krop.

    Hvis vi føler os følelsesmæssig eller seksuelt sårbare inden i, så kan vi bygge et beskyttelseslag af fedt over vores underkrop eller hofter, de steder hvor vi indeholder vores følelser og seksualitet.

    Hvis vi på et indre niveau føler, at vi ikke er særlig indtagende, så kan vi opbygge et stort bryst for at beskytte vores hjerte center. Macho mænd med muskuløst bryst skjuler ofte følelser af sårbarhed. En kvinde vil ubevidst opbygge store bryster for at indikere hendes behov for at nære eller blive næret.

    Hvis vi dybt inden i føler, at vi må bære ansvaret på vores skuldre angående vores familie eller endda verden, så vil vi opbygge store skuldre. Hvis vi, på den anden side, ikke har nogen intentioner eller ønske om at bære ansvarlighed, så vil vi skabe slappe skuldre som tillader byrderne at glide af.

    Din krop er et spejl af dine dybe, ofte ubevidste, indre følelser.

    Så, hvis du har en smerte i nakken, så spørg dig selv, ”Hvem tillader jeg at være en smerte i min nakke?” Når du har givet dig selv styrke igen, så har du ikke længere brug for at have en smerte i dette sted. Det er også muligt at du er blevet en smerte for dig selv!

    Det samme princip anvendes på en smerte i bagdelen. ”Hvem er en smerte i min bagdel?”

    Smerte i hjertet. ”Hvem tillader jeg at såre mig?”

    Fordøjelsesbesvær. ”Hvilken oplevelse kan jeg ikke tage til mig?”

    En smerte. ”Hvem eller hvad, er jeg en smerte for?”

    Hvis du ikke kan høre, så spørger du, ”Hvad er det jeg ikke ønsker at høre?” eller, ”Hvem er det jeg ikke ønsker at lytte til?”

    Hvis du har stive hofter, så spørg dig selv, ”Hvordan kan jeg ændre min holdning til det at bevæge sig fremad?”

    Jeg kendte George vældig godt. Han var en ung mand med stor visdom. Hans fejl var nærmest den, at han var i stand til at kunne se alle andres synsvinkler, men han var ikke i stand til at skubbe sig selv fremad og virkelig tale for sig selv. Han var blevet involveret i en meget vanskelig forretningspartner, som blev ved med at trække tæppet væk under ham. Situationen blev ved med at køre i ring.

    En dag sagde han til mig, ”Min højre hofte er så stiv. Jeg kan ikke forstå hvad det handler om.”

    Stive hofter reflekterer en manglende evne til at bevæge sig fremad i livet. Alt på den højre side af kroppen genspejler holdninger der har at gøre med mænd, fremtiden og vores karriere. Den venstre side reflekterer vores holdninger til kvinder, fortiden eller vores hjemmeliv. Så Georges hofte fortalte ham meget nøjagtigt, at indvendig var han blevet stiv i sin holdning til hans mandlige forretningspartner, og til virksomhedens fremtid. Vi diskuterede hvad han kunne gøre for at ændre det.

    Livet i denne Jordens forbløffende skole giver os konstant muligheder for at lære om os selv. Dine dyr vil genspejle dine indre karakterer tilbage til dig. Hvordan er dine dyr? Hvilke karakterer har de?

    Når vi leende siger om en, at han ligner sin hund, så må vi alligevel erkende at det ikke er tilfældigt. Hvis dine dyr tilsyneladende har forskellige karakterer, så repræsenterer hver eneste karakter en del af din personlighed. Det er derfor de er kommet ind i dit liv.

    Den person som forekommer at være meget behagelig og rolig, og dog har et dyr, som er aggressiv og modbydelig, udtrykker ikke sine underliggende vrede følelser. Hvis nogen forekommer at være sær og rodet, selvom han har et smukt og fantastisk dyr, er han ikke i kontakt med sit væsens storslåethed.

    Loven er enkel og præcis.

    Døde ting repræsenterer også deres ejers aspekter. Når nogen kører i en ramponeret, snavset gammel smadderkasse, så afspejler bilen deres nuværende indre tilstand. En smart, skinnende, ren bil, er den ydre manifestation af det indre værd. Familiebilen repræsenterer den underliggende følelse hos familien.

    De højere væsener som har opsyn med dig, frembringer ændring af de materielle ting i dit liv i henhold til din indre tilstand. Utætte haner, tage, radiatorer i dit ydre liv afslører brud i følelserne inden i, mens voldsom ildebrand i det ydre afspejler brændende problemer inden i.

    Vores ledere afspejler de kollektive indre følelser i det land vi lever i. Lærerne i vores skoler afspejler vores kollektive indre overbevisninger om vores børns værd. Fængselssystemer, regeringer, alle samfunds aspekter afspejler direkte de dybeste følelser af befolkningens kollektive bevidsthed.

    Når vi, som har tilmeldt os dette kursus på Jorden, ønsker at ændre noget i vores liv, så må vi se indad og ændre vores overbevisninger og holdninger, for at vores ydre verden kan ændre sig. Hvis vi ønsker at ændre samfundet, så skal tilstrækkelig mange mennesker ændre dem selv.

    Dette er behandlet mere udførligt i Loven om Refleksion.

  **************************************

  Universet omordner sig for at bringe dig det du tror på.

  **************************************

KAPITEL TRE

LOVEN OM ANMODNING

I henhold til spirituel lov, hvis du ønsker hjælp, så må du bede om det.

    Hvis du braser ind og blander dig i en vens anliggender, i et forsøg på at hjælpe ham, så er det den hurtigste måde hvorpå du mister hans venskab.

    Desuden, hvis du hjælper nogen, som ikke har bedt om det, så afholder du ham fra selv at klare situationen, som er hans læreproces. Ret sandsynlig bliver du en katalysator, som hjælper ham med at fortsætte på sin gamle ubehjælpsomme måde. Når du presser din hjælp eller råd ned over nogen, så påtager du dig karma hvis det går galt. Det er en overordentlig dårlig maner at brase uinviteret ind, og højst sandsynlig vil din hjælp blive ignoreret eller ikke blive påskønnet.

    Selvfølgelig, hvis nogen er ved at drukne, så hjælper du. Du leder den blinde person uden om hullet i fortovet. Du trøster den syge og den efterladte. Men, hvis du føler dig nedtrykt over det rod som nogen har viklet sig ind i, så er det dine sager. Det er en indikation på, at du har brug for at se på dig selv i stedet for at redde en anden.

    Jeg får hele tiden stillet spørgsmål som, ”Hvad kan jeg gøre for min tante? Lige siden hendes mand døde har hun haft det så elendigt, og jeg bliver ved med at prøve på at overtale hende til at møde nye mennesker, men det vil hun ikke.

    Svaret er: Når hun er parat, så vil hun bede dig om at hjælpe hende. Indtil da, så se ind i den del af dig, der ønsker at møde nye mennesker eller den afvisning du mærker, når hun ikke accepterer din hjælp.

    ”Jeg er fortvivlet over min datter. Hun nægter at gifte sig med hendes kæreste og jeg er bange for at hun aldrig bliver gift. Hvordan kan jeg hjælpe?

    Svaret er: Når din datter har set på sin egen frygt vil hun være parat. Måske ved hun på et dybere indre niveau, at det ikke er den rigtige mand for hende. Måske ved hun at det ryster dig, og det er hendes måde at straffe dig på. Men, hun gør dig helt klart en tjeneste ved at bringe nogle af dine ting frem. Med mindre hun beder dig om hjælp, så stop med at prøve at hjælpe hende, og se i stedet på hvad det betyder for dig.

    Hvis du er involveret i en vanskelig situation på arbejdet, så er læren og oplevelsen du opnår ved at håndtere den, måske det perfekte springbræt som du har brug for til at bevæge dig videre i din karriere. Den forbereder dig til forfremmelse. Du ville ikke forvente at nogen vil springe ind og overtage situationen, uden at de bad om tilladelse. Det ville være indblanding, og blokere dig fra at blive parat til et bedre job.

    I de spirituelle riger ville ingen engel eller Højere lysvæsen drømme om at blande sig i dit liv. Jo, de vil redde dig fra et alvorligt uheld hvis det ikke er din karma, eller døden hvis det ikke er din tid nu.

    Men, de vil passivt se til med total medfølelse og tålmodighed, og betragte at du roder fuldstændig rundt i din situation, hvis det er det du har brug for til din vækst. Det er ikke alene spirituelt dårlig opførsel af dem at foretage indblanding, men det standser dig i at blive stærkere og lære.

    Der er tidspunkter hvor det er passende at bede om hjælp. Ved at bede, så mener jeg ikke at skrige i frustration som et lille barn eller græde som et offer, som ikke ønsker at tage ansvar for sine handlinger. Ved at bede, mener jeg omhyggeligt, at vurdere situationen og derefter roligt og med styrke, anmode om den hjælp du har brug for.

Så snart du er parat til at bede om hjælp, så er du parat til at

modtage den. Du er parat til at modtage den visdom der følger

med den. Og så vil de højere magter indstille sig på at hjælpe dig.

    Nogle mennesker råber hele tiden op, ”Hvornår, hvad, hvordan, hvem, hvor?” De ønsker at kende svaret på det ene spørgsmål efter det andet. Disse er krav i stedet for spørgsmål. De kommer fra et sted med desperation og nødlidenhed, ikke fra et centreret åbent sted. Den person som standhaftigt går den spirituelle vej, går indenfor for at se efter svar. Så snart du er parat til at få mere viden, så vil læreren dukke frem for at frembringe den. Det kan være i form af en bog, en person eller et program i TV. Når du er parat til at formulere spørgsmålet, så er du også parat til at kende svaret.

    Du forventer så sandelig ikke, at hvis du inviterer en advokat til middag, at så vil han spørge dig om dit testamente, og hvor det ender op med at han omarbejder det for dig under kaffen. Din nabo, som er maler og dekoratør, ringer heller ikke på og uinviteret begynder at fikse op på de malerier du har hængende i dit hjem. Det er lige så meget indblanding, som healeren der insisterer på lette din hovedpine eller give dig healing. Du kan være taknemmelig for enhver af disse tjenester, men det er i strid med spirituel lov, med mindre du beder om det.

    Hvis nogen tilbyder hjælp og du accepterer det, så er det en kontrakt. Hvis de tilbyder og tilbyder og tilbyder indtil du accepterer, så er det pres. Det er deres egne ting.

    Når du har brug for hjælp fra englene, Jesus, de opstegne mestre eller nogen fra det spirituelle hierarki af lys, så bliv først rolig og centrer dig selv. Mediter på det du virkelig ønsker, og find klarhed omkring det. Så bed de væsener, til hvem du ønsker at adressere din anmodning, om den hjælp du ønsker. De vil altid hjælpe dig.

    Min datter følte sig udmattet da hun kørte på arbejde. Hun tænkte, ”Hvordan kan jeg fylde mig med energi til denne dag der ligger foran?” Lige så snart hun havde formuleret den tanke, kørte der en bil forbi hende. Bogstaverne på nummerpladen var AUM. Hun vidste at hun havde fået svaret. Aum, om eller ohm er Universets hellige lyd, og er et meget kraftfuldt mantra. Hun udtrykte Aum hele vejen til arbejdet og følte sig meget bedre tilpas.

    Husk, svaret ligger i spørgsmålet. Jo mere klarhed du har i dit spørgsmål, jo mere udførlig hjælp vil du modtage.

***********************

Universet venter på at hjælpe dig.

Alt hvad du skal gøre, er at bede.

***********************

KAPITEL FIRE

LOVEN OM TILTRÆKNING

   Jeg husker at jeg som barn legede med magneter, og jeg var fascineret af den måde hvorpå nogle objekter blev tiltrukket til dem, og andre sprang væk. Endda flere ting syntes at være ubevægelige eller ligeglade overfor magneterne. Jeg forstod ikke de fysiske love, men jeg syntes det var vældig sjovt.

    Hvis du havde magneter hængende på dig overalt, så ville du opleve nogle ting der ville sætte sig fast på dig og nogle ting ville springe væk fra dig, og endnu flere ville ikke vise nogen reaktion. På en måde, så er det hvad der sker i livet. Ubevidst udsender du din energi. Nogle af dine kvaliteter er tiltrækkende, og andre er frastødende. Du har tiltrukket alt og alle som er i dit liv. Andre ting og mennesker har du frastødt. Mange situationer har ingen tiltrækning til dig. F.eks., så vil du ikke tiltrække vilkårene for sult eller at være hjemløs, fordi du ikke udsender den vibration som bringer det til dig.

    En radiosender transmitterer på en bestemt frekvens. Enhver som er interesseret i et program som sendes på denne bølgelængde, stiller ind. Du er en sender. Du udsender dit livs spil. Du sender historien om dine mønstre, følelses energi, tænkemåder, fornægtelser, hvad du kan lide og ikke kan lide og meget mere, ud i æteren.

    Forestil dig, at du fandt et interessant program. Der er hundreder at stille ind på, og du skifter gennem kanalerne og prøver på at beslutte hvilken et du vil lytte til. De fleste af dem går du væk fra med det samme. Nu og da vil et af dem fange din opmærksomhed. Det kan være tungt eller morsomt, kedeligt eller interessant, voldeligt eller fredfyldt. Der er noget ved det som tiltrækker dig, så du holder fast ved indstillingen. Du kan lide nogle af aspekterne, men bliver frastødt af andre. Men ikke desto mindre så holder du fast.

    På samme måde tiltrækker vi mennesker til os. Folk som ikke er i resonans med vores frekvens, bliver ganske enkelt ikke tiltrukket til os. De går forbi.

    Den vibration du udstråler, er dannet af din bevidste og ubevidste energi, noget er frastødende, noget er tiltrækkende, noget er neutralt. Den underliggende lov er at, lige tiltrækker lige. Vi tiltrækker mennesker og situationer ind i vores liv, som har sammenfaldende vibrationer med vores.

    Negative karakterer, så som nødlidende, desperation, depression, grådighed, uvenlighed eller tankeløshed, transmitteres på en lav frekvens. Hvis vi har nogle af disse elementer i vores natur, så vil vi tiltrække nogen med samme slags energi ind i vores liv. Karakterer, så som kærlighed, venlighed, lykke, glæde eller generøsitet transmitterer højfrekvent energi, og tiltrækker mennesker med samme slags energi.

    Jeg hører folk der siger, ”Jeg kan ikke forstå hvorfor han er i mit liv. Han er så negativ, og slet ikke som jeg er.” Eller, ”Hvorfor snyder denne person mig? Jeg er så ærlig.”

    Spirituel lov er nøjagtig. Universet frembringer spejle til os, til at se ind i. Se dig omkring og se de personligheder der er omkring dig. De er, af en eller anden årsag, deltagere i dit livs spil. Jo voldsommere vi benægter, at vi tiltrækker en bestemt type af mennesker eller situationer, jo mere beder vores højere selv os om at se på vores skygge. Det er et negativt aspekt af os selv, når vi benægter.

    Hvis du føler dig parat til at indgå i et forhold, men din partner vil ikke binde sig, så se ind på din egen frygt for engagement. Han eller hun ville ganske enkelt ikke være der hvis du var et hundrede procent sikker. Det øjeblik hvor du slipper din underliggende overbevisning, så vil den anden person enten engagere sig med dig eller forlade dig, og give plads for nogen, som kan engagere sig med dig, til at komme ind. Den person som altid er munter og glad, men lader til at være omgivet af nedtrykte mennesker, har tiltrukket dem, for at de kan spejle personens egen indre ulykkelighed. De tjener et formål, sandsynligvis for at de kan mærke at der er brug for dem.

    Desperation frastøder. Et par som jeg kendte var helt desperate for at få et barn. De havde prøvet alt. De henvendte sig alle steder. Der var ingen fysisk årsag til at de ikke kunne undfange et barn. Synske medier blev ved med at fortælle dem, at der var en sjæl der ventede på at komme ind, men deres desperation frastødte den indkomne sjæl. De besluttede at overgive sig, og leve et tilfredsstillende liv uden et barn. Så snart de gjorde det, så opstod et skift i energien. De udsendte en tiltrækkende energi af tilfredshed, hvilket trak en ånd ind fra Universet, og pludselig ventede de et barn. En lignende ting sker ofte når nogen er desperat efter at møde en partner. Folk optager desperationen på et umærkeligt niveau og bevæger sig væk. Når de ændrer den energi til en kærlig, accepterende, åben energi, så vil den rette person blive tiltrukket.

    Vores underliggende overbevisninger tiltrækker situationer og mennesker til os. Hvis du har den overbevisning, at du ikke fortjener noget, så vil du trække mennesker ind i dit liv, som vil genspejle den overbevisning tilbage til dig ved at de behandler dig dårligt.

    Hvis du er overbevist om at du skal tjene andre, så tiltrækker du mennesker som har brug for at de bliver passet på en eller anden måde.

    Hvis du har en overbevisning om at der ikke er nogen der virkelig kan forstå dig, så vil du tiltrække mennesker der ikke forstår dig.

    En kvinde som konstant tiltrak partnere der bedrog hende, erkendte at hun havde en underliggende overbevisning om, at det er ikke trygt at have tillid, hvilket gav hende mulighed for at tiltrække mennesker der var i stand til at bedrage. Da hun havde fået healet denne overbevisning, tiltrak hun en tillidsfuld partner.

    En kvinde ved navn Jane mindede mig om en smaragdgrøn mose. Hun var smuk på overfladen, men hvis du kom for tæt på hende blev du suget ned i dyndet. Som et bekendtskab var hun boblende og munter, men i et tæt personligt forhold blev hun krævende, nødende, jaloux og en drama dronning. Og selvfølgelig, så udsendte hun ubevidst annoncering efter en aktør, som kunne tage del i denne særlige leg. Hun tiltrak mænd som var parat til at blive bedraget af hendes ydre tiltrækning. Hun beklagede sig over den type mænd der var i hendes liv. De beklagede sig over hende. Men, de var uundgåelig tiltrukket mod hinandens energier, og det ville fortsætte med at være sådan indtil de ændrede deres vibration.

    Hvis en mand udsender, ”Jeg er kontrollerende og jeg leder efter en kvinde som jeg kan dominere,” så vil han tiltrække kvinder som vil tillade dem selv at blive domineret. Det vil næsten helt sikkert være ubevidst. En selvstændig kvinde ville ikke blive tiltrukket af denne vibration. Den person der bliver ved med at tiltrække den samme type personer ind i sit liv, bliver ved med at udsende det samme budskab.

    Loven om tiltrækning arbejder på mange niveauer. Hvis du ikke er i harmoni med livet, så kan du tiltrække føde som du ikke kan tåle. Hvis du tænker selvkritiske tanker, så langer du ud efter dig selv. Du kan tiltrække myg som bider dig. De virker som et spejl på den energi du sender ud. Hvis du undertrykker raseri, så kan du tiltrække angreb. Disse ting, kan naturligvis være en tilbagebetaling af karma, hvilket er en uundgåelig balancering af rigtigt og forkert igennem livene.

    Når som helst du gør noget, fordi du føler at du skal eller bør gøre det, så er du bundet. Du vil tiltrække situationer og mennesker som vil holde dig bundet. Hvis du, på den anden side, udsender positiv energi, så vil du tiltrække hjælp når du har brug for det. En ven fortalte mig, at hun var fuldstændig faret vild ude på landet. Hun så et dyr på marken foran hende, og var ikke sikker på om det var en tyr eller en ko. Da hun kiggede eftertænksomt på det, dukkede der en kvinde frem ud af ingenting, og uden introduktion sagde hun, ”Det er OK, det er en ko.” Du er faret vild. Jeg skal vise dig vejen. Hun førte hende forbi dyret og hen til den rigtige sti. Min ven havde tiltrukket den hjælp hun havde brug for i situationen.

    Hvis du tænker negative tanker, så tiltrækker du negative situationer og mennesker. Hvis du har et dårligt helbred, så vil du tiltrække den perfekte healer i det øjeblik du er parat til at give slip på det. Hvis du ønsker at et projekt skal lykkedes, men du har underliggende følelser med kedsomhed eller du er bange eller træt, så vil den underliggende energi modarbejde projektets succes. Når som helst noget ikke materialiserer sig, som du forventer, så undersøg dine underliggende følelser og ændre dem. Tiltræk derefter det du ønsker.

Det indre tiltrækker det ydre. Hvis noget i den ydre verden ikke er hvad

du ønsker det skal være, se indad og ændre den måde hvorpå du ser dig selv.

Du vil så automatisk tiltrække andre mennesker og oplevelser til dig.

    Hvis, f.eks., du ønsker en engageret partner, så se på hvor engageret du er i at elske dig selv. Det øjeblik hvor du virkelig elsker dig selv, så vil det ydre ændres og du vil tiltrække en som vil kunne elske dig.

    Hvis du trækker dig selv ned, og tænker at du aldrig er god nok, så vil du tiltrække en mishandler som vil gøre det samme mod dig. Mind dig selv på dine gode kvaliteter, og tiltræk nogen som vil påskønne dig.

    Hvad med den højt udviklede spirituelle person, som arbejder med stofmisbrugere og voldelige kriminelle? Det sker hvor de har lavet en før-inkarnations aftale om, at arbejde med disse mennesker. Det kan også være en karmisk konsekvens af noget som er uforløst fra et andet liv.

    Og, naturligvis, så er der tilfælde hvor modsatte poler tiltrækkes. En eller anden som udstråler lys kan tiltrække mørke vibrationer til sig, men de vil ikke blive påvirket af dem. Et mørkt sted, så som et fængsel, kan tiltrække oplyste mennesker som ønsker at føre lyset ind.

    Send ikke negativ energi ud og vent på at en katastrofe skal blive tiltrukket til dig. Send positivt lys og vent at et mirakel vil blive tiltrukket til dig.

*****************************

  Du er en magnet: du tiltrækker lige til dig.

*****************************

  KAPITEL FEM

LOVEN OM MODSTAND

Jeg betragtede to børn som legede. Den lille pige havde dækket op til te selskab i havens legehus. Hun kaldte på sin bror, at han skulle komme ind til te, men da han kom hen til døren skubbede hun døren i foran ham og ville ikke lade ham komme ind. Der opstod en kamp, og den lille pige blev vred og ked af det da hun prøvede at forhindre sin bror i at komme ind.

    Vi kan le af børn og sige, hvor kan de dog være fjollede. Men, ofte gør vi lignende ting i livet.

    Hver gang vi fokuserer på noget, så kalder vi det til os. Med vores tanker og overbevisninger, inviterer vi mennesker, situationer og materielle ting ind i vores liv. Når de kommer, og vi ikke virkelig ønsker dem, så prøver vi at skubbe dem væk igen.

    Jeg sludrede med en nabo som fortalte mig, at hun var sikker på at hendes svigermor ville bo hos dem i julen og ødelægge det for alle. Hun sagde, ”Jeg kan se det hele for mig. Det er et mareridt.” Hendes stærke billeder og frygt tiltrak naturligvis uundgåeligt hendes svigermor ind, mens hendes vrede lukkede døren i for hende. Min nabo brugte sin vitale energi på modstand.

    Mange mennesker påkalder Loven om Modstand, uden at være bevidst om hvad de gør. Dit ubevidste sind og det Universelle sind arbejder nøjagtig ligesom computere. Du kan ikke fortælle en computer, at den ikke skal bringe en bestemt fil frem, for den kan ikke modtage negative instruktioner. Den vil formode at du ønsker den fil, og bringer den frem.

    Dit bevidste sind kan skelne mellem en negativ instruktion og en positiv, men dit ubevidste sind kan ikke se forskellen. Hvis dit bevidste sind er fuldt engageret med at køre, se TV eller koncentrere sig meget bestemt om noget, så kan dit ubevidste sind modtage beskeden. F.eks., når et barn koncentrerer sig om sit hjemmearbejde, så er hans bevidste sind fuldt optaget. Hvis hans mor på dette tidspunkt siger, ”Du må ikke lave fejl,” så optager hans ubevidste sind bemærkningen. Det ignorerer ”ikke” og modtager beskeden ”lave fejl”. Det er meget bedre at udtrykke sig positivt, ”Du kan gøre det rigtigt.” Tilsvarende, hvis en mands sind er fuldstændig optaget af det foredrag han er ved at forbedrede, og hans kone siger, ”Kom ikke for sent til middagsselskabet,” så opstiller hun et problem forude. Det vil være at foretrække at sige, ”Husk, middagsselskabet begynder kl. 8:00.”

    Hvis du tilstrækkelig mange gange tænker en tanke eller fremsiger et udsagn, så vil det gå ind i dit ubevidste sind. Nogle mennesker har sygdomme i deres liv fordi de laver modstand mod sygdomme. Hvis du hele tiden tænker, ”Jeg vil ikke være syg”, så vil ordet ”syg” sive ind i dit ubevidste sind. Din computer ser efter et program som vil gøre dig syg.

    Dit ubevidste sind er også åbent når du er afslappet. Når du slapper af i solen er det et dårligt tidspunkt at bekymre sig, for du manifesterer din frygt. Det er et glimrende tidspunkt at danne billeder af hvad du ønsker at skabe i dit liv.

    ”Gør ikke”, ”kan ikke”, ”vil ikke” eller ”ikke” er ord som påkalder Loven om Modstand.

    Tanken, ”Jeg vil aldrig nogensinde finde den perfekte partner,” modsætter sig den perfekte partner.

    ”Jeg vil ikke være fattig”, bringer dig fattigdom.

    ”Jeg kan ikke bo i dette forfærdelige hus”, holder dig boende i dette forfærdelige hus.

    ”Jeg er ikke en vanskelig person”, hvis det gentages tilstrækkelig meget, så frembringer det din vanskelige personlighed.

    ”Jeg vil aldrig nogensinde være som min mor”, forsikrer dig at du bliver ligesom hende.

Du bliver det du laver modstand mod. Hvad som helst du går i mod

fastholdes i dit liv, og opbruger din energi i kamp.

    ”Jeg er sund og rask”, er en kommando der går ind i computeren og tiltrækker sundhed.

    ”Jeg fortjener den perfekte partner”, tiltrækker en perfekt partner.

    ”Jeg hilser rigdom velkommen”, tiltrækker rige ind i dit liv.

    ”Jeg bor i et smukt hjem”, bringer et smukt hjem til dig.

    Bekræftelsen, ”Jeg er klog”, begynder at sætte dig i kontakt med din visdom

Lav aldrig modstand mod fejltagelser eller fattigdom. Tiltræk i stedet

Succes og velstand. Tag altid fat i det positive i stedet for at

gøre modstand mod det negative.

    Jeg var på ferie i et samfund hvor de besluttede at fjerne strukturen fra de grupper der arbejdede. I stedet bad de folk om at hjælpe frivilligt. Resultatet blev, at alle følte sig mere frie og havde mere tid til afslapning. De erkendte, at de strukturerede regler lagde et pres på folk, som resulterede i modstand, hvilket tog deres energi.

At slippe kontrollen frigør energi.

    En ung mand kom hen for at tale med mig efter at jeg havde holdt et foredrag om overflod. Han sagde, at der var blevet tændt for en kontakt i hans hoved – klik – da han lyttede. Frem til dette tidspunkt havde han følt, at han ikke fortjente noget. Han erkendte, at han havde ydet modstand mod alt der var ud over det niveau, som han følte sig fortjent til. Jeg så ham få uger senere ved en workshop om engle, og han fortalte mig, at han var stoppet med at gøre modstand, og begyndt at tage alt det ind som han virkelig ønskede i livet. Dette skift i holdningen havde forvandlet hans velstands niveau.

    Nogle gange tager ændringer lidt længere tid end denne. Hvis du har haft modstand mod ensomhed i lang tid, så vil der være en enorm tankeform om ensomhed omkring dig. Du kan have brugt al din energi til at holde denne frygt tilbage, så det vil tage lidt tid at forvandle den. En positiv måde at opløse en tankeform, som du har haft modstand på, er, at skrive det ned og brænde al din frygt væk. Derefter skriver du det ned som du ønsker, og begynder at tiltrække det du ønsker. Du vil opdage at du har mere energi.

    Hvis to mennesker ønsker at skubbe en kampesten i en bestemt retning, så vil de begge stå på samme side af stenen og skubbe, så den bevæger sig. Men, hvis de står på hver sin side og skubber, så vil den kun bevæge sig i den udstrækning hvor den ene er stærkere. Det er det vores indre personligheder gør når de kæmper. Hvis vi har to personligheder inde i os, som arbejder mod det samme mål, så vil vores liv flyde roligt fremad. Hvis vi har to indre personligheder, som arbejder imod hinanden, så står vi fastlåst. F.eks. hvis en del af os er bange for at engagere sig, og en anden del af os ønsker et tæt og stabilt forhold, så vil vi skabe en træk og skub situation. Forholdet vil forblive fastlåst, og vi vil undre os over hvorfor vi føler os så trætte.

    Hvis du arbejder sammen med nogen på et projekt, og I begge har samme vision, så vil projektet uundgåelig være i fremdrift. Men, hvis I er i konflikt, så vil modstanden medføre forsinkelse. Det er ikke tilfældigt at denne person er i dit liv. Han eller hun afspejler dine egne tvivl, frygt eller uro.

    Se indad og bestem hvad du virkelig ønsker, og hvad din vision virkelig er. Når du opløser din indre konflikt, så vil den anden person, efter Universal lov, forlade dit liv eller ændre holdning.

    Loven om Modstand er udløst af offerbevidsthed. Et offer, er en som bebrejder andre for sin skæbne, og tror at verden skylder dem et levebrød, og som muligvis ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Når nogen tænker, ”Stakkels mig. Jeg kan ikke tage vare på mig selv”, eller ”Jeg er så uheldig”, så er han et offer der skaber modstand mod overflod, generøsitet og omsorg fra det Guddommelige. Hvis nogen bebrejder en anden for det der sker i hans eget liv, så er han et offer som modsætter sig at tage personlig ansvar for det som han har skabt.

   En meget bitter kvinde ved navn Andrea sagde til mig om hendes mand, ”Denne forfærdelige situation i vores ægteskab, er hans skyld. Han går ud hver aften og det gør mig så vred”. Hun modsatte sig at tage ansvar for hendes holdning, hvilket forårsagede, at han gik ud hver aften. Hun lavede modstand mod hans gode kvaliteter. Hun fortalte mig, at han ikke havde nogen. Andrea tegnede et billede af sig selv som en vred helgen.

    Det var kun da hun stoppede med at lave modstand, og begyndte at se ærligt på sig selv og hendes egne handlinger, at hun blev roligere. Hendes mand blev hjemme i et par aftener og hun fokuserede på de gode kvaliteter i ham, som hun havde opdaget. De havde en behagelig tid. Da hun ikke længere bebrejdede ham, stoppede med at gøre modstand mod at han gik ud, og glædede sig når han var hjemme, så forbedredes deres ægteskab helt utroligt.

    Når vi føler vrede eller skyld, så laver vi modstand mod livets glæde og det storslåede i os selv.

    De fleste af os har på et tidspunkt haft modstand mod at udføre et job der skal gøres. Vi har haft modstand mod strygetøjet indtil bunken er blevet enorm, eller ordner haven når den først er groet vild, eller udfører den rapport som skal skrives, før den antager et forfærdeligt omfang. Enhver opgave forekommer vanskelig i direkte forhold til vores niveau af modstand.

    Alt hvad du har modstand imod har et budskab til dig. F.eks., hvis du har modstand mod fattigdom, så er det tid til at se på hvad fattigdom prøver at for tælle dig. Er du bange for mangler? Hvad er det nøjagtigt du frygter? Åben op til det du ønsker, og ikke til det du ikke ønsker.

    Så, hvis du bliver afskediget, så er det ikke tilfældigt. Du har aktiveret Universets lov til at fjerne dit job. Der er et formål med, at du har skabt afskedigelse i dit liv, så undersøg den underliggende årsag og lær af den. Følte du utilfredshed eller beklagelse over dit arbejde? Universet modtog den meddelelse at du ikke ønskede det job. Hvis du føler dig mindre værdsat, så bekræft dit værd. Hvis du ikke stolede på din chef, så opbyg dit tillids niveau.

    Hvis du har et tilbagevendende mønster med fejltagelser, så se dig hele tiden opnå succes.

Stop modstand. Beslut hvad du ønsker i livet og begynd at udsende

tiltrækkende, begejstrede, entusiastiske energier for at trække

det positive til dig.

***************************************************

  Hvad du laver modstand mod fastholdes i dit liv, og dræner dig for energi.

 Tag  fat på det du ønsker, og mærk at du lever.

***************************************************

  KAPITEL SEKS

  LOVEN OM REFLEKSION

  Jorden er et forbløffende sted med undervisning, hvor du konstant bliver givet muligheden for at se dig selv i et spejl. Universets spejl er så ærligt og nøjagtigt, så de dybeste hemmeligheder træder frem i de spejlbilleder du ser af dig selv. Hver eneste person og situation i dit liv, er en afspejling af et aspekt af dig. Som inden i, så uden for.

    Når du ser dig selv i et spejl, så kan du måske ikke lide hvad du ser, du vil måske påstå at spejlbilledet er forvrænget, men du vil næppe påstå, at det er en helt anden du ser. Når Universet præsenterer os med nogen eller noget i livet, er det helt i lighed med et spejl. Vi kan råbe ad det eller vi kan benægte det. Men, den spirituelle Lov om Refleksion minder os om, at se ind i spejlet og ændre os selv.

    Når du ser i et spejl, og ser at dine øjne ser tunge og trætte ud, så prøver du ikke på at ændre spejlbilledet. Du spiser en sundere kost og får mere søvn, så spejlbilledet ændres.

    Når der nogen i dit liv som du ikke kan lide, så kan du selvfølgelig bruge tid og energi på at prøve på at ændre ham eller hende. Hvis du gør det, så prøver du på at ændre spejlbilledet. Det er en form for benægtelse. Folk som gør det, er kendt som redningsmænd. De vil hellere bruge tid på at ændre spejlbilledet end at arbejde med dem selv. Når du forstår Loven om Refleksion, så vil du aldrig mere prøve på at få en anden til at være anderledes for at du kan føle dig bedre tilpas. Du betragter det ydre og ændrer det indre.

    Disse mennesker i dit liv, som du ikke kan lide, viser dig aspekter af dig selv som du ikke føler dig godt tilpas med. Hvis du har en ven, som synes at være meget hårdhudet, så spørg dig selv hvor du er meget hård-hjertet. Hvis dit barn er meget fjendtligt, så se indad på din egen vrede. Forestil dig, at din chef er fuldstændig uorganiseret og kaotisk. Hvis du er stolt af dig selv og din sammensathed og din sans for ansvarlighed, så er du muligvis meget vred på ham, over at han er så meget anderledes end dig, og du vil meget vel fortælle dig selv at han ikke er et spejl.

    Ikke desto mindre, så se indad i dig selv efter et aspekt af dig som er rodet eller uordentligt. Muligvis er der en lille del af dig som ønsker at være sorgløs eller uansvarlig. Hvis du som barn var holdt under streng disciplin, eller der var høje forventninger til dig, så kan der være en del af dig som er bange for at lave fejl eller være sjusket. Hvis du altid har skullet være ansvarsfuld og er blevet kontrolleret, så er det skræmmende at give slip. Den indre del af dig, som ønsker at være uansvarlig, bliver genspejlet i mennesker omkring dig. I den udstrækning du er vred på din chef, der er du vred på den kaotiske del af dig selv der kommer til syne i spejlet.

    Hvis nogen i dit liv har en egenskab som overhovedet ikke bekymrer dig, så genspejler det ikke dig, og du vil sikkert ikke engang bemærke det.

Jo mere en karakteristik i en anden generer dig, jo mere

prøver din sjæl på at gøre dig opmærksom på

spejlbilledet.

    Alle de mennesker du virkelig kan lide, spejler aspekter af dig selv som du har det godt med. Se på alle dem du kan lide, respekterer eller beundrer. Tænk på de kvaliteter du kan lide hos dem. Disse kvaliteter er i nogen udstrækning inde i dig. Du ville ikke have tiltrukket den person, og du ville heller ikke have bemærket disse dele hos dem, hvis de ikke var inde i dig. Forøg disse kvaliteter ved at bruge dem, og flere mennesker med disse fine kvaliteter vil komme ind i dit liv.

    Hvis Universet virkelig ønsker at tiltrække din opmærksomhed til noget, så vil det øjeblikkelig give dig tre spejle at se ind i.

    En klient sagde til mig, ” I denne uge har jeg set tre fugle med brækkede vinger. Hvad skal det fortælle mig?

    Du kan ikke flyve med en brækket vinge. Jeg foreslog, at hun så efter hvor hun kunne mærke at hendes frihed var begrænset. Hun sagde med det samme, at hendes mand ikke ønskede at hun skulle gå til workshops, for så tilbragte hun alt for meget tid væk fra ham. Hun følte sig virkelig begrænset. Universet genspejlede hendes følelse af at hendes vinger var klippet af. Det var tid for hende til at hun nu skulle have en ærlig samtale med sin mand.

    Hvis du bemærker tre blinde mennesker på en dag, så kan det betyde at der er noget du ikke ser. Hvis du ser tre uheld, så kan du tænke over hvor det er du går for hurtigt eller om du bevæger dig frem mod en katastrofe.

    Alt er en genspejling.

    Vand spejler hvad der sker med dine følelser eller din spiritualitet. Hvis der er brud i dine følelser, med andre ord, hvis du har uforløste følelser, så kan du opleve at haner drypper, radiatorer bliver utætte. Jeg kendte en, hvis tag var utæt og vandet dryppede med på hans skilsmisse papirer. Intet andet var berørt, kun disse papirer. Han havde aldrig virkelig fået behandlet følelserne omkring opløsningen af hans ægteskab. Floder, søer, have bærer et områdes følelsesmæssige og spirituelle livskraft. Er du tiltrukket til et oprørt hav eller en rolig sø? Husk også, at symbolsk, så rengør og renser vand.

    Ild er varmt og lyst. Et lejrbål eller en ild i hjertet, kan indikere et fredfyldt centrum. En rasende storbrand, der er ude af kontrol, genspejler vreden og fjendtligheden i dem som er påvirket af den. Ild er også en stor forvandler af negativ energi.

    Jord er fast, men kan være kvælende eller kedelig. Hvis du sidder fast i mudder, så har det noget at fortælle om dit liv. Et jordskælv fortæller dig, at fundamentet i dit liv, som du troede var sikkert, ikke er det. Fra Jorden er der ny vækst.

    Luft har stor energi. Det repræsenterer kommunikation og nye ideer. Hvis du sidder i træk, og det irriterer dig, så kan det være at der er en kommunikation med nogen som irriterer dig. En Hurricane blæser udtjent tankegang væk fra et område og indvarsler det nye. Frisk luft blæser også spindelvæv væk.

    Alle dele af din bil repræsenterer et aspekt af dig. Hvis dine bremser svigter, så kan det være en advarsel til dig om at stoppe det du er i færd med.

    Lygterne virker ikke. Kan du se hvor du er på vej hen i livet?

    Lakken bliver ridset eller slået af. Føler du dig svækket eller slået? Måske kritiserer du dig selv.

    Hornet siger ikke en lyd. Er det tid nu til at du siger det du skal? Du får en punktering. Føler du dig flad? Er der nogen der nedgør dig? Nedgør du dig selv eller støtter du dig selv?

    Et fladt batteri. Føler du dig flad? Er du tappet for energi?

    Hvis du ikke kan finde ud af hvad det er for en genspejling, så se på hvilken del af motoren der gør det. F.eks. i mine bilnøgler er der batterier. Batteriet gik ud på reservenøglen, og før jeg fik det ordnet blev batteriet fladt på den anden nøgle. Ingen af dem virkede, og jeg kunne ikke komme ind i min bil. Reservenøglen giver andre folk mulighed for at komme ind i min bil (mig). Min nøgle giver mig adgang (til min bevidsthed). Batteriet er energien som giver nøglerne brændstof.

    Gearet formidler bevægelsen fra en hastighed til en anden. Hvis det skurrer, har du så vanskeligheder ved at bevæge dig i livet, eller ganske enkelt med at ændre din bevidsthed om noget?

    Dyr genspejler deres ejeres kvaliteter og karakteristikker. En hund der er velafrettet, har en god natur og er venlig, afspejler sin ejer og du kan have tillid til den og føle dig godt tilpas sammen med den. Et vildt, rasende, støjende dyr vil advare dig om, at være forsigtig omkring dets ejer, selv om vedkommende på overfladen giver indtryk af at være en venlig person. Vi er sammensatte mennesker, og det anderledes dyr vi ejer, vil genspejle forskellige aspekter af os. Din kat kan genspejle din rolige, objektive arbejdsmetode, mens din hund viser dig din sprudlende, venlige og modtagende personlighed.

    Spørg nogen om hvordan deres dyr er, og du vil lære noget om dem.

    Da jeg skrev dette kapitel, med synkronicitet, læste jeg en artikel om forskellige hundes kvaliteter og attituder. Vi vælger bevidst eller ubevidst en hund der matcher med os selv.

    Pålidelige, faste, tolerante og racer af god natur er, Basset hunden, Blodhunden, Beaglen, Bulldog, Saint Bernard, Mastiff, Irsk ulvehund og Newfoundlænder.

    Kloge hunde, som kan trænes og er agtpågivende er, Dobberman, Cardigan Walisisk Corgi, Shetlandsk fårehund og Puddel.

    Beskyttende hunde, som vogter sit territorium og er dominerende er, Boxer, Rottweiler, Bul Terrier, Chow Chow, Bul Mastiff, og kæmpe Schnauzer.

    Venlige, hengivne hunde er, Border Terrier, Beardet Collie, Engelsk Sætter, Engelsk Springer Spaniel, Golden Retriever, Gammel Engelsk fårehund, Labrador, Cavalier King Charles Spaniel og Cocker Spaniel.

    Dyr med uafhængighed og stærk vilje er, Afghansk hund, Airedale Terrier, Dalmatin, Greyhound, Irsk Sætter, Pointer og Fox hund.

    Selvsikre, spontane og ofte dristige hunde er, Jack Russel Terrier, Miniature Pinscher, West Højlands hvid Terrier, Yorkshire Terrier og Irsk Terrier.

    Udholdende, selvstændige og hjemme elskende hunde er, Chihuahua, Gravhund, King Charles Spaniel, Pug, Pekingeser, Whippet, Boston Terrier og Malteser.

    Alle dyr, planter, træer og selv krystaller repræsenterer kvaliteter. Egetræet i din have repræsenterer dit faste, pålidelige aspekt. På grund af den frygt og afsky som det kollektive sind indeholder om insekter, så genspejler de ofte vores skyggeside. Hvis din have er flot og farvestrålende, så giver det udtryk for en udadvendt del af dig, hvad enten du bevidst eller ikke, viser det. Hvis den er meget nydelig og ordentlig, så er du sandsynligvis det samme. En familiehave vil genspejle de fremtrædende karakteristikker i familien.

    Hvad der end kommer ind i dit liv, se ind i spejlet og se hvad det har at lære dig. Når vi engang forstår Loven om Refleksion, så kan vi udvide vores spirituelle vækst ved at se på hvad livet har at fortælle os. Vores rejse på Jorden bliver en fascinerende og fantastisk oplevelse.

    Der er to måder hvorpå du kan fortolke det du ser i spejlet. Den ene er, at du ser din projektion. Den anden er, at du ser et aspekt som du har tiltrukket. For at se en projektion, så tal om personen eller situationen. F.eks. kan du sige, ”Du er en generøs, men irriteret person”. Se indad på dit generøse aspekt, og den del af dig som er irriteret.

    For at finde ud af hvordan du tiltrak genspejlingen, så vær opmærksom på hvordan personen eller situationen får dig til at føle dig tilpas. F.eks., ”Du får mig til at føle mig utilstrækkelig”, viser dig genspejlingen af din utilstrækkelighed.

    For yderligere information, så se kapitlerne Loven om Projektion og Loven om Tiltrækning.

  ************************************

  Prøv aldrig at ændre på andre, for de genspejler dig.

Så se indad og ændre dig selv.

************************************

KAPITEL SYV

LOVEN OM PROJEKTION

  På Jorden bliver aspekter af os selv reflekteret tilbage til os. Al hvad vi opfatter uden for selvet, er et spejl af noget indenfor. Derfor er alt hvad vi ser udenfor os selv en projektion. Vi tager et aspekt af selvet, f.eks. stædighed, og forestiller os at den kvalitet er i dem som er omkring os.

    Vi projicerer vores sager, både gode og dårlige, hen på andre mennesker og forudsætter det er inde i dem, og ofte benægter vi, at det er inde i os.

    Sandheden er denne:

    Du kan kun se dig selv.

    Du kan kun høre dig selv.

    Du kan kun tale til dig selv.

    Du kan kun kritisere dig selv.

    Du kan kun rose dig selv.

    Hver gang du siger ordene, ”Du er” eller ”Han er” eller ”Hun er”, så projicerer du noget af dig selv over på en anden. Det kan være, ”Du er mærkelig”, i hvilket tilfælde du ubevidst ser noget af din egen mærkelighed i den anden person. Når du siger, ”Hun er dum”, projicerer du din egen dumhed over på hende. Eller det kan være, ”Du er vidunderlig”, fordi du ser noget af dit eget under inde i dem. Hvis du fortæller andre at de er kloge, men ikke accepterer din egen visdom, så projicerer du din visdom eksternt.

    Når vi forudsætter at en anden føler det samme som vi gør, så er det en projektion. ”Du må have det forfærdeligt med det her” eller ”Du må føle dig meget glad”, så er det projektioner. Du lægger dine følelser over på den anden person. De kan føle det fuldstændig anderledes. ”Der er ingen der kan lide ris budding”, er en projektion. Det samme er, ”Selvfølgelig kan hun lide heste”, sagt af nogen som du ikke kender.

    Jill var ulykkelig gift, mens Kate elskede sin mand og havde et virkeligt opmuntrende forhold. Jill sagde ofte til Kate, ”Du burde forlade din mand”. Hun projicerede den del af hende selv, som burde forlade sin mand, over på sin ven.

    Vi projicerer vores frygt ud på verden. Jeg hørte en sige til sin partner, ”Du er en mus. Du har ikke mod til at stå frem og vise hvem du er”. Det kan være fuldstændig sandt at han ikke havde modet. Ikke desto mindre, så ville hun ikke kunne bemærke det, med mindre en del af hende var bange for at stå frem og vise hvem hun er. Selv om hun var en stor mandig kvinde, så projicerede hun en frygtsom del af sig selv over på ham.

    ”Du har ingen sans for humor”, betyder blot at den anden person ikke ser tingene på samme måde som du gør. De kan have en fabelagtig, men forskellig sans for humor. Du kommenterer i virkeligheden kun dig selv.

    Det er mere behageligt at forestille sig, at en anden har de kvaliteter, som vi ønsker at benægte er inde i os selv.

    Hvis du undertrykker din fjendtlighed og udtrykker den om passiv vrede, så vil du projicere fjendtlighed ud på dem der er omkring dig, og du vil se folk som aggressive hvad enten de er det eller ej. Du vil se flere vrede eller truende attituder hvor der ikke er nogen, hverken tilsigtede eller udtrykt. Dem som projicerer deres had, tror at alle er ude efter dem.

    En ung kvinde beklagede sig til mig over at hendes partner blev ved med at sige til hende, ”Du ved ikke hvordan det er at elske”. Da jeg fortalte om projektioner, så hun klart hvordan hendes partner talte om en del hos ham selv. Det kan have eller ikke have noget at gøre med hende. Men, vi undersøgte hvorfor hun havde tiltrukket den bemærkning. Hun erkendte, at der var et gran af sandhed i det, og begyndte at se på hvor det var hun lukkede sit hjerte.

    Vi projicerer vores usikkerheder og vores seksualitet over på andre. Personen som er paranoid over andres moral, projicerer sin egen underliggende umoral.

    Chefen som mistænker alle de ansatte for at snyde ham, projicerer sit indre snyderi. Som konsekvens heraf, så kan han meget vel tiltrække snyd.

    Konen som konstant beskylder sin troende mand for at være vantro, projicerer sin egen mangel på tro ind i forholdet.

    Hvis du hører nogen sige om en anden, ”Hun er en stivsindet kvinde”, så tænk over hvor stivsindet den kvinde er, som udtaler det. En som ikke indeholder den kvalitet, har ikke brug for at sige det om en anden.

    Fordi mange af os ikke erkender eller tror på vores egen storslåethed, så projicerer vi også vores skønne, elegante, kraftfulde og brillante dele over på andre. Hver gang du tænker gode ting om mennesker, så husk, at der er noget af den kvalitet inde i dig. Ellers ville du ikke kunne se det i dem.

    Vi projicerer vores kærlighed over på andre. Også vores venlighed, vores generøsitet, vores godhed. Personen som af natur er venlig, vil opleve, at alle omkring hende også er venlige.

    Den helt igennem generøse person forventer også at andre er sådan.

    Når et par elsker hinanden, så projicerer hver af dem deres indre skønhed over på den anden. At se vores strålende storslåethed, og se den genspejlet i en anden, giver os en stor mulighed for spirituel vækst. At være forelsket er en tilstand med yndefuldhed.

    Generaliserende projektioner er meget almindelige, så som, ”Alle er bange for tigre”. ”Alle kvinder er sludrechatoller”. ”Det er et hårdt arbejde at have børn”. Ændre disse projektioner til, ”Jeg er bange for tigre”. ”En del af mig selv er et sludrechatol eller kan lide at snakke” og ”Jeg synes, at det er hårdt arbejde at have børn”. Tag ansvar for enhver del som tilhører dig.

    At projicere dig selv over på en anden forhindrer dig i at tage ansvar for dig selv. De fleste mennesker er slet ikke klar over, at det de siger i virkeligheden er inde i dem selv. Det er en kraftfuld form for benægtelse.

    Projektion kan skabe en form for ping pong spil. Når to mennesker råber ad hinanden, og hver beskylder den anden for at tage fejl, så projicerer begge deres egen vrede og frygt.

    Udtrykket, ”du skulle nødig snakke om nogen”, beskriver rammende Loven om Projektion. Ingen af dem ser sig selv tage fejl. I stedet ser de hvor fejlagtig den anden er.

    Du kan kun tale for dig selv. Når en forælder siger til sit barn, ”Du er en vanskelig dreng”, så projicerer de dem selv over på deres afkom. De kan virkelig skade et barn, som ikke har nogen forståelse af virkeligheden, som er, at det ikke har noget at gøre med ham, men at alting handler om forælderen. En mor som elsker sin baby, og bliver ved med at fortælle ham hvor smuk og elskelig han er, projicerer positivt sit åbne hjerte. Hun lyser dem begge op i processen.

    Her er eksempler på projektioner:

    ”Du er sådan en nysgerrig person”.

    ”Jeg føler, at du er ved at blive nysgerrig”.

    ”Det er svært at være soldat”.

    ”Verden er et skrækkeligt sted”.

    Når vi stopper med at projicere, og i stedet tager ansvar for vores egne følelser, så kan vi sige, ”Jeg føler det er ubehageligt når du stiller disse spørgsmål”, eller ”Det her angår mig”. Du siger, ”Jeg synes at det er svært at være soldat”, eller ”Jeg føler mig truet af det der sker i verden”.

    Selv meget erfarne og saglige professionelle af enhver slags, ser situationer gennem farvede briller. Det er næsten uundgåeligt mens vi har menneskelig bevidsthed. Når vi er et hundrede procent adskilt, og i stand til at observere fra en fuldstændig objektiv position, kan vi se klart ind i en person eller situation. Indtil det sker, så er det anbefalelsesværdigt at fjerne projektioner fra vores liv.

    Dit liv er hvad du oplever. Andre mennesker oplever det sandsynligvis meget anderledes. Så vær opmærksom på dine projektioner, og arbejd med dig selv. Når vi forstår denne lov, giver det enorme muligheder for personlig og spirituel vækst.

*********************************************

Du ved ikke hvordan andre føler det eller hvordan de er.

Alt hvad du ser i en anden, er en Projektion af et aspekt af dig selv.

*********************************************

KAPITEL OTTE

LOVEN OM TILKNYTNING

  Du kan have alt hvad du ønsker i dit liv, men hvis du føler at dit selvværd eller din lykke er afhængig af at eje det, så er du tilknyttet til det. Hvem som helst eller hvad som helst du er tilknyttet til, kan manipulere med dig. Du er ikke længere fri. Du er en marionet dukke.

     Universet består af energi overalt. Alt snurrer rundt og bevæger sig. Lige tiltrækker Lige. Bestemte energier frastøder. Dansen går mellem atomerne. Men, der er bestemte mennesker i denne heksekedel af energier, som er bundet til hinanden. De er tiltrukket mod hinanden fra store afstande, og gennem liv efter liv. Båndet kan binde dem og holde dem fanget. De vil trække og skubbe på hinanden, mentalt, følelsesmæssigt og psykisk, og er ofte fuldstændig ubevidst om den påvirkning de har på hinanden.

    Bånd bliver dannet mellem mennesker, som har uløste problemer i mellem sig. Hver gang du sender tanker eller ord der er vrede, sårende, med jalousi eller misundelse eller behov, til nogen, så vil du manifestere en tynd tråd som forbindes til dem. En tanke der udsendes lejlighedsvis vil opløses, men hvis du vedvarende sender negative følelser ud, så vil trådende formes som bånd eller reb. Disse vil blive ved med at binde dig indtil de er opløst.

    I efterfølgende liv vil båndende genaktiveres og uundgåeligt trække dig mod dem, som du har uløste problemer med. Det sker for at give jeres sjæle mulighed for at gøre tingene anderledes. Vi kan også blive knyttet til ting. Negative energier, så som grådighed, stolthed, behov og misundelse kan sende enorme bånd til objekter som, huse, biler, jobs eller bankkontoer. Det er det vi betegner som ydre staffage.

    Bånd kan knytte mennesker til uhåndgribelige ting, f.eks. et behov for kærlighed. Hvis du er bundet til et begær efter anerkendelse, så kan det psykisk blive en sammenligning med det at have en kugle eller kæde rundt om anklen. Du kan være bundet til indestængte energier, så som, selvudslettelse eller reserverthed.

    En mester er adskilt. Han er uafhængig af status, økonomiske eller følelsesmæssige behov. Han er fri og umådelig kraftfuld.

    Du kan have et smukt hjem. Naturligvis ønsker Gud at du har et smukt hjem. Men, hvis du har behov for at bo i dette smukke hjem for at give dig status eller sikkerhed, så bliver det en ydre staffage. Bånd binder dig til dit hjem, og du er følelsesmæssigt bundet indtil du ændrer din attitude. En mester kan nyde et fantastisk hjem, men hvis det forsvinder, så påvirker det ikke hvordan hans følelser er om ham selv.

    Du kan nyde et vidunderligt forhold. Kilden for Alt ønsker at du er lykkelig i kærlighed. Et behov, binder dig til din partner med det resultat, at du følelsesmæssigt bliver hevet frem og tilbage. Forhold med begges afhængighed indvikler dig i bånd, så det er vanskeligt at føle objektivitet omkring forholdet eller at forlade din partner.

    Når forældre bliver bundet til deres børn, så er det vanskeligt at frigøre dem til voksenverdenen. På samme måde kan et barn blive så tilknyttet til en forælder, så det bliver meget vanskeligt for det, at danne et modent voksent forhold med en partner.

    Tilknytning er kærlighed med betingelser. En mester elsker betingelsesløst, og han skaber ikke bånd. Han tillader de mennesker han elsker at være frie og være dem selv. Hvis nogen, som han elsker, forlader ham eller dør, så sørger han, men han er ikke sønderknust. Han forbliver centreret.

    Hvis du har brug for at nogen skal opføre sig på en bestemt måde for at du kan elske dem, så er det ikke kærlighed. Det er tilknytning. Tilknytningens bindinger kan blive opløst på mange måder. Kærlighed opløser dem og sætter dem fri. Du sætter også dig selv fri. Når vi lægger vores håb og forventninger på mennesker, så reagerer de fra deres egne mønstre. Når vi accepterer dem som de er, så afslører de deres storslåethed for os. Det er kærlighed.

    Tilgivelse opløser bånd for altid. Vi nærmer os afslutningen på en æra, og vi venter på den nye højere bevidsthed der skal være fremherskende på planeten. Det betyder, at vi nu samler alle de bånd som vi har skabt gennem vores liv. Vores sjæle ønsker nu, at vi skal se på og slippe alle vores uløste problemer og lektier, så vi er frie til at gå videre. Når du tilgiver nogen, og giver fuldstændig slip på det der er sket i fortiden, så frigiver du den person og dig selv.

    Skam og skyld binder dig til bestemte erindringer og holder dig tilbage. Når du er parat til at tilgive dig selv for dine fortidige handlinger, så opløser du disse restriktive bånd og erindringen mister sit tag.

    Vi holder fast på andre for vores skyld, ikke deres. Caroline fortalte mig, at hun ønskede at tilbringe julen sammen med hendes partners familie, men hun vidste at hendes mor ville blive forfærdelig ophidset. Hendes mor behøvede hende, sagde hun. Til sidst tog hun mod til sig til at fortælle hendes mor, at hun ønskede at rejse bort i julen. Hun forestillede sig at hendes mor blev knust og faldt sammen. Intet af det skete. Den ældre dame tog ud og bestilte et julecruise til sig selv, og brugte de næste uger på glædesfyldt at gå ud og købe nyt tøj. Caroline satte hendes mor fri til at opleve et nyt liv.

    Det er meget almindeligt for en hel familie, at blive indviklet i bånd med afhængighedsforhold. Det er tid til at trække dig selv fri. Når du trækker dit bånd ud, så kan du måske opleve, at det er tråden der frigør alt det sammenfiltrerede. Hvis ikke, så er familieaftalen ikke længere dit ansvar. De som er involveret, må stadig arbejde med deres del af udviklingen.

    Den anden mest kraftfulde måde at frigøre tilknytning på, er med bevidsthed og visualisering.

   John og Jean havde været låst fast i et afhængigheds ægteskab i årevis. Begge var irriteret og beklagede sig over den anden. Begge var fjendtlige. De sagde at de begge ønskede at blive skilt, men de havde endnu ikke haft modet.

    John kom til en workshop hvor vi arbejdede med opløsning af tilknytninger. Han var opsat på at sætte sig selv og Jane fri. Under visualiseringen fik han et klart billede af ham selv og hans kone, hvor de var indviklet i et reb forsynet med modhager. Han bad englene om at hjælpe med at opløse alt dette, og så hele rebet blive skåret væk. Bagefter mærkede han en vidunderlig følelse af lettelse og frihed.

    Da han kom hjem, så skete der en interessant ting. Fordi han nu var adskilt, begyndte han at se Jane på en anderledes måde. Fri for den negative energi, som konstant mishandlede ham, huskede han hendes sans for humor, hendes entusiasme og hendes godhed. Han blev forelsket i hende igen, men denne gang på en moden måde. Deres forhold ændredes totalt.

    I dette tilfælde bragte afskæring af tilknytningen, John og Jane sammen. I andre tilfælde kan mennesker opleve, at de bliver frigjort til at forlade et forhold fuldstændigt.

    Adskillelse er en forudsætning for oplysning.

****************************************

Hvis du ønsker at være fri, adskil dig selv fra enhver og alt.

Det er en forudsætning for oplysning.

****************************************

LOVENE   OM   SKABELSE

KAPITEL NI

LOVEN OM OPMÆRKSOMHED

    Hvad du end giver opmærksomhed til manifesteres. Det har ingen betydning om det er stort, lille, godt eller dårligt. Spirituel lov forsikrer, at et resultat manifesteres i nøjagtig den procentdel du giver det opmærksomhed.

    Opmærksomhed er dine tankers, ords og handlingers fokus. I den materielle tredje dimensionale verden er der udtrykket, ”at se det er at tro det”. Men, vismænd har altid fortalt os, ”at tro det er at se det”. Subatomare fysikere beviser nu hvad disse vismænd og mystikere har fortalt os gennem tiderne. Opleverens tanker påvirker resultatet af oplevelsen. Fysikere fortæller os, at Kvark er elementpartikler som er dannet af koncentrerede tanker. Disse kan nu filmes. Når personen ikke længere koncentrerer sig, så forsvinder partiklerne. Resultaterne er forskellige, alt efter opleverens forventninger.

    Livet er forskelligt, alt efter den individuelles forventninger. Hvis ti mennesker er i en samme slags situation, så vil hver danne sig et billede af et udfald. I henhold hertil, vil hver af dem skabe et lidt forskelligt resultat. Du skaber din egen virkelighed. Videnskaben støtter nu denne spirituelle sandhed.

    For nylig så jeg dette komme til udtryk da to mennesker jeg kender, skulle arrangere en begivenhed. Rebecca skulle organisere en mindre begivenhed. Hun blev ved med at sige, ”Der er en frygtelig masse sæder der skal fyldes. Jeg håber jeg kan sælge alle billetterne. Udgifterne til annoncering er alt for dyre”. Disse tanker afledte hendes opmærksomhed fra det resultat hun håbede på. Om aftenen var salen halv fyldt.

    Jane skulle organisere et stort show. Hun var klar og positiv. Hun talte om det med entusiasme. Hendes opmærksomhed afveg aldrig fra hendes vision om et fantastisk show, som blev spillet for fulde huse. Hun manifesterede sin vision.

    Det eneste der stopper dig i at manifestere dine drømme, er din tvivl og din frygt. Hvis du fokuserer med tyve procent på det du ønsker, så vil du opnå tyve procent af din drøm. Hvis du retter et hundrede procent kvalitets fokus på resultatet af det du ønsker, så vil du få et hundrede procent resultat. Loven om Opmærksomhed er præcis.

Vær opmærksom på dine tanker.

    Hvis du kører, så er du opmærksom på vejen forude ellers kan du forårsage et sammenstød. Du ser på vejskiltene så du ikke kommer ind i den forkerte retning. Når du fokuserer på din kørsel, så kommer du sikkert frem til dit bestemmelsessted eller, i livet, til din skæbne. Når vi rejser på livets vej, så bliver vi bedt om at være opmærksomme på den hvisken og de antydninger, med hvilke Universet afmærker vores vej.

    Hvis du giver opmærksomhed til en bekymring eller frygt, så giver du energi til det og bringer det frem. At køre rundt i de værst tænkelige scenarier i dit sind eller konstant tale om frygt, er kraftfulde måder hvorpå du trækker det ind i dit liv.

    En af mine klienter levede i stor angst, fordi hun konstant dannede sig et billede af opløsning af hendes ægteskab. Den opmærksomhed hun rettede på hendes mislykkede forhold, programmerede hendes ubevidste sind til at handle på en måde så hun måtte afslutte forholdet. Universet støttede dette ved at kaste udfordrende situationer ind på hendes vej. Også hendes partner modtog konstant hendes psykiske budskaber om frygt og separation, hvilket forårsagede at han trak sig væk.

    Det var uundgåeligt at forholdet blev afsluttet. Hun fuldførte sine egne profetier.

    Hvis du har en smerte i storetåen og du fokuserer på den, bekymrer dig om den og forestiller dig skrækkelige muligheder, så antager det enorme proportioner og bliver værre. Hvis du modtager en telefonopringning med begejstrede nyheder, som afleder din opmærksomhed fra din tå, så forsvinder smerten.

Det positive har en kraftigere indflydelse end det negative.

    Fokuser på, tænk på og tal om positive situationer. Når du fastholder opmærksomheden på det positive, så opfyldes dine drømme.

    Hvis du skriver en bog, maler et billede, bygger et hus eller er involveret i et projekt, så fasthold det perfekte resultat i dit sind. Når du fastholder visionen og udfører det nødvendige arbejde, så er succesen sikret. Bestem din vision, engager dig i den, foretag det nødvendige arbejde, giv det fuld opmærksomhed og du vil blive forbløffet over hvordan dit liv blomstrer.

    Her er et lille ord om varsomhed. Når du sår et frø, så har du et billede af en smuk plante som dukker frem på det rigtige tidspunkt. Derefter giver du den vand og passer den. Du graver den ikke op med jævne mellemrum for at se om den er OK.

Giv opmærksomhed til din vision, men analyser den ikke

til du tager livet af den.

****************************

Fokuser på det du ønsker og du vil få det.

****************************

KAPITEL TI

LOVEN OM STRØMNING

  Vi lever i et Univers som består af energi, som strømmer som en flod. Intet er statisk. Alt bevæger sig. Intet og ingen er adskilt eller uberørt af andre. Det er derfor en isbjørn ikke kan nyse i Arktisk uden at et sandkorn bevæger sig i Sahara, og når du elsker dig selv en lille smule mere, så påvirker det en total fremmed på den anden side af verden.

    Når en flod strømmer, så er der ingen tomme rum. Hvis floden er blokeret, så vil den til sidst flyde over. Vand repræsenterer følelser. Hvis følelser er blokeret så stagnerer de, så går forholdet i stå. Det er fordi den blokerede strøm er blevet en stillestående dam. Det er opløftende at spadsere langs en rivende strøm, men det kan være farligt at svømme i den, da du kan risikere at bliver skyllet væk. Hvis dine følelser er en rivende strøm, så kan folk blive bange for at komme for tæt på dig, for ikke at komme til at drukne.

    Men, hvis en flod er fredfyldt og rolig, så vil folk ønske at sidde ved den. De ønsker at nyde freden, roen og stilheden. Det er sikkert at bade der. Hvis dine følelser er fredfyldte, stille og rolige, så vil mange ønske at komme tæt på dig. For de vil ønske at bade i din aura, og dine personlige forhold vil være gode.

    Så se på strømmen af dine følelser, og bemærk den påvirkning det har på dine forhold.

    Loven om Strømning påvirker et hvert område af livet.

    En rivende strøm af seksualitet kan være opmuntrende, men den kan være truende og farlig at blive suget ind i.

    Der hvor seksualitet er blokeret af forbud fra barndommen eller oplevelser fra tidligere liv, er et seksuelt forhold ubehageligt. Hvis din seksualitet flyder smukt, så vil dit sexliv være godt.

    Flyder din kreativitet eller er den blokeret? Er din kreativitet en rivende strøm af hurtigt strømmende ideer, som er et virvar, der ender op med at blive slået ind mod klipperne? Eller flyder din kreativitet med en hastighed, som både du og dem omkring dig kan håndtere, og som fylder dig med ideer og glædesfyldte produktioner?

    Hvis et skab er helt fyldt op, så kan der ikke komme noget nyt ind i det. Hvis du samler til bunke, hvad enten det er penge, tøj, ideer eller gammel bitterhed, så er der ikke noget rum hvor det nye kan komme ind. For at give plads til at det nye at komme ind i dit liv, må du give slip på det gamle.

    Hvis du holder fast på gamle følelser, som du er fyldt op af, så vil disse gamle erindringer forhindre friske og gladere ting i at komme ind. Så snart du smider det gamle skrammel ud af dit hjem, så vil Loven om Strømning sikre, at noget andet kan tage plads. Det er dit valg om du vil erstatte det gamle skrammel med andet skrammel, eller ændre din bevidsthed for at tiltrække noget bedre. Hvis du har de samme tanker, så vil de samme forhold komme tilbage. Hvis du begynder at skabe forandringer, lige meget hvor små de er, så vil der automatisk komme noget andet ind.

Naturen giver ikke mulighed for tomrum, så der vil altid være noget

der kommer ind i et tomt rum. Din opgave er at sikre, at det er

 noget der er bedre.

    Så snart du slipper overbevisninger og erindringer, som der ikke længere er behov for i dit liv, så åbner du portene så det nye kan strømme ind. Ændrer vaner for at bringe noget andet ind i dit liv. Det kan være noget så enkelt som at gå en anden vej på arbejde.

    Jeg talte med en ven som havde besluttet, at hun nu var parat til at indgå i et forhold. Hun havde ikke haft et forhold i lang tid. Jeg så ind i hendes soveværelse, og det var helt fyldt op med rod. Jeg løftede øjenbrynene og sagde, ”Du har ret”. Hun foretog en fuldstændig oprydning af soveværelset, med det resultat, at hun hurtigt kom ind i et forhold.

    I henhold til Feng Shui, så relaterer hver del af vores hus til et forskelligt aspekt af vores liv. Hvis du har rod eller skrammel i den del af huset der relaterer til berømmelse, så forhindrer du det aspekt i at flyde i dit liv. Forskellige steder relaterer til arbejde, succes, forhold, penge osv. På samme måde, hvis der er en gammel overbevisning der hober sig op i dit liv, så rens den ud.

    Når du fysisk renser skrammel ud af dit hus, så begynd at bekræfte det, som du ønsker at erstatte det med. Begynd med at visualisere en højere energi der kommer ind i dit liv, så at noget nyt og mere glædesfyldt strømmer frem til dig.

    Du må aldrig foretage oprydning som en passiv handling. Gør det med en energi der siger, ”Jeg er nu parat til noget nyt i mit liv. Det er det jeg ønsker”.

    Vær som en mester, og brug Loven om Strømning til at gøre dit liv til det du ønsker det skal være.

    Forhold blomstrer når der er en strøm med åben kommunikation.

    Velstand bliver resultatet når vi skaber balance i den udadgående strøm med den indadgående strøm.

***************************

  Følg strømmen og du vil nå til Kilden.

***************************

KAPITEL ELLEVE

LOVEN OM OVERFLOD

    Overflod betyder at være fyldt med kærlighed, glæde, lykke, velstand, succes, livskraft, latter, generøsitet og alt det gode i livet.

Vores liv bliver rigt på overflod når vi bliver fyldt med livets

højere kvaliteter.

   Din naturlige medfødte rettighed, er at være fyldt med overflod, for det er det Guddommelige ønske for os alle. Kun én ting kan afholde dig fra at modtage åbenhjertig generøsitet fra Kilden – din bevidsthed. Strømmen af overflod er ledt frem til dig, men dine tanker, overbevisninger, erindringer og niveauet af fortjenstfuldhed, skaber barrierer mod at modtage det.

    Hvis du har en smuk rosenbusk i din have, med en slyngplante der suger livskraften ud af den, så er der ikke overflod. Den kan stråle med skønne blomster et stykke tid, men de vil ikke komme igen, med mindre du fjerner slyngplanten som stopper strømmen af livskraft. En god gartner vil fjerne den plante som er ved at kvæle rosenbusken, så den kan fortsætte med sin herlige blomsterpragt. Det er op til dig, at fjerne de overbevisninger som kvæler din overflod.

    Kærlighed handler om, at du nyder alle dine forhold. Vi blokerer for det som tilkommer os af overflod af kærlighed, når vi lukker vores hjerte. Slyngplanten med vores overbevisninger og frygt for afvisning, og for at blive såret, tager kvælertag på vores hjerte. Det forårsager os til at klamre os til et forhold, eller trække os væk. Vi holder op med at elske når vores sind tager over, og vi ser ufuldkommenheden hos den anden. Så forbinder vi ego med ego. Dit ego er frygten for din lavere personlighed, og det danner blokeringer, som blokerer for strømmen med kærlighed.

    At være forelsket, er at se det Guddommelige i den anden og forbinde sjæl med sjæl. Det tillader vores lidenskab at strømme. Et par der er forelsket, en mor der elsker sin nye baby, kolleger der opildner hinanden med nye ideer, venner der fordyber sig i samme interesser, alle stråler de af kærlighed. Alle omkring dem smiler, for der findes ikke større tiltrækkende energi end det at være forelsket. Kilden er kærlighed, så der er ingen mangler. Kærlighed strømmer fra Guds hjerte til os alle, så åben dit hjerte for en overflodsstrøm af kærlighed.

    Succes er en sindstilstand, ikke en bestemt opnåelse. Når I alle er fokuseret på at opnå et specielt mål, udnævnt som succes, så bliver der et øjebliks opstemthed på det tidspunkt hvor det opnås. Derefter må I opstille et andet mål og anstrenge jer igen.

    Så succes handler ikke om at prøve på at skubbe en flod, hvilket kun fører til stres, frustration og mangel på selvværd. Overflodssucces handler om at flyde med livet, og drage fordel af strømningerne og nyde din rejse.

Sand succes er følelsen af tilfredshed og fuldførelse.

    Jeg kan huske at jeg besøgte en ven, som nægtede at give tilladelse til nogen som helst til at komme og se til hende, selvom hun var syg. Da hun blev rask, fortalte hendes venner hende hvor frustrerende de følte det var, at hun afviste dem. Hun fortalte mig, hvor meget hun ønskede at blive passet og få omsorg, men der var noget i hende der gjorde, at hun ikke kunne få sig selv til at tage imod det. Uafhængighed er en vidunderlig kvalitet. Men det er også på sin plads at invitere mennesker ind for at give os omsorg. Det er en del af strømmen med at give og tage. Jo mere vi tillader os selv at modtage, jo bedre føler vi det inden i. Og så, med følelsen af helhed og tilfredshed inde i os, så er vi virkelig i stand til at drage omsorg for andre.

    Når du vedvarende spiser nærende kost, som holder dit blodsukkerniveau i balance, så har du ikke behov for slik. Når du giver dig selv mulighed for regelmæssigt at blive næret, så har du ingen længsel eller behov. Når der er en naturlig indadgående og udadgående strøm med omsorg og næring i vores liv, så føler vi os i balance og med overflod af kærlighed.

    Som for oven, så forneden. Kloge jordiske forældre vil give dig hvad du ønsker, når de mener at du er parat til det. Ingen klog forælder giver en smuk og flot porcelænsdukke til en tumling, fordi barnet sandsynligvis vil ødelægge den eller rive håret af den. Dette vil ikke ske i en ond hensigt, men ganske enkelt fordi barnet ikke er modent nok til at tage vare på en sådan gave. Men, uanset hvor meget tumlingen vil plage om at få sådan en dukke ligesom hendes søsters, så vil forældrene vente til de kan fornemme, at hun er parat til at kunne drage omsorg for dukken på en passende måde. Det er det samme i himlene. Lige meget hvor meget du råber efter den overflod du søger, så vil Universet ikke bringe den til dig før du har bevist, at du er parat til at kunne modtage den.

    Loven om Overflod er meget enkel. Hvis du ønsker mere venskab i dit liv, så vær venlig mod andre. Fjern blokkene med mistro, kedsomhed og fortræd, som har blokeret din strøm af venlighed.

    Hvis du ønsker mere glæde i dit liv, så husk, at tanker, overbevisninger eller erindringer, som får dig til at føle dig trist til mode, er fortid. De har ingen virkelighed på dette tidspunkt. Øv dig i at smile.

    Hvis du ønsker mere medfølelse og omsorg i dit liv, så fjern de barrierer der afholder dig fra at modtage det. Når du er åben til at modtage, så vil folk omkring dig automatisk drage omsorg for dig.

    Materielle ting strømmer til dig når du har overflods bevidsthed.

*******************************

  Overflod er din naturlige ret fra fødslen.

Åben op for at modtage den.

******************************

KAPITEL TOLV

LOVEN OM KLARHED

  Når du er fuldstændig klar over hvad du ønsker, så opfanger alle dit præcise budskab og svarer i henhold hertil.

    Jeg kendte en ung mand, som hed John, som det lykkedes at trække et forhold med sin kæreste i et pinefuldt langdrag ved at give hende blandede budskaber. Han kunne dukke op for at besøge hende, og sige at han kun ville være ven med hende, for derefter at blive der natten over. Hvis hun havde brug for ham til at hjælpe hende med børnene eller med noget ved huset, så kunne han ganske enkelt ikke sige ”nej”. Til alle sine venner ville han sige, ”Men jeg har gjort det fuldstændig klart, at jeg ikke er interesseret”. Alle fortalte ham, at han sendte blandede budskaber. Det var bestemt ikke klart for Anita. Hun forgudede ham og var parat til at tolke at han elskede hende, i alt hvad han gjorde eller sagde.

    Det tog hende over et år at erkende, at han ikke ønskede at indgå i et forhold med hende. Hun led i et år af ængstelse i en træk-skub, på og af situation, som virkelig slog hendes tillid i stykker. Og så måtte hun derudover gå igennem sorgen over adskillelsen. Gennem den tid, var hendes psykiske energi bundet op i bekymringer, falske forventninger og vrede. Hans energi var bundet op i ængstelse og skyld.

Mangel på klarhed binder den psykiske energi og

fastholder dig i forvirring.

Klarhed giver dig frihed til at gå fremad og åbne

nye døre.

    Paul havde boet sammen med Jeanne i flere år. I begyndelsen havde de været meget tætte sammen, men i de sidste to år havde han følt sig fremmedgjort over for hende. Han kom sammen med en anden, som han var meget forelsket i. Jeanne nærede mistanke om det, og var konstant rasende på ham. Han ønskede at forlade hende, men han kunne simpelthen ikke fortælle hende sandheden. Han fortalte mig, at han ikke kunne få sig selv til at fortælle Jeanne, at han ikke længere elskede hende. Resultatet blev, at Paul, Jeanne og hans nye kvinde, billedlig talt levede i en mudret dam, og ingen kunne se en udvej. Fremtiden var fuld af forvirring.

    Det var kun da Paul tog beslutningen om at flytte, uanset konsekvenserne, at der blev mulighed for klarhed. Jeanne vidste endelig hvor hun stod. Hun skiftede job og mødte en ny mand. Paul følte sig endelig fri og i stand til at trække vejret frit. Han besluttede sig for at bo alene og give sig selv frirum til igen at finde ud af hvem han var. Hans kæreste gav ham det frirum han havde brug for, med det resultat, at det gav hende frihed til at hun kunne fokusere på sine studier.

Klare beslutninger bevæger dig fra at hænge fast, til frihed.

    Når vi bekymrer os, og vores tanker går i ring, og vi forestiller os alle mulige resultater, så er vi i mørket. Forestil dig, at der er et lys der bliver tændt over dit hoved når du er parat til at gøre noget. Hvis du overvejer at starte en ny virksomhed, mens du endnu er ved at undersøge mulighederne, så er lyset slået fra. Så snart du er klar over hvad det er du vil, så siger du, ”Det er denne her virksomhed jeg har til hensigt at starte”. Så tændes lyset over dit hoved.

I det øjeblik du tager en klar beslutning, så tændes lyset over

dit hoved. De højere magter i Universet ser dette lys, og

stiller sig op bag ved dig, for at manifestere din vision.

    Hvis du er ude at gå i en tyk tåge, så kan du meget snart bevæge dig væk fra din sti, og meget hurtigt kan du være faret fuldstændig vild. Med hensyn til mennesker, situationer eller din egen personlige ængstelse, så kan du gå rundt i cirkler og ikke have nogen som helst ide om i hvilken retning du skal gå.

    Der er to måder at aktivere Loven om Klarhed på. Hvis du er kommet væk fra din sti, er faret vild, frustreret og ikke kan se hvilken vej du skal gå, på grund af den tykke tåge, så vent tålmodigt indtil solen har fået tågen til at lette, og du kan se hvor du er. Så bliver retningen helt tydelig for dig.

    På den anden side, hvis du befinder dig i en sænkning hvor der er permanent tåge, som medfører at du har gået rundt i cirkler i lang tid, så tag en beslutning og gå i en anden retning.

    Det er bydende nødvendigt at du tager en beslutning, selvom det føles skrækkeligt eller vanskeligt, men mærk omhyggeligt efter hvor du går, indtil du har opnået klarhed.

    Ordet ”beslutning” (decision), kommer fra det Latinske at decidere, som betyder at skære væk. En beslutning afskærer dig fra andre muligheder. Du må derefter fokusere på den rute du har valgt. Den hurtigste vej til at gå hen ad din spirituelle vej, er at tage klare beslutninger og gennemføre dem. Klarhed åbner døre til din fremtid.

    Sandfærdighed, ærlighed, genialitet, integritet er kvaliteter med klarhed. Andre mennesker tager det op og besvarer dig, fordi de har tillid til dig.

    Tal klart til Universet om det du ønsker og har behov for. Hvis du mumler eller ikke ved hvad du ønsker, så sender du et rodet budskab til det store varehus i himlen, og du vil måske modtage nogle overraskende ting som du ikke troede at du havde bestilt. Klare tanker og hensigter, trækker det ud fra Universet som du anmoder om i dit liv. Husk det altid.

    Du er en mester. Du har din ret til at bestille hvad du har brug for, og forvente at din bestilling bliver udført.

**************************************************

  Klarhed er det første skridt til frihed, og til opnåelsen af dit hjertes ønske.

**************************************************

KAPITEL TRETTEN

LOVEN OM HENSIGT

  Hvis du ønsker at tage ud at svømme, så kan du blive afledt til at gøre noget andet. Hvis du har til hensigt at tage ud at svømme, så vil du overvinde alle forhindringer og fuldføre din hensigt. På samme måde, så har den person der har til hensigt at skrive en bog, større sandsynlighed for at få succes, end den person der håber på at komme til at skrive en. Hensigter er mere kraftfulde end ønsker eller håb. Hensigt frigør en kraft som får ting til at ske.

    Forestil dig en bueskytte. Han trækker strengen bagud og fastholder den ”spændt”, når han sigter på sit mål, før han slipper pilen. Hvad du end sigter på i livet, hvis du samler energien og sigter på dit mål, så er Universets almægtighed frigjort bag din vision. Selv om du i realiteten ikke fuldfører din hensigt, så har du sat en mægtig kraft i bevægelse.

    En mand fortalte mig, at han havde haft en sum penge til gode i en anselig tid. Uge efter uge tøvede han med at handle. Da han var en medfølende person, kunne han godt se den anden persons vanskelighed. Men, en dag besluttede han, at han ville bede om pengene. Han var opsat på at gøre det. Den eftermiddag skrev han et klart brev til damen, som skyldte ham pengene. En halv time senere, før han havde postet det, ringede hun til ham og sagde, at checken ville være hos ham med posten den følgende dag. Den følgende morgen modtog han pengene.

    Hvis du har til hensigt at sende healing til nogen på et bestemt tidspunkt, så går kraften igennem på det tidspunkt, hvad enten du sender fjernhealingen eller ej på det tidspunkt.

    For nylig blev hensigtens kraft demonstreret meget klart for mig. Jeg afholdt en Engle Dag i London. Vores hensigt var at skabe en stor søjle af lys, så englene kunne komme ind til London gennem denne høje vibration, og derefter sprede kærlighed gennem England og ud over verden. Da engle er højfrekvente spirituelle væsener, så er det vanskeligt for dem at sænke deres vibrationer i en så tilstrækkelig grad, så de kan bevæge sig ind i mørke steder. De kan nemmere bevæge sig ind i sådanne steder når vi bygger broer af lys, som de kan bevæge hen ad. Før begivenheden fandt sted, så var der folk fra hele verden der ringede til mig og sagde, at de individuelt og i grupper ville stille ind på Englenes Dag for at øge deres energi.

    Dette skete da krigen på Balkan var på sit højeste. Elizabeth, en nær ven, fortalte mig, at Tom Spencer, medlem af Europa Parlamentet, ville være i Makedonien på selve Englenes Dag. Han er formand for Komiteen for Udenrigsanliggender i Europa Parlamentet, og stærkt involveret i det der sker på Balkan.

Hun kontaktede ham.

Her er hvad han fortalte:

  ”Jeg og min Komite havde set hvordan denne tragedie foldede sig ud, og vi var fast besluttet på, at gøre hvad vi kunne for at hjælpe. Jeg arrangerede en konference for alle formændene for Udenrigs Komiteerne, og i to dage har parlamentsmedlemmer fra tolv lande, inklusiv Albanien, bakset med den frygt som har et fast greb i regionen. Ved frokosttid om søndagen masede vi os ind i en turistbus for køre tværs gennem bjergene tilbage til Skopje, Makedoniens hovedstad. Under presset fra begivenhederne, havde jeg glemt mit løfte til Elizabeth, og også til Diana, om at koncentrere mig om mødet på Englenes Dag, søndag eftermiddag, som fandt sted mange kilometer væk i London.

    ”Nogle af deltagerne stod af i Skopje, men mange af os kørte mod nordvest mod Stankovic lejren. Eftermiddagen var grå og kold. Bussen kantede sig tværs gennem slagmarker, frem til et område omkranset med pigtråd. Desperate grupper af Albanere, som allerede boede i Makedonien, råbte gennem pigtråden for at prøve at skabe kontakt med slægtninge eller venner inde i lejren.

    ”Lejren var blevet opført på utrolig kort tid, af Britiske soldater. 50.000 mennesker boede i hvide telte, opstillet i perfekte lige linjer. Makedoniens regering frygtede en destabilisering af dens egen skrøbelige befolkning, og insisterede på, at den nye bølge af Kosovo Albanere ikke skulle blandes med deres egen Albanske befolkning, og bevogtede lejren udefra.

    ”Atmosfæren var mørk, både fysisk og følelsesmæssig. Lugten fra 50.000 mennesker med få vaskefaciliteter var overvældende. De bange ansigter på begge sider af porten, fortalte historien om de seneste tre ugers rædsler. Fastgjort på væggen af en hytte, som lå hvor det engang havde været hensigten at opføre en ny lufthavn for Skopje, hang der papirlapper og lister med navne, som fortalte historien om en hel befolkning, som desperat prøvede at finde hinanden efter fordrivelsen fra kæmpekatastrofen.

    ”Da bussen skubbede sig af sted gennem den fyldte port, blev vi indhyllet i en følelse af rædsel. Hvad kunne en velklædt politiker sige midt i sådanne lidelser? Stille gik vi ud af bussen, og gik ind i mængden. Vi var omkranset af et hav af bange ansigter der bad om nyheder, om råd og om håb. I en halv time strømmede en lang liste af grufulde historier frem. Hver historie blev fortalt med stor værdighed, og en usædvanlig mangel på vrede. Slægtninge myrdet, brudte familier, liv der var vendt op og ned på. Vi gik i små grupper gennem de uendelig lange gange mellem teltene.

    ”Så skete der noget helt vidunderligt. Skyerne forsvandt, og et usædvanligt lys bredte sig over lejren. Pludselig var det en behagelig og varm aften. Stemningen kom til at ligne en mellemting mellem et landbrugs show og en spadseretur, som er typisk for Middelhavsområdet. I lejrens hjørner var der flag der vajede over militærhospitalerne, der var etableret af Tyskere, Taiwanesere og Israelere. Firehjulstrukne køretøjer fra et dusin velgørende institutioner, kravlede gennem det størknende mudder.

    ”Lige nu var lejren levende med folk gående arm i arm, og som talte sammen som om deres liv kun havde været afbrudt i et kort øjeblik. Der var latter, der var varme, der var værdighed. En NATO helikopter fløj hen over. En journalist fra Kosovar fortalte mig om de Britiske soldater, som havde opført lejren, og om deres usædvanlige venlighed. ”De arbejdede fire og tyve timer i døgnet, og så havde de endda tid til at smile og lege med børnene”.

    ”Humøret i lejren var nu næsten jublende. Unge mænd spillede basketball, kvinder sad i hjørnerne og talte om fremtiden. Den store lejr, uden nogen central organisation, bevægede og løftede sig som en stor enhed. Bjergene, som før havde set truende ud, lå nu med deres nøgne skønhed badet i lyset fra den nedgående sol. Vi gik tilbage og ind i vores bus og forlod lejren, fuld af beslutsomhed og håb. Jeg og et halvt dusin kolleger, blev indkvarteret på et hotel på en bjergtop, hvor vi så ned på Skopje. I det fjerne kunne vi se nogle få lys, som dukkede frem fra lejrens udkant. Først da huskede jeg mit løfte til Englenes Dag. Jeg tjekkede tiden, og den var fuldstændig præcis. Jeg havde intet gjort ud over at være der, men jeg var ikke i tvivl om, at Lyset vidste hvor jeg var”.

Jeg tror på, at Tom Spencers hensigt med at forankre lyset, skabte et indgangspunkt for broen af lys, som vi sendte ud fra London. Mange engle benyttede muligheden til at bruge den.

    Undervurder aldrig hensigtens styrke. En dame fortalte mig, at hun havde mistet forbindelsen til sin bror. De havde skændtes, for lang tid siden, fordi hun ikke brød sig om at han ville gifte sig igen. Hun havde aldrig mødt hans nye kone, men dømte hende på forhånd. Flere år var gået, og hun begyndte at fortryde de ting hun havde sagt. Hun havde været igennem en personlig udvikling og erkendte, at bitterhed var ved at æde hende op og gjorde hende syg. Til sidst tog hun den faste beslutning, at hun gav slip på det hele. En aften sad hun roligt og talte med sin bror, som om han sad foran hende. Hun fortalte ham hvor ked af det hun var for alt det hun havde sagt, og ønskede at han blev meget lykkelig. Den nat havde hun en meget levende drøm, hvor hendes bror kom og præsenterede hans kone for hende. De smilede og fortalte hende at de var meget lykkelige. Hun vågnede og følte sig meget gladere end hun havde følt det i flere år, idet hun vidste, at selv om de aldrig ville mødes igen fysisk, så var alt godt imellem dem.

    Hensigten bliver taget med i bedømmelsen når karma skal takseres, statusopgørelsen af vores tanker og gerninger, med deres uundgåelige konsekvenser. Et barn løber ud på vejen foran en bil og bliver såret. Bærer føreren et karmisk ansvar? Det afhænger af hans hensigt. Hvis han kørte fornuftig, så gør han det ikke. Han har tiltrukket en lektie og muligvis igangsat en hændelse for at teste sig selv. På den anden side, hvis han var fuld eller vred eller kørte hensynsløst, så bærer han ansvar på et spirituelt niveau, og skal betale tilbage på en eller anden måde.

    Hvis nogen har en ond hensigt, f.eks. hvis de er fokuseret på at såre, skade eller anrette ødelæggelse, så bliver der optjent en sort anmærkning i deres sjæls register. De udsender giftige pile. Det har ingen betydning om de virkelig forøvede skaden eller ej. Hensigten er gået ud i Universet og er blevet noteret.

Når dine hensigter er noble og ærefulde, så vil du blive belønnet

for dine idealers renhed, selvom din plan ikke

bliver realiseret.

    Der er et udtryk der siger, ”Vejen til helvede er belagt med gode hensigter”. Det betyder, at pilen er blevet lagt an, men strengen er ikke blevet trukket tilbage og spændt. Der er ingen energi og derfor sker der ikke noget. Pilen bliver ikke sendt af sted. Sanskrits dybere mening med verbet at synde, betyder at sigte på et mål og ramme ved siden af.

    Hvis din hensigt er klar, men der sker ikke noget, så kan du blive holdt tilbage af en eller anden årsag. Forestil dig dette. Du ser på dit mål. Du har holdt buen op og sigtet, men et dyr løber ind mellem dig og målet. En der ser det råber, ”Vent”. Du sænker din bue, venter og begynder igen. Der er altid en højere årsag til at blive holdt tilbage.

    Hvis jeg beder om vejledning, så siger mine engle og vejledere ofte, ”Hvad er din hensigt”? Det er hensigten som signalerer rigtigheden, eller noget andet, af et projekt eller en ide. Vær sikker på, at hensigten ikke kommer fra egoet, men er for det allerbedste. Universel energi støtter hensigten. Det er grundlaget for manifestationen.

    En erklæring om en opgave, er virksomhedens hensigt som er udtrykt klart. At læse opgaveerklæringen højt ved mødets start, fastholder sigtet på målet. Undersøgelser viser, at firmaer der gør dette før forretningsmøder, opnår deres formål hurtigere og mere gennemført, end dem som ikke gør det.

************************************

  En hensigt er som en pil i fart. Intet kan afværge den.

Så sigt omhyggeligt.

************************************

  KAPITEL FJORTEN

LOVEN OM VELSTAND

  Enhver forælder ønsker, at deres elskede barn vil have rigeligt. Om det er den Guddommelige Kilde, fader/moder Gud, gør ingen forskel. Du er Universets elskede barn. Det er tid for dig nu, til at gøre krav på din Guddommelige arv og blive velhavende.

    Nogle ting skaber mangler for dig, og andre giver dig mulighed for at blomstre.

    Tag en plante. Hvis du sætter den i uegnet jord, på et sted som er fuld af snegle, med for meget eller for lidt vand og sol, vil du så forvente at den vil blomstre? Hvis du begrænser dens rødder og plads for vækst, og aldrig giver den næring eller hele tiden planter den om, så vil du forvente at den vil forgå. Så du planter den i en god jord, med tilstrækkelig med vand og sol. Du giver den frihed til at vokse og sikkerhed for at den grundfæster sig. Du beskytter den også og drager omsorg for den. Du opmuntrer den til at blomstre.

    De spirituelle love, som forårsager at du enten visner eller blomstrer, er det samme. En ikke særlig gavnlig tankegang, er det samme som udpint jord. Hvis du tror på, at du ikke har fortjent velstand, så er det stenet grund. En tro på dig selv er en rig, frugtbar jord. Frygt og apati tørrer dig ud, mens entusiasme, glæde og forventning gør dig i stand til at udvide dig.

    Udtryk dig kreativt om dig selv. Giv dig selv frihed til at udvikle dig. Dyrk dine gaver og talenter, og din velstand vil blomstre.

    Vi trækker fra de Universelle resurser, alt efter vores bevidsthed. Du har enten fattigdomsbevidsthed eller overflodsbevidsthed. Mange stræbere har i tidligere tider været inden for religiøse ordener, hvor de har aflagt løfte om fattigdom. Det var passende dengang, men hvis det stadig er aktivt i dem, så vil det ikke tjene dem, for de føler skyld hvis de har penge. Hvis du har mistanke om at dette angår dig, så bed om at blive frigjort fra løftet eller løfterne, eller lav en aftale med en spirituel terapeut, som kan hjælpe dig med at frigøre dem.

    De fleste gamle sjæle værdsætter ikke materielle ting i den udstrækning som yngre sjæle gør det. Det er forståeligt, fordi de har jagtet efter det materielle i tidligere liv, og ved, at det er illusorisk. Nogle gange mister de overblikket over formålet og føler, at materielle ting ikke er spirituelle. Alt for mange rare mennesker tror at det er ugudeligt at have penge. Sandheden er det stik modsatte.

Den mest spirituelle ting er at have penge, og bruge dem klogt

med kærlighed.

    Det er enorm frygt der ligger til grund for fattigdomsbevidsthed. Jeg modtager febrilske og skrækslagne breve fra mennesker, som ikke aner hvad de skal stille op med deres økonomiske situation. Al deres energi er bundet op på deres fokus på mangler.

Det er ikke spirituelt at blive ved med at bekymre sig om penge.

     Grådighed er ufordøjelig økonomi. Det er det samme som at være inviteret til en buffet, og så stable din tallerken tårnhøjt op med meget mere end du i virkeligheden har brug for, til at tilfredsstille din sult. Det gør dig syg eller blokerer din energi på en eller anden måde.

    Hvis du samler penge sammen i banken uden at sætte flow i dem, så fortæller du i den sidste ende Universet, at du ikke ønsker flere, og til sidst så stopper Universet med at sende.

”Han som ved at han har nok, er rig”, siger Lao Tzu (Taoismen).

Det spirituelle forbillede er at have nok, og

vide at det er rigeligt.

    Der var en mand som led af mindreværdskompleks, og som altid beklagede sig. Han var doven og følte sig værdiløs. Han mistede muligheder fordi han ikke troede på sig selv. Han var ulykkelig og fattig. Hvis du hele tiden er nærig, stivsindet og påholdende, så vil du aldrig føle tilfredshed eller glæde, for fattigdomsbevidsthed er en holdning.

    Dem som er generøse fra hjertet, åbne af sind og givende, vil altid være tilfredse og glade. Deres holdning til velstandsbevidsthed vil sikre dette.

    Den legendariske Paul Getty havde rigdom, der rakte ud over de fleste menneskers forestillingsevne. Han var milliarder værd og var omgivet af materielle rigdomme, men levede alene i en konstant frygt for tab. Han var en rig mand med fattigdomsbevidsthed.

Velstand betyder at have forståelse for økonomisk velbefindende.

    Mange af Faraoerne, Josef af Egypten, utallige store og velhavende regenter, er blevet højt udviklede Mestre, som har påtaget sig ansvaret for rigdomme. Velstandens lektie er, at bruge rigdom med visdom.

Velstand skænker ansvarlighed og styrke.

    Der er en velkendt historie om en klog og gavmild regent. Kongen havde fire børn, som han beundrede. Til sidst voksede de op, og hver gik de ud i verden for at udforske og søge deres lykke. Deres far håbede at de alle ville vende tilbage en dag, for at dele deres viden og visdom.

    Årene gik og kongen begyndte at tro, at de aldrig vendte tilbage. Så en dag ankom en laset tigger til porten, og meddelte, at hun var hans datter. Da dette blev fortalt til kongen, skyndte den skrækslagne konge sig ned til porten for at opdage, at det virkelig var hans datter.

    ”Hvordan er du dog sunket så dybt?”, råbte han fortvivlet. ”Kom ind, min elskede datter”.

    Han førte hende ind i paladset, og beordrede nyt tøj til hende, og at der skulle være en middag til hendes ære. Men hun ville ikke have noget af det. Hun syntes ikke hun var værdig til at være i hans kongerige, og foretrak at tilbringe dagene med at tigge, jamrende og klagende, udenfor paladsets porte. Hendes far var sønderknust.

    Der gik en del tid, og en ung mand ankom til paladsets port og bekendtgjorde, at han var kongens søn. Fuld af glæde, skyndte faderen sig ned for at møde ham, og igen beordrede han fint tøj og middag. Til hans bestyrtelse, så havde hans søn åbenbart glemt sin naturlige ret fra fødslen. Kongen fandt ham vaske trapper som en tjener. Hans søn sagde, at han var uværdig til at modtage kongerigets gavmildhed. Hans holdning var udelukkende at tjene. Han havde altid måtte gøre de ting der nødvendige for at tjene til føden. Hans far var forvirret.

    Der gik flere måneder, og en dag kom en smuk kvinde i en vogn, trukket af seks hvide heste, hen til porten og hun bekendtgjorde, at hun var kongens datter. Hun blev ført hen til kongen, som var fuld af glæde over at hans elskede datter endelig var kommet tilbage. Hun nød middagen og alt den stads det var at være en prinsesse, men da han bad hende om at hjælpe sig med hans arbejde med at regere kongeriget, sagde hun, ”Nej. Det er dit kongerige, far. Du regerer det”. Hun ønskede gavmildhed uden ansvarlighed. Faderen var dybt bekymret.

    Til sidst vendte det fjerde barn tilbage. Han var en fin ung mand med klare øjne og et kraftfuldt udtryk. Den gamle konge glædede sig over at se ham igen. Den unge mand nød middagen og den overflod der fulgte med den position, at han var sin fars søn. Han rejste rundt i kongeriget. Derefter sagde han til sin far, ”Jeg er kommet tilbage med nye ideer og forslag. Hvordan kan jeg hjælpe”?

    ”Min søn, svarede kongen. ”Jeg ønsker at du skal regere ved min side og tage ansvar for kongeriget, sammen med mig”.

    ”Med glæde”, svarede hans søn.

    Hans far smilede og slappede af. Han var henrykt.

Sand velstand kommer når vi accepterer vores ret fra fødslen

til at have rigeligt, og den ansvarlighed og styrke som det medfører.  

*****************************************

  Tænk, tal og opfør dig som om du er velhavende, og du vil

imponere Universet til at sende dig rigeligt.

*****************************************

KAPITEL FEMTEN

 LOVEN OM MANIFESTATION

Du har manifesteret hver eneste ting som er i dit liv. Du kan have anvendt Loven om Hensigt, Loven om Tiltrækning, bøn eller hvilken som helst af de spirituelle love, som jeg allerede har beskrevet, for at bringe disse ting til dig. Det meste er gjort ubevidst

Spirituelle stræbere, som stiller ind på information og vejledning

fra engle og højere lysvæsener, og som mestrer deres sind og

følelser, kan manifestere bevidst.

    Vi lever i et hav af Guddommelig bevidsthed, som strømmer med symbolerne på vores hjertes ønsker. Det som du ønsker at trække ind i dit liv, svømmer allerede ind i den umanifestrede verdens æter, som en smuk fisk der venter på at du virkelig tager den til dig. Hver fisk har sin egen frekvens og sender på den himmelske bølgelængde. Din første opgave er at stille ind på den vibrationelle frekvens af den vision du søger. Det er for at du kan få adgang til informationen du har brug for, til at trække det ind i dit liv.

    Fisk der svømmer i de himmelske have, udstråler højfrekvente lyde. Du må sende toner ud der matcher, for at få dem til at komme til dig.

    Dine vedvarende tanker sender forstyrrelser ud, som stopper din finindstilling til den frekvens, som du har brug for at blive i stand til at høre. Det er som at prøve at fange fisken mens du plasker rundt vandet. Lyde fra tale, bådmotorer, sirener, alverdens støj, blander sig i din evne til at kunne stille ind på fiskens budskab.

    Hvis du svømmer i plumret vand, så er det usandsynligt at fisken vil komme i nærheden af dig, eller du vil sikkert ikke se den hvis den gør. Vær i rent vand, ved at få dit sind til at falde til ro.

    Vær sikker på at du ved hvilken slags fisk du virkelig ønsker. Ellers kan det være at du opdager, at du er ved at fange en haj. Klarhed er nøglen til manifestation.

    Vær rolig og klar, hæv din frekvens til det som du virkelig ønsker, og så vil det komme frem til dig. Hvis du ønsker at have en ven, som er åbenhjertig, sjov, elskelig og mild, så må du udvikle disse kvaliteter i dig selv.

    Evnen til at manifestere er en mægtig kraft, så det er bydende nødvendigt at du kun manifesterer det, der er for det allerbedste. Det første skridt er derfor, at meditere og lytte til din indre vejledning, så du er fuldstændig klar over hvad du har til hensigt at manifestere.

    Så snart du har klarhed, så dan dig et billede af det du ønsker. Visualisering er en vigtig nøgle, for billeder går ind i den højre hjernehalvdel, som er den store kreative computer.

    Du skal have fuldstændig tillid til at det er på vej. Tvivl ikke. Afvig ikke. Hold fast i visionen.

    Når du er et højdimensional væsen, som Jesus Kristus, så kan du frembringe brød og fisk fra den umanifesterende dimension til den materielle, fra kraften af din klare vision og tro. Sai Baba, Avataren som bor i Indien, gør det samme. Han manifesterer smukke smykker og også vibhutti, healings aske til hans begejstrede tilhængere. Jeg er bekendt med, at der findes mange guruer, og også magikere, som har denne kraft. De stiller ind på den fisk de ønsker, som derefter svømmer ind i deres hænder.

    Mens nogle femte dimensionale mennesker kan manifestere, alene ved hjælp af tankens kraft, så skal tredje eller fjerde dimensionale mennesker udføre en handling for at manifestere.

    Jeg talte med min datter om manifestation, og hun sagde, ”Mind folk på, at de skal starte i det små”. Hun fortalte mig om hvordan hun havde manifesteret et papirlommetørklæde her til morgen.

    Hun var spadseret ind til byen for at gå på biblioteket, da hende næse begyndte at løbe. Hun havde ikke noget lommetørklæde eller papirlommetørklæde på sig, og havde virkelig ikke lyst til at købe en hel æske papirlommetørklæder, og bærer dem rundt i byen. Så hun besluttede, at hun ville manifestere et papirlommetørklæde. Nu var hun helt klar over at hun ønskede et. Hun vidste at Gud også ønskede at hun skulle få et. Så et sted var der et papirlommetørklæde til hende. Hun vidste helt sikkert, og uden tvivl, at et papirlommetørklæde var på vej til hende på den perfekte måde, så hun holdt øjnene åbne efter det. Da hun gik ind på biblioteket lå der en æske med papirlommetørklæder lige under skranken, og hun bad om at få et. Bibliotekaren sagde, ”Tag så mange du vil, du kære”.

    Der er ingen forskel mellem at manifestere et papirlommetørklæde eller noget der er større. Nøglen er vores tro på vores evne til at gøre det.

    Hvis du synes det er vanskeligt at se det klart, så skriv det ned og skriv nøjagtig det du ønsker. Hvis du ønsker en partner, så beskriv nøjagtig i detaljer de kvaliteter du ønsker han eller hun skal indeholde. Dette giver information til din venstre hjernehalvdels computer, dit logiske sind. Slap af og visualiser denne person, så at din højre hjernehalvdels computer, dit kreative sind, kan arbejde i synkronicitet med din venstre.

    Vær derefter sikker på, at du har sammenfaldende kvaliteter i dig. Hvis du ønsker en åben, varmhjertet person, så tjek efter at du er åben og varmhjertet.

    Hvis du ønsker at manifestere en bil, så beskriv nøjagtig hvad du ønsker. Se et billede af den. Vær derefter sikker på at du udsender de vibrationer der matcher med bilens vibrationer. Hvis du har en bevidsthed om en lille bil, så nytter det ikke at du prøver at manifestere en Rolls-Royce.

    Du skal være i stand til at kunne mærke den gode følelse det er at have det du manifesterer. Fokuser på de høje kvaliteter af det som du ønsker at manifestere, og kom derefter i samklang med dem. Hvis det at have et specielt job giver dig en følelse af tilfredsstillelse, så fokuser på den følelse med tilfredsstillelse. Gør ting som giver dig tilfredsstillelse, indtil dine indre følelser er i samklang med de følelser som jobbet giver. Så vil det manifesteres for dig.

    En måde at kaste snøren efter den fisk du ønsker er, at du på et stykke papir tegner præcis det du ønsker. Vær sikker på at energien er rigtig, så vær omhyggelig med de farver du bruger, for hver farve har en vibration. Skriv på din tegning, ”Dette, eller noget der er bedre, manifesteres nu til det allerbedste for alle”. Du kan have bedt om en brisling, mens Universet er parat til at give dig en makrel.

    Nu har du fyldt din snøre med madding, som er tiltrækkende for din fisk. Så gå dig en tur, og vent på at fisken kommer. Med andre ord, adskil dig fra dit ønske. Kom derefter tilbage, og foretag hvilken som helst handling der er nødvendig for at bringe det frem.

    Om er skabelsens lyd. Lyd har en vibration. Nogle lyde ødelægger. Andre healer. Om renser, beroliger og manifesterer. Når du har udført de trin, som er nævnt ovenfor, så se et billede for dig af din vision mens du messer Om. Det accelerer manifestationen. Forskellige traditioner staver det Om, Ohm eller Aum.

    Her er et resume´ af de trin, som er nødvendige for at aktivere Loven om Manifestation.

1.    Vær stille og lyt.

2.    Vær meget klar om det du ønsker.

3.    Slap af og visualiser dig selv modtage det.

4.    Bring din vibration i samklang med dit ønske for at det kan manifesteres.

5.    Hav fuldstændig tillid til at det er på vej.

6.    Hold fast i din vision og udtryk Om for dets manifestation.

7.    Udfør enhver nødvendig handling.

  *******************************

Kast din snøre ud i de himmelske oceaner.

Bring din frekvens i samklang med din vision,

og det vil manifesteres ind i din virkelighed.

*******************************

KAPITEL SEKSTEN

LOVEN OM SUCCES

  I materialistisk udtryk betyder succes ganske enkelt, at opnå dit ønskede resultat. Hvad enten det er noget dårligt eller godt, så er det de samme love der anvender den Universelle energi, som vil støtte din frie vilje.

    Den nemmeste vej til at opnå materiel succes, er at bruge Loven om Hensigt. Vær klar over hvad du ønsker, hav den nødvendige tillid og bestemthed, og arbejd så standhaftigt mod visionen. Fokuser uophørligt på den. Hvis du bruger denne lov for at opnå dit mål, så har du ikke råd til en eneste negativ tanke. Endnu vigtigere, du har ikke råd til et eneste negativt billede.

    Dine overbevisninger skaber en energi som vibrerer rundt omkring dig. Succes kommer når du tror på dig selv. Se på dine overbevisninger, og fjern omhyggeligt dem som ikke hjælper dig hen mod dine mål.

    For at opnå succes i kærlighed, så se på dine overbevisninger om kærlighed. Dem som skaber succes er: ”Jeg er værd at elske, Jeg stoler på folk, Jeg svarer kærligt på andre menneskers henvendelser, Jeg åbner mit hjerte og giver generøst af mig selv, Jeg slapper af og er overbevist om, at jeg er værd at elske”.

    Overbevisninger der resulterer i forretningssucces er: ”Jeg kan stole på folk, Jeg fortjener succes, Jeg fortjener at have gode ting, Jeg kan klare hvad det skal være”.

    I spirituelt udtryk betyder succes at du tror på dig selv, og du gør det bedste du kan for at opnå det bedste resultat for alle.

    Succes kommer når vi opnår den rigtige energi. Min opfattelse er, at Sai Baba er det højest vibrerende væsen på planeten på dette tidspunkt. Tusinder af mennesker flokkes til hans ashram hver dag, for at få hans darshan eller den velsignelse, som hans tilstedeværelse skænker. De fleste dage går han gennem mængden, som sidder i stilhed med korslagte ben på gulvet i templet. Han indsamler breve som tilhængere giver ham. Nogle tager han, andre ignorerer han. Hvis han tager dit brev, så er din anmodning velsignet. Dem som får deres brev accepteret er naturligvis glade. Det signalerer til dem, at de har givet deres anmodning den rigtige energi.

    Ofte bliver dem, som ikke får deres brev accepteret, bitre og skuffede. Det kommer af, at de har misforstået den spirituelle lov. Hvis deres anmodning ikke er udført spirituelt, hvordan kan de så forvente at få den velsignet?

    En af mine venner ved navn Kevin, opholdt sig et par uger ved Sai Babas ashram i Putteparthi. Han skrev sit brev, og bad om velsignelse for det næste skridt i hans liv, sådan som han så det. Skønt Sai Baba gik forbi ham og tog breve fra dem på hver side af ham, så blev Kevins brev ignoreret. Han var overrasket, men fortvivlede ikke. Han vidste at han skulle meditere roligt indtil han fik gjort det rigtigt. Efter meditationen skrev han et andet brev, lidt anderledes end det første. Dette blev også ignoreret. Endnu engang bad og mediterede han, da der kom et lysglimt med oplysning til ham, og han var i stand til at se mange ting fra et andet perspektiv. Ud fra dette, skrev han et tredje brev der kom fra hjertet (kærlighed) i stedet fra egoet (ønske). Da Sai Baba venligt tog hans brev, smilede han til Kevin, som nu vidste, at han kunne gå videre i livet med Guddommelig velsignelse.

Succes opstår, når den personlige eller kollektive vibration

resonerer med vibrationen af det ønskedes resultat.

    Når I er i samklang, så har folk tillid til jeres aura af integritet. Så hvis du taler om det du tror på, og gør det du siger, så vil du skabe succes, så længe det er positivt.

    Du holder dine tanker i den venstre hjernehalvdel og dine billeder i den højre hjernehalvdel. Billeder er mere kraftfulde end tanker. Hvis du tænker på succes, men ser billeder med fejltagelse, så du vil du fejle. Endvidere, når dine tanker og billeder er i opposition, så er der to kraftfulde aspekter af dig der slås. Det fører til depression, udmattelse og forvirring.

Når din venstre og højre hjernehalvdel er i samklang, så du

tænker succesfulde tanker og danner billeder af succes, så

er harmonisk succes uundgåelig.

   Hvis succes kommer til dig ud af den blå luft, så er det karma, det er belønningen for arbejde du har gjort i tidligere liv, som bliver høstet i dette. Karma har placeret dig på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, med den passende mentalitet. Det er det uundgåelige resultat af den energi, som du har investeret gennem din sjæls rejse gennem flere liv. Det er det samme, hvad enten du arbejder for det onde og har en negativ vision, så som at røve en bank, eller arbejder for lyset ved at hjælpe og være til det allerbedste for andre mennesker. Forskellen er denne: succes i dårlige ting skaber gæld, som uundgåelig skal betales tilbage, et eller andet sted, i et eller andet liv. Så vil du føle, at du bliver forfulgt af uheld. Succes i gode ting accelererer din sjæls rejse mod opstigning. Dit liv bliver tilsmilet af skæbnen. Held og lykke og medvind er resultatet af god karma.

    For at få succes, så må du følge Loven om Strømning. Et hjul kan ikke dreje rundt hvis det er fuld af rust. Rusten skal renses af før køretøjet kan bevæge sig fremad.

    Hvis du ønsker at aktivere Loven om Succes, og tillade lykkens hjul at dreje for dig, så giv slip på det gamle og fasthold et positivt fokus på der hvor du ønsker at være.

For at få succes, så rens ud i det fysiske, mentale og følelsesmæssige

rod.

    Du kan ikke få succes hvis du ikke ved hvor du vil hen. Hvis du ønsker at rejse over havet til fastlandet, så foretager du bestemte forberedelser før du tager af sted. Du beslutter dig for hvilken destination du har til hensigt at tage til, om du vil tage til Marseilles eller Calais. Der er altid den fleksibilitet, at du kan ændre retningen senere. Du undersøger forholdende og tager bestik af vind og strøm. Du fylder båden med den nødvendige proviant. Når du beslutter at tage af sted, så starter du maskinen. Alt for mange mennesker får ikke succes fordi de bruger al deres tid på at planlægge rejsen, men de får aldrig startet. Til sidst trækker du ankret op. Det betyder at du bryder op fra det gamle, og tager risikoen med at bevæge dig ind i en anden fremtid.

I spirituelt udtryk, er succes målt på den følelse som

tilfredsheden og udførelsen giver dig.

    Hvis du har tjent millioner og er fuldstændig stresset, så bliver du ikke anset for at være succesfuld, set med spirituelle øjne. Det er du heller ikke hvis du er klatret op på toppen af en pyramide, men har såret mennesker i processen. Heller ikke hvis du er en vinder, men du er gået på kompromis med din integritet.

Du er succesfuld når du har opnået dit mål gennem

samarbejde, og ved at give andre indflydelse.

*********************************

  Succes opstår, når din vibration resonerer med 

vibrationen af resultatet fra dit ønske.

********************************

  LOVENE   OM   HØJERE   BEVIDSTHED

KAPITEL SYTTEN

LOVEN OM BALANCE OG POLARITET

  Når et barn sidder på en gynge, så bevæger han sig op og ned i en større og større bue, indtil han har svunget den så langt fremad og tilbage som det er muligt. Efter han har oplevet dette så længe som han har lyst til, så sætter han farten ned og kommer tilbage til et punkt med balance og ro.

    Det er det samme med vores liv. Vi oplever et aspekt af livet, og derefter dets modsætning. Jo mere vi ønsker at udforske et yderpunkt jo mere fjerner vi os fra det centrum vi svinger fra. Derefter må vi svinge den anden vej for at forstå dets modsætning.

    Hvis vi har liv med rigdom, så vil vi have brug for at opleve det modsatte, som er fattigdom. Hvis vi er blevet en tyran, så vil vores sjæl ønske at kompensere ved at være et offer. Vi har alle uløste aspekter i os, og vores mål er, at integrere polariteterne så vi kan leve i balance. På grund af at bevidstheden nu bevæger meget hurtigt fremad, så bringer vi de forskellige aspekter af vores personlighed frem, med det formål at balancere dem i dette liv, i stedet for at bruge flere liv på at få dem i balance.

    En som er maniodepressiv, svinger fra den ene pol til den anden, i en sådan udstrækning, så han er ude af kontrol. Jeg kendte en mand som sommetider var et kraftfuldt, tyranniserende, hovent uhyre. Da han havde skubbet folk langt nok væk fra sig med sin attitude, blev han et ynkeligt offer for at trække dem til sig igen. Dette er pol positioner. Når han får balanceret disse personligheder, så vil han ikke længere prøve på at kontrollere. I stedet vil han acceptere og elske sig selv, og lade andre være dem de er.

    Den person, der sommetider er meget generøs og giver alting væk, for senere at blive smålig og holde alt for sig selv, svinger mellem polariteterne. Deres opgave er at blive centreret angående penge.

    Et andet almindeligt polaritets udsving, er at blive meget vred og kontrollerende, for derefter at blive uengageret og reserveret. Disse er modstående former af kontrol. Balancen er, at blive åbenhjertelig og ligevægtig.

    At være grovæder og sulte sig er modstående poler. De er en manifestation af følelsen af at være ude af kontrol, og derfor prøver de på at kontrollere hvad der er muligt.

    Maskulin energi er, at gøre, at tænke, at være logisk, at være aggressiv, mens den feminine modpart er, at være, at skabe, at være intuitiv, at være passiv. Vores mål er at balancere disse inden i os, så vi kan lytte til vores intuition og handle ud fra den; vi kan have kreative ideer og tænke dem igennem til virkeliggørelse. Vi kan hvile og lege. Vi kan nære og beskytte. Hvis nogle af disse kvaliteter er ude af balance, bliver vi opfordret til at gencentrere os selv og foretage nye valg i livet.

    Jeg havde en interessant oplevelse, som uden tvivl blev trukket frem til mig, for at vise mig genspejlingen af modsatte polariteter i mig. Jeg tilbragte et par dage sammen med en gammel ven, som er byrådsmedlem og healer. Hun er indbegrebet af det feminine princip. Vi udvekslede holdninger og talte naturligvis temmelig meget. Hun er overordentlig blid og ikke påtrængende. Jeg følte mig meget åben og parat til at åbne mig selv for hende, og forlod hende med en følelse af at være respekteret, styrket og næret. Jeg følte at jeg var blevet meget bevidst, og havde sluppet gamle mønstre.

    Senere i ugen tilbragte jeg nogle dage med en anden ven. Hun er meget kraftfuld, skarpsindig og deltager i kampagner for at føre sig frem i alle sager.  Hun er indbegrebet af det maskulines princip af skrap beslutsomhed. Hendes indstilling er meget hjælpsom, og dog følte jeg mig krænket, umyndiggjort, afvist og utaknemmelig. Selv om jeg fortalte hende nøjagtig hvordan jeg følte det, så ignorerede hun det, fordi hendes personlige mål var vigtigere end mine følelser. Hendes personlige mål var at trække mine negative mønstre frem, uanset om jeg gav hende tilladelse eller ej.

    Min opgave er at balancere den del af mig som er ubarmhjertig, skarpsindig overfor det som er opdragende og bemyndigende.

    Hvis du ikke kan lide den måde du blev behandlet på som barn, så er det meget sandsynligt at du vil overkompensere med dine egne børn. F.eks., hvis dine forældre var meget påholdende og nærige, så vil du måske give mere til dine børn end du har råd til. Hvis de var overbeskyttende, så vil du måske give dem for meget frihed.

    Vi søger altid efter balance. Når vi opnår det, så er lektien lært. Det er afsluttet for altid. Balancering af dine aspekter af din personlighed, er næsten som at køre på cykel. Du hælder til den ene side og til den anden. Så slingrer du. Til sidst finder du balancen og kører roligt. Selv om du ikke har kørt på cykel i flere år, så vil du være i stand til at gøre det nemt når du prøver næste gang. En slingren eller to, måske, men ikke den svajende kørsel du oplevede ved dine første øvelser.

    Dette punkt af ligevægt er den balance vi søger i alle ting.

***************************************

Vores mål er at skabe balance i alle aspekter af vores liv.

***************************************

 KAPITEL ATTEN

LOVEN OM KARMA

  Jeg mødte Tom første gang for ti år siden, og jeg kunne lide ham med det samme. Han var altid varm og venlig. Han var virkelig interesseret i mennesker, og elskede at lytte til dem. Der var en der fortalte mig, at selv som barn var han rar og hensynsfuld. Hans liv havde bestemt ikke været nemt, men uanset om der skete dårlige ting for ham, så havde han altid tid til andre.

    Da han var i fyrrene, så opstod der en mulighed, som gjorde, at han kunne realisere en livslang drøm om at starte en virksomhed. Det betød, at han og hans kone var nødt til at flytte til en anden egn og rejse noget kapital. Men, han havde ikke penge nok til at kunne gøre det. Helt uventet, i elvte time, døde en nabo, som ind i mellem havde passet ham da han var barn, og som han ikke havde set i tyve år; denne nabo efterlod ham en betydelig sum penge. Det var nøjagtig den sum han manglede til at starte det nye foretagende. Energien med hensynsfuldhed, venlighed og godhed, som han altid havde givet ud af, blev af Universet omdannet til pengeenergi, som kom tilbage til ham på det rette tidspunkt. Tom modtog sin velfortjente belønning for god karma.

    Had og vrede er ødelæggende energier. Når du sender dem ud, så vil de også komme tilbage i en eller anden form. Det kan være at din hund bider dig, dårligt helbred, et uheld eller at nogen hader dig.

    Loven om Karma er, ”Som du giver modtager du”. Dårlige tanker og gerninger kommer tilbage til dig. Så vær venlig, hensynsfuld, kærlig, glad og generøs. I nøjagtig den udstrækning du lever disse kvaliteter, vil du på et eller andet tidspunkt modtage den samme værdi tilbage i dit liv. Det behøver ikke at være fra den samme retning som du sendte den til.

    Karma er registreret og balanceret. Kærlige tanker, følelser, ord og gerninger er kredit. Negative tanker, følelser, ord og gerninger er debet. Universet kalder dem frem når vi mindst venter det. Mennesker som ikke er bevidst om karma kalder det skæbnen eller held, godt eller dårligt.

Det er altid fornuftigt at have kredit i den karmiske bank til at

trække på når der er behov for det. Tænk, tal og hav en adfærd

som er for det allerbedste, og du vil blive en ”heldig” person.

    Din familie er din karma. Din sjæl vælger din familie før du bliver født. Vanskelige familiebånd kan være en konsekvens af uløste følelser eller situationer i et tidligere liv. Denne gang vælger du den familie, fordi du ønsker endnu en chance for at løse problemerne. De giver dig de lektioner som din sjæl har brug for at lære. Tætte, varme, kærlige følelser overfor medlemmerne af din familie betyder, at du havde en kærlig forbindelse med dem i et andet liv. Du vælger dem for at de kan støtte dig og give dig et fast, kærligt fundament i dette liv.

    Vi kalder familiemedlemmer for forbindelser, fordi vores sjæle i et samråd har besluttet, at vi har brug for at lære at have et naturligt forhold til hinanden i dette liv. Som mennesker nægter vi ofte at acceptere de muligheder vores slægtninge giver os, så vi kan vokse og forvandle karma. I stedet for, så foretrækker vi at bære videre på de gamle fejder eller følelser med adskillelse og irritation. Jeg har ofte hørt folk sige, ”Vi kan vælge vores venner, men ikke vores familie”. Faktum er, at vores højere selv vælger vores familie, mens vi vælger vores venner i henhold til vores personlighed.

    Jeg kendte en gammel mand, som var utrolig autoritær. Gennem hele deres lange ægteskab havde han fuldstændig magt over sin kone. Selv om der var en hel del kærlighed imellem dem, havde han altid holdt hende nede og fortalte hende, at hun ikke var egnet til at udføre noget. Til sidst mistede hun sin selvtillid.

    Da hun blev ældre, blev hun i nogen grad senil, hvilket gav hende en undskyldning for at gøre og sige de mest uhyrlige ting. Hun fniste når hun gjorde det, idet hun overhovedet ikke følte ansvar for hendes ord eller handlinger. Nogle gange, så angreb hun ham endda fysisk. Han var sønderknust. Han havde ikke længere nogen kontrol over hende.

    Da jeg en dag besøgte dem, sagde den gamle mands søn til mig med et skuldertræk, ”Hun giver bare tilbage til ham for alle de år hvor han har været så modbydelig mod hende”. En karmisk situation blev levet igennem.

    Hen imod slutningen af deres liv blev hendes mand mere blid og venligere imod hende. På trods af hendes senile tilstand, gengældte hun ved at være mere ansvarlig og kærlig. Kærlighed begyndte at stråle fra den ene til den anden. Det var smukt at se. Jeg håber, at de i disse sidste uger healede sårene og genoprettede balancen i karma, så hvis de inkarnerer sammen igen, at de så vil være i stand til at give hinanden selvstændighed og elske hinanden.

Ved at elske andre og give dem selvstændighed, så healer vi

karmiske forhold.

    Det er en fornøjelse at være sammen med mennesker der bringer god karma ind i deres ægteskab. En Indisk kvinde, som var i et utroligt lykkeligt arrangeret ægteskab, fortalte mig at hendes mand var vidunderlig. Hun sagde at de beundrede hinanden, selv efter fire og tyve års ægteskab; at han var rar, generøs, klog, støttende og arbejdede hårdt. ”Jeg ved at det var god karma som bragte ham ind i mit liv”, sagde hun med et strålende smil. ”Jeg er velsignet”.

Hvis du har et problem med en eller anden, så ønsk alt godt

for dem. Det vil begynde at heale karmaen.

    Den tænkemåde som du bringer med dig ind i dette liv, er også din karma. Hvis du har en tankegang om at du ikke er god nok, så vil den overbevisning uundgåelig trække ting og mennesker, som får dig til at føle dig mindreværdig, ind i dit liv.

    Keith var det ældste barn i familien, og som mange førstefødte børn, så havde han en tankegang om at han var ansvarlig for alle. Han valgte at inkarnere som den ældste, fordi det gav ham mulighed for at udleve hans karma. Da han var lille sagde hans far til ham, ”Du skal se efter dine brødre og søstre”. Da det var i samklang med hans overbevisning, så tog han dette påbud meget alvorligt. Lige fra den tid bar han byrderne for sine brødre og søstre, både økonomisk og følelsesmæssigt. Som voksen så han nærmere på sin overbevisning, og ændrede holdning. Han erkendte, at hans tænkemåde ikke var til gavn for ham, og den var bestemt ikke til gavn for hans slægtninge. Han gav dem frihed til at tage ansvar for deres egen økonomi og følelser. Dette befriede ham for den karmiske byrde som han havde båret, og gav dem frihed til at vokse.

Du bærer kun karma indtil du har lært lektien. Uvidenhed

fastholder dig bebyrdet. Gør dig selv fri nu gennem

bevidsthed og kærlighed.

    Positive overbevisninger skaber god karma. Min ven Robin havde en overbevisning om, at Universet altid ville passe på ham. Hans forhold med hans kone gik i opløsning, og han måtte flytte ud af familiens hjem. Han havde ingen penge til at betale husleje, men han mødte en som inviterede ham til at være i sit hjem, og de blev rigtig gode venner. Kort efter kom han på hospitalet for at blive opereret. En kvinde, som nærmest var en fremmed, inviterede ham, efter opholdet på hospitalet, til at være i sit smukke hjem, hvor hun og hendes mand passede ham. Han fortalte mig, at når han så tilbage på sit liv, så var han altid blevet støttet på uventede måder. Han sagde, ”Jeg har virkelig tillid til at Universet passer på mig”. Positive overbevisninger skaber god karma i dit liv. Der sker vidunderlige ting. Du er ansvarlig for din tænkemåde, så ændre dine programmer hvis de ikke er til gavn for dig. Du er den eneste person der kan gøre det.

Hvis dine overbevisninger ikke gør dig lykkelig, så ændre dem NU.

    Dit helbred er din karma. Før du inkarnerer, så vælger du din familie, dit livs udfordringer og din mission. Du vælger også din krop og hvad du genetisk er disponeret for. Hvis du, for at din sjæl kan vokse, vælger en familie som har anlæg for en sygdom, så bliver den udfordring, som det frembringer, din karma. Du kan have valgt en familie som har et fantastisk helbred, og en krop der er stærk og sund. Så er det din karma. Dine trin for trin valg af tanker og følelser, vil påvirke din livskraft og sundhed. Det er karma.

    Jesus Kristus beskrev karma som, ”Som du sår, skal du høste”. Hvis du passer dine frø omhyggeligt, så får du bedre planter. En healer fortalte mig, at børnene i hendes datters klasse i skolen plantede bønner på trækpapir. Hendes lille pige holdt sin bønne i hænderne, og sendte kærlig energi til den før hun plantede den. Da læreren spurgte hende hvad det var hun gjorde, svarede hun, ”Jeg giver min bønne healing”. Resultatet var påviseligt og forbløffende. Denne bønne voksede hurtigere og kraftigere end alle de andre.

    Der er en nøjagtig spirituel planlægning for alt gennem vores mange liv. Hvis nogen opsamler stor karmisk gæld for dem selv ved at lave indbrud, stjæle biler eller skade Guds skabelse i det hele taget, så er den almindelige opfattelse i samfundet, at denne person skal spærres inde. Det betyder, at han ikke længere kan opbygge nye gældsposter, hvilket ville gøre hans efterfølgende liv endnu mere vanskelige.

    Dit ark med noteringen af din karmas balance, er kendt som din Akasha optegnelse. Din personlige optegnelse er opbevaret af din skytsengel, som er sammen med dig gennem alle dine liv, og som også er kendt som den registrerende engel. Mestrene af karma, er utroligt højt udviklede væsener, som er ledere af alle Akasha optegnelserne, som er opbevaret i den store Universelle computer. Når du bliver tilbudt muligheden for at inkarnere, så hjælpe de din sjæl med at foretage vigtige beslutninger, inklusiv dit valg af forældre og hvad du ønsker at lære og fuldføre i dit liv.

    Karma bliver overført fra liv til liv. Vi vil måske ikke opleve konsekvenserne af vores handlinger før i et efterfølgende liv. På grund af dette, så er der ofte ikke nogen åbenbar eller synlig forbindelse mellem en handling og dens konsekvens, som følge af, at mange mennesker har glemt Loven om Årsag og Virkning. Jo højere vores vibration er, jo hurtigere kommer karma retur til os. Hvis du føler at du ikke kommer nogen vegne med nogen ting, så er du udsat for øjeblikkelig karma. Det betyder, at hvad du end giver ud kommer øjeblikkelig tilbage til dig. Det er et tegn på, at du er blevet mere udviklet, på grund af at din karmiske balance er opdateret. Din sjæl tillader dig ikke længere at akkumulere gæld.

    Guddommen har bestemt, at det er tid for at karma skal afsluttes her på Jorden. I meditation, kan du måske få adgang til din Akasha optegnelse, balancen mellem dine skyldnere og tilgodehavender gennem livene.

   Vi er utrolig privilegeret at vi lever nu, for vi kan anmode om Guddommelig dispensation til at befri os for karmisk skyld. Det er første gang dette har været muligt for sjæle på Jorden. Når du har gjort alt hvad der muligt for at heale en situation eller et forhold, så kan du bede Kilden, i meditation, via karmas Mestre, om Guddommelig dispensation til at blive frigjort for byrden af din karma.

Hvis du ønske at nyde en sikker fremtid, så betal dine spirituelle

skyldnere, og opbyg tilgodehavender i Universets bank.

***********************

Husk at du høster hvad du sår.

***********************

KAPITEL NITTEN

LOVEN OM REINKARNATION

  Carne betyder kød. Inkarnation er når din ånd går ind i en fysisk krop. Reinkarnation er princippet med at gå tilbage i en fysisk krop mere end en gang. I henhold til Loven om Reinkarnation, får din sjæl mulighed for at vende tilbage i menneskelig form for at løse eller fuldføre det, der ligger uløst eller ufuldendt ved afslutningen af et liv.

    Hvis du snyder din forretningspartner, så vil din sjæl ønske at gøre det godt igen ved at komme tilbage og hjælpe ham eller hende i et andet liv.

    Hvor en mand har gjort sin kone fortræd, vil de ønske at komme tilbage sammen, så at mandens sjæl kan betale tilbage. De kan reinkarnere som mand og kone eller som forælder og barn, elev og lære eller endda som venner.

    F.eks. en kvinde mærkede en stærk trang til at passe hendes kronisk syge barnebarn. Hun var hos ham hele tiden. Under en regression opdagede hun, at de i et tidligere liv havde været mand og kone. I det liv var hun konen som havde forladt sin mand, som havde lidt frygteligt på grund af at hun forlod ham. Den mand var nu barnebarnet, og denne gang mærkede hun at hun skulle blive hos ham.

    Hvis en forælder dør og efterlader hans børn hvor de føler sig vrede, forvirrede eller misforstået, så vil disse ånder, i henhold til Loven om Reinkarnation, vælge at komme tilbage sammen, for at prøve på at være beslægtet anderledes. Hele familier kommer ofte tilbage på samme tid i et forsøg på at afklare tingene. Samfund som er i konflikt eller i krig, vil komme tilbage til Jorden for at se om deres sjæle kan finde fred sammen i stedet for at slås.

    Ofte reinkarnerer vi igen og igen ind i samme slags omstændigheder, fordi sjælen ønsker at afslutte fortiden. Når vi nu er her på Jorden, på dette materielle plan med frit valg, så er det meget nemt at glemme den spirituelle verdens idealer og perspektiver. Endnu engang laver vi de samme fejltagelser, og er fanget af reinkarnationens cyklus.

    Som foroven, så forneden. Et barn arbejder sig igennem det lille barn gruppen, børnehaven, børne- junior og senior skolen. Når han vokser op går han på videregående uddannelse, universitet og til sidst kan han måske tage en mester grad eller PHD.

    Jorden er en læreanstalt i hvilken vores lektier bliver præsenteret for os i form af oplevelser. Pauserne, weekends, skoleferier eller ferier, er kendt som døden. Vi har en ferie i det åndelige før vi returnerer til skolen i kødet. Ligesom en skoleelev og dets forældre nøje gransker rapporten ved afslutningen af en termin, så ser vi tilbage på hvert liv når vi dør. Med hjælp fra vores guider, engle og åndelige vejledere, kendt som Karmas Mestre, beslutter vi hvilke lektier vi ønsker at genopfriske og hvilke klasser vi ønsker at gøre om. Der hvor vi har gjort det godt, der lærer vores sjæle nye lektier i den følgende termin.

    Jordboere, dem for hvilke Jorden er en primær læreroplevelse for deres sjæls rejse, går i alle klasser som Jorden tilbyder. De vil opleve liv i hver eneste religion, liv som soldater, bønder, købmænd, inden for kunsten og i ethvert tænkeligt område de kan lære fra. Disse sjæle vil inkarnere igen og igen for at mestre lektierne og tilbagebetale karma. De vil opleve alle polariteter, så som elev og lærer, rig og fattig, mand og kvinde, selviskhed og at tjene, morderen og den myrdede, bedrageren og den bedragede. Akasha optegnelserne indeholder alle balancerne af vores liv, som er opbevaret af Karmas Mestre. Godt og dårligt er kredit og debet. I fremtidige liv kan vi hæve vores kredit, men vi må også betale hvad vi skylder.

    Der er mange årsager til ønsket om at reinkarnere.

    Rette op på fortidens fejl, med andre ord, betale vores skyld.

    Opleve og styrke os selv.

    Lære mere om følelser, seksualitet og andre lektier som kun er tilgængelige på Jorden.

    Hjælpe, undervise, være et lys, eller tjene på denne planet.

    På grund af dens vanskelige betingelser, så er Jorden en højt skattet undervisnings institution i Universet. Sjæle sætter deres navne på en venteliste for at komme her, fordi den tilbyder muligheder for vækst som ikke er tilgængelig andre steder. Hver lektion her handler om kærlighed.

    Dette er planeten med frit valg. Hver tanke, hvert ord eller gerning, vil til sidst manifesteres i dit liv. Din tænkemåde og følelser opbygger din fysiske krop og forsyner dig med flere oplevelser. Når du engang har mestret Jordplanets lektioner, så kan din sjæl tjene i mange af Universets højere lys institutioner.

    Jorden er det kosmiske modstykke til en sump fyldt med krokodiller. Kun frygtløse sjæle melder sig til denne udfordring. Hvis du kan komme igennem den uden at blive tilsølet, så er du en helt. Folk sidder ofte fast i mudderet, og så oplever de sjæle som tilbyder at hoppe ned til dem for at hjælpe dem. Ved at gøre det, så bliver de også mudret til, og skal også vende tilbage for at tilbagebetale karma.

    Men nu sker der noget nyt. Jorden bevæger sig ind i en højere dimension. Det betyder at mudderet i sumpen tørrer ud, og alle skeletterne og alt det gamle ragelse kommer frem i dagens lys. Det er tid nu til at se på vores ragelse og få det renset ud.

    Her er et forenklet overblik.

    Baby sjæle, i deres første inkarnationer, vil vælge et meget enkelt liv. De kan måske vælge et jævnt og enkelt samfund eller en familie som hele tiden passer på dem. De bliver her ofte kun i få timer, dage eller uger for at mærke Jordens atmosfære.

    Små børns sjæle har brug for klare instruktioner og grænser. De klynger sig til fundamentale overbevisninger, og er imod adskillelse eller alt hvad der laver opbrud i en sikker struktur. De skaber meget karma for dem selv på grund af streng kontrol, dogmatisme og forkærlighed for missions virksomhed.

    Teenage sjæle går ud i verden og skaber somme tider ravage. De har også tendens til at skabe tung karmisk gæld, fordi de ofte misbruger deres energi. Men, de har lysten og livskraften til at få sat virksomheder i gang og starte nye ting. De udfordrer de gamle metoder.

    Midtvejs sjæle, er blevet kloge og begynder at tilbagebetale den gæld som de har opbygget i tidligere inkarnationer. Det er årsagen til at de ofte har et vanskeligt liv.

    Gamle sjæle er kloge og fredfyldte. Og de er ofte så distanceret fra det materielle, så de ikke har nogen tilbøjelighed til at vække opmærksomhed i verden.

    Til syvende og sidst, så er der en spirituel udvikling i alle ting. Hvis mennesket blot vidste, at de skal tilbage igen for at ændre det forkerte til det rigtige i deres liv, så ville de måske rette sig efter de spirituelle love. Jeg tror, at da den Romerske Kejser Konstantin den Store, sammen med sin mor Helen, i Det Herrens år 325, fik alle oplysningerne om Reinkarnationen slettet fra det Nye Testamente, der gjorde de Kristendommen en bjørnetjeneste. I Det Herrens år 553, bekræftede Kejser Justinian denne handling i Konstantinopel, og erklærede Reinkarnationen for kætteri, idet han frygtede, at en forståelse af den hellige Lov om Reinkarnation, ville svække Kirkens voksende magt.

    Det er ikke op til os at bedømme hvad andre gør eller hvordan de håndterer lektionerne i deres inkarnation. Vær blot bevidst om, at hver eneste sjæl er på en rejse gennem mange liv, og at de lærer på denne rejse.

    Kun en ung sjæl vil skade mennesker, dyr eller planeten. Hav medfølelse med de unge sjæle, for de forstår ikke hvad det er de gør. I den sidste ende skal de tilbagebetale det som de har gjort mod andre. En udviklet sjæls opgave er, at hjælpe dem uden at tage ansvaret fra dem eller være beskyttende. Den bedste måde at hjælpe en anden, er med sit eget eksempel at vise, at der er en anden måde at leve på.

    Reinkarnation betyder ordret, ”at komme tilbage i kødet”. Men, mange stjernefolk inkarnerer nu for at hjælpe med det skift der finder sted. Stjernefolk kommer fra forskellige planeter, sommetider fra andre Universer, hvor de selvfølgelig ikke har en fysisk krop. Der er mange på Jorden nu, som kommer fra Plejaderne, Saturn, Mars, Jupiter, Venus, Andromeda og andre galakser. Nogle er fra mere fjerntliggende Universer.

    Stjernebørn er udviklede sjæle som kommer til Jorden for at hjælpe. De har et anderledes syn på livet. De er her også for at opleve, og ofte får de også et blakket ry i Jordens dualitet og optjener Karma. Derefter ønsker de at komme igen for at tilbagebetale hvad de skylder. Hovedsagelig har de meget lidt karma fordi de har haft meget få inkarnationer, og derfor færre muligheder for at opsamle karma.

    Stjernefolk har ofte følelsen af at være anderledes, og føler at de ikke hører til her. Hvis du føler denne Jordoplevelse mærkelig og vanskelig, hvis du ikke kan forstå menneskehedens tåbeligheder og dumheder, og ved, at livet er en spirituel udfordring og ikke en materiel, hvis du har et ønske om at tjene, så er du sikkert helt bestemt et stjernebarn.

    Stjernefolk og Jordboere, er tilsammen besluttet på at drage fordel af de vinduer med muligheder, der nu åbner sig for opstigning. Opstigning betyder at hæve din spirituelle vibration til et niveau hvor du ikke længere har behov for at reinkarnere. For at opnå det, skal du have tilbagebetalt dine karmiske skyldnere, kunne mestre Jordens lektioner, og have åbnet dit hjerte og dit sind.

    Når du engang har lagt genfødslens cyklus bag dig, så bevæger du dig ind i Universets højere planer, og fortsætter med at udvikle dig i lyset.

  ***************************************

Du vender tilbage til Jorden igen og igen, indtil du kan

 mestre de spirituelle love.

***************************************

KAPITEL TYVE

LOVEN OM ANSVARLIGHED

  Ansvarlighed er evnen til at give et passende svar til en

person eller situation.

    Når trompeten sender sit budskab frem til sjælene for at de skal påtage sig bestemte jobs, reagerer du så? Reagerer du på din intuition og på de visioner du er blevet givet? Udfordringer bliver givet af Universet for at tjekke hvordan du reagerer. Succesfulde prøver forbereder dig til spirituel oprykning. Det er op til dig at bevise, at du kan håndtere med ansvarlighed. Før oprykning, så må du igennem prøverne, for der kan være mange sjæle der kan være afhængig af dig.

    Som foroven, så forneden. Så snart du tror på at dit barn kan køre din bil sikkert, så er du glad for at låne ham den. Når man har tillid til at en elev har en ærefuld og fornuftig adfærd, så får han større opgaver. En forretningsmand bliver ikke forfremmet før han har demonstreret, at han kan håndtere bestemte problemer.

Når de som har bemyndigelsen tror på at du kan udføre et

stykke arbejde ordentligt, så vil de give dig ansvaret for det.

    Der er bestemte tidspunkter i livet hvor vi tager spirituelle ansvar. Det ene er at bringe et barn til verden. Hvad enten babyen er bevidst planlagt eller ej, så har dit højere selv og babyens højere selv været enige om det. Din spirituelle vækst afhænger af hvordan du reagerer på det. At bringe et handicappet barn til inkarnation, er et ekstra ansvar, som skaffer dig flere udfordringer og muligheder for vækst hvis du accepterer dem.

    Når du leder et stort projekt eller virksomhed, så vil mange sjæle være påvirket af dine beslutninger. F.eks. hvis du er leder af en skole eller et hospital, så er du ansvarlig for manges velfærd. Hvis du hæver dig mod udfordringen med integritet, så vil din spirituelle fremgang blive forøget.

Udfordringer og ansvarlighed er en ære. De indikerer, at

du spirituelt er parat til større ting.

    Alt og alle, som du bliver tildelt at se efter, er et ansvar. Hvis du ikke reagerer på udfordringen, så vil den blive taget fra dig, og kan måske blive forelagt dig igen på et andet tidspunkt.

    Alt hvad der er i dit liv har du kun til låns. Hvordan passer du på dine børn, dit hjem, have, tøj og bøger? Du har et ansvar for at drage omsorg for dem.

    Du kan ikke påtage dig et større ansvar i livet hvis du ikke drager omsorg for dine egne behov. Dine følelser og spiritualitet har brug for at blive passet. Din krop er et tempel som der skal drages omsorg for. Tag vare på dig selv først. Derefter er du i en egnet tilstand hvor du kan hjælpe andre.

    Men, med undtagelse af dine små børn, så er du ikke ansvarlig for nogen som helst anden. Hver eneste personlighed er ansvarlig for deres egne følelser, og deres egen skæbne, og du har ingen som helst ret til at bære andres byrder for dem, for så afholder du dem fra deres egen vækst.

Dit ansvar er at give andre selvstændighed og styrke, og

opmuntre dem til at bære deres eget ansvar.

    En af mine klienter, som hed Bernard, var en charmerende ung mand med et noget bekymret udtryk. Han havde en søster som var mentalt retarderet. Hun var helt i stand til at passe sig selv, og kunne udføre et simpelt job. Men, der var nogle ting i vores indviklede samfund, som hun helt klart ikke kunne hamle op med. Hendes forældre kunne ikke håndtere ansvaret for denne unge kvinde. De vaskede deres hænder og fortalte deres søn, at det var hans ansvar. Han accepterede det. Ingen af de andre slægtninge ønskede at vide af det, og han blev alt for overbeskyttende for hende. Når han var nødt til at tage af sted på en længere tur, så var han meget bekymret for om hun var i stand til at klare det. Han bad en anden søster om at tage ned i weekenden og se efter hende. Det nægtede hun og sagde, at det ikke var noget der angik hende. Til sidst måtte han forlade hende og hun måtte klare sig selv. Da han kom tilbage fra turen opdagede han, at hun havde udført alle de opgaver rundt i huset, som han havde udført i årevis, fordi han troede, at hun ikke var i stand til det. Endvidere havde hun tilkaldt en blikkenslager da en radiator var blevet utæt, hun havde passet naboens barn da de kom ud i en krise, og selv foretaget alle sine indkøb. Han opdagede, at han i årevis havde kontrolleret hendes liv, og afholdt hende fra den mulighed at kunne tage ansvar for sig selv. Ved at være overbeskyttende havde han gjort hendes spirituelle vækst langsommere.

Når vi tager ansvar for en andens beslutninger, så fratager vi

dem muligheden for at opnå den bedste vækst.

    Eileen havde en tolv år gammel søn. Han blev ved med at plage hende om at få lov til at overnatte sammen med nogle af hans venner. Hun var ikke glad for det, og hver gang han stillede dette skrækkelige spørgsmål, ”Må jeg ikke nok sove sammen med Bill og Joe i nat”, så opstod der en heftig diskussion. Han vidste at hun ikke kunne lide at han skulle sove i Bills og Joes hus, men alligevel blev han ved med at spørge.

    En dag besluttede hun at ændre sit svar. Hun sagde, ”Lad være med at spørge mig om tilladelse til noget som du ved jeg ikke bryder mig om. Hvis du ønsker at sove der, så tager du beslutningen og ansvaret for det”. Hendes søn blev skrækslagen. Han ønskede i virkeligheden ikke særlig meget at sove hos Bill og Joe, men han ville bebrejde sin mor for at sige, ”Nej”. Nu skulle han selv stå med ansvaret. Han spurgte ikke igen. Han sov heller ikke hos dem igen. Diskussionerne stoppede.

Vi gør vores børn uselvstændige ved at tage ansvar for dem.

En uselvstændig person er altid vred.

    En af mine venner afholdt workshops for at hjælpe forældrene til børnene i den lokale skole. Hendes indledning var, ”Hvis I har problemer med jeres barn, så forvent ikke at han ændre sig. Ændre jeres egen adfærd, og jeres barn vil gøre ligeså”.

    Forældrene var forbløffede, men de kunne godt se logikken i det. De fleste forældres største bekymring var, at få deres barn til at lave sine lektier. Forældrenes adfærd inkluderede trusler, lokkemidler, hersede med dem, og til at gøre det for dem. Med andre ord, forældrene tog ansvar for at barnet udførte sine lektier.

    Min ven fortalte dem, ”Jeres barn har ansvaret for at han får udført sine lektier. Hvis han nægter, så sig blot, ”Ja men så er det sådan. Så må du jo lade være”. Men, lad være med at underskrive lektie bogen. Lad ham selv stå til ansvar for konsekvenserne.

    Forældrene så forvirrede ud og alligevel var de fuldstændig lettede. Lærerne bakkede min ven op, og børnene begyndte frivilligt at lave deres lektier.

Ægte ansvarlighed er evnen til reagere på alt hvad der er omkring dig, som

har brug for det – blomsterne, træerne dyrene, mennesker og planeten.

Et udviklet væsen reagerer elskværdigt på ethvert levende

væsen i Universet.

    Jeg var til frokost sammen med en kvinde som jeg beundrer meget. Hun er healer, som leder grupper og et healings center, og har hjulpet tusinder af mennesker. Hun virker altid behagelig og rolig og glædesstrålende. Jeg spurgte hende hvordan hendes livsbane startede, og hun fortalte mig, at hendes far var skizofren. Hans adfærd var ejendommelig, og han var farlig som forælder. Hun hverken bebrejdede ham eller følte vrede. Hun accepterede at hun havde valgt ham som forælder for at lære hende utrolige lektioner. Hun sagde, at hun havde lært så meget af de oplevelser hun havde haft med ham, så hun ønskede at hjælpe andre. Udfordringerne fra hendes unge år gav hende medfølelse og styrke, som forberedte hende til at kunne tage ansvar for healingscentret.

    Det er meget almindeligt for et barn, at bære de overbevisninger som bliver læsset af på det, af deres forældre. Sommetider tager vi projektioner fra en lærer på os.

    En ung mand ved navn James havde altid følt sig utilstrækkelig. Så opdagede han, at da han var ti år gammel havde han følt sig dårlig tilpas på grund af problemer derhjemme. På det tidspunkt havde en lærer gentagne gange sagt til ham, ”Du er dum”. Han havde taget det til sig. Det var blevet et af hans programmer, og han havde båret rundt på byrden lige siden.

    Det var nu tid til at returnere denne overbevisning til Kilden. Han satte sig ned og visualiserede, at denne lærer, fru B. kom hen til ham. Han gav overbevisningen tilbage til hende. Kun på den måde blev han i stand til at huske tidspunkter hvor han havde været begavet, årvågen og blev rost for sin hurtighed. Hans følelse med selvfølelse og selvværd blomstrede.

    Hvis du bærer rundt på en familie overbevisning, en familie følelse, en familie hemmelighed, så giv den tilbage til den person som gav den til dig. Gør det med kærlighed, men bestemt.

    Alternativt, så påkald engle og opstegne mestre, og bed dem om at forvandle energien.

Når vi bærer andre menneskers byrder, så stopper vi dem fra at

vokse og fra at mestre deres eget liv. Vi holder deres udvikling

tilbage, og også planetens. Hvis du tager ansvar for en andens

følelser, så svigter du dem.

    Hvis du ikke kan fortælle nogen om en situation eller hvordan du føler det, i det tilfælde hvor de føler sig såret, vred, jaloux eller nedtrykt, så tager du ansvar for deres følelser. Så er du uretfærdig imod dem. Når du taler ærligt om dine egne følelser, så tager du ansvar for dig selv, og ved at gøre det, så frigør du den anden person og du frigør dig selv.

    De fleste af os projicerer vores egne følelser over på andre. Med andre ord, vi ved at vi ville blive vrede i den situation, og så forestiller vi os, at så vil de også blive vrede. Vi læsser vores sager over på dem.

    Hvis du siger, ”Jeg kan ikke fortælle det til Joan, for jeg ved at hun vil blive så jaloux”, så projicerer du din jalousi over på hende. Joan kan måske godt blive jaloux, men hvis hun gør det, så er det hendes eget ansvar.

    Når vi forstår den spirituelle Lov om Ansvarlighed, så bebrejder vi ikke længere andre eller projicerer vores følelser over på andre. Men, vi tager virkelig ansvar for hver eneste ting der sker i vores liv, for hver eneste følelse vi har, alt hvad der berører os og hver eneste tanke.

    En mester stiller spørgsmålet, ”Hvordan fik jeg dette til at ske? Hvilken tanke eller følelse sendte jeg ud? Hvilke handlinger har jeg foretaget tidligere for at skabe dette”? – og vigtigst af alt, ”Hvordan kan jeg ændre dette”?

Når du tager ansvar for dit liv, bliver du en mester.

**********************************

Jeg er ansvarlig for mig selv og min egen livsbane, 

og tillader andre at være ansvarlig for deres.

**********************************

KAPITEL EN OG TYVE

LOVEN OM DØMMEKRAFT

  Det forventes ikke at en baby kan kende forskel på rigtig eller forkert. En voksen kan. Jo mere udviklet vi er, jo mere forventes det at vi kan skelne. På helt naturlig måde bliver vi prøvet af. Hvis du får fortalt noget, givet vejledning, møder en person, får tilbudt et job, så mærk efter inden i, om det føles rigtigt for dig eller ej.

·                                      For mange år siden da mine børn var teenagere, tog jeg dem med på en kort ferie. Vi besøgte et marked hvor en meget veltalende sælger solgte specielle opreklamerede termoflasker. Min datter, Lauren, mente helt bestemt at jeg havde brug for en. Hun argumenterede for at de var meget billige, og at jeg altid ville fortryde, at jeg ikke drog fordel af denne mulighed. På trods af mine betænkeligheder, så købte jeg en. Da vi afprøvede den derhjemme, så var den utæt som en si. Lauren knækkede sammen af grin og sagde, ”Hvad forventer du når du køber sådan noget billigt stads på et marked”? Vi fik en god latter, men jeg ser nu hvilken vidunderlig lektion det var i dømmekraft. Jeg tillod en femtenårig at overtale mig mod min bedre dømmekraft, og jeg fik konsekvenserne.

    Jeg læste i en avis om en mand, som havde forgrebet sig på mange af hans klienters penge. Senere var der en samstemmende enighed om, at der var noget underligt ved ham, og at de i virkeligheden aldrig rigtig havde stolet på ham. De lyttede ikke til deres intuition. De skelnede ikke. Sommetider er konsekvenserne af ikke-dømmekraft meget alvorlige.

    For nogen tid siden modtog jeg et meget trist brev fra en kvinde, som havde deltaget i en af mine engle workshops. I alle mine workshops beder vi om spirituel beskyttelse, og forbinder os kun med de højeste og reneste væsener. Jeg minder deltagerne på, at lysets engle får dig til at føle dig varm, fredfyldt og elsket.

    I hendes brev fortalte hun mig, at hun hele sit liv havde været meget bange og ulykkelig. På workshoppen havde hun mødt sin skytsengel, og lært at kommunikere med ham. Hun var fyldt med en følelse af fred, ro og glæde. Livet gav hende en ny mening, da hun fornemmede hendes smukke engel omkring sig, og mærkede hans kærlighed og beskyttelse. Tre måneder senere læste hun i en bog, at det var farligt at skabe forbindelse med engle, da det kunne være mørke engle. Al hendes fred, glæde og ro forsvandt, og hun blev indhyllet i en følelse af fortvivlelse og frygt. Hun skrev til mig for at spørge om hvad hun kunne gøre, da hun nu var alt for bange for at forbinde sig med sin skytsengel igen.

    Når vi arbejder med de usynlige kræfter skal vi altid bruge vores dømmekraft. Hvis der er nogle indtryk som ikke føles rigtig for dig, så ignorer dem og luk ned. Hvis du fornemmer at du er ved at skabe forbindelse med et højtstående og kærligt væsen, så nyd det og følg tilskyndelsen. Jeg kunne kun minde hende på, at følelsen med fred, glæde, ro, målbevidsthed og inspiration, indikerer at vi forbinder os med lysets engle. Jeg håber, at ved at bruge beskyttelse, bøn og dømmekraft, at hun vil åbne op for tilstedeværelsen af hendes engel igen.

    Unge sjæle er som rejsende der udforsker hver en vej og hver en sti. De har brug for oplevelsen af de forskellige ruter, tørre, mudrede, brede, smalle, lyse og mørke. De rejser med alle og enhver. Ældre og kloge sjæle forventes at vælge den passende rute til deres formål, og have dømmekraft ved valg af ledsagere.

    På et dybt niveau, der ved vi alt. Vores følelse i mellemgulvet fortæller os, om nogen er ærlig, eller ikke. Vi ignorerer det ofte fordi vores logiske sind argumenterer imod det, fordi vi ikke ønsker at tro det. Vi overhører vores intuition. Hvis vi ikke bruger vores dømmekraft, så bærer vi den efterfølgende karma. Yderligere, så vil vi modtage endnu en prøve i en anderledes forklædning.

    At bruge vores dømmekraft mod andre på grund af køn, farve, religion eller størrelse, er ikke spirituelt. Mange mennesker føler, at det er blevet fordømmende at skelne, uanset hvilken årsag. De føler at de skal acceptere, at enhver kommer ind i deres liv eller virksomhed. Sådan er det ikke. Vi er her for at bruge vores skelneevne. Føles denne persons energi rigtig, som en ven eller som terapeut? Føler du virkelig at din forretnings partner vil støtte dine ideer? Er det behageligt at have en aftale med den person? Du har ret til at bestemme hvem du vil have ind i dit liv. Det er ikke fordømmende at sige nej. Det er dømmekraft.

    Hvis alle dine venner ønsker at se en voldelig film, så er det tid til at skelne, ikke blot om du vil gå med dem eller ej, men om de er i samklang med dig, som venner. Er du parat til at være anderledes og stå fast på hvad du føler er det rigtige for dig?

    For en myre må et stykke papir på et skrivebord se ud som en ørken. For et menneske kan det være et vigtigt dokument. For en astronaut, som har et overblik over tingene fra en større scene, er det ubetydeligt. Alle har ret fra deres perspektiv. Forfattere og lærere oplever alle et forskelligt spirituelt perspektiv. De kan kun kommunikere fra det niveau som de er nået til. De kan alle have ret, ud fra deres udsigtspunkt.

    Men, de mørke kræfter bruger nu urene kanaler til at bringe skadelige informationer frem i små doser. En lille fordrejning af sandheden her og der kan forårsage forvirring, og det er deres mål.

    En mand talte med mig efter en workshop. Han havde deltaget i mange spirituelle workshops og læst masser af bøger. Han var ude af sig selv over de forskellige ting han havde hørt. ”Alle kan ikke have ret”, sagde han. ”Så hvad skal jeg tro på”? Hans prøve er at bruge skelneevnen. Jeg foreslog, at han satte sig roligt ned og lyttede til hans indre stemme, og derefter accepterede hvad han følte var rigtigt.

    Forkast ikke alting fordi nogle ting ikke føles rigtige.

    Ingen kender hele sandheden mens de er i en fysisk krop. Kun Skaberen kender den, men vær åben og lad din intuition vejlede dig.

**********************************

Lyt til din intuition og stol på at den vejleder dig.

**********************************

KAPITEL TO OG TYVE

LOVEN OM BEKRÆFTELSER

  Bekræftelser er tanker eller ord som konstant bliver gentaget, indtil de går ind i det ubevidste sind og bliver en del af din programmering. De kan styrke dine tanker og ord, og har en utrolig kraftfuld påvirkning på dig. De fleste af os laver hele tiden bekræftelser på det ubevidste plan. Hele tiden gentager vi tanker, indtil vi forankrer dem i vores sind. Vi foretager de samme udtalelser igen og igen, indtil de bliver vores virkelighed.

    Vores konstant gentagne udsagn kan være positive eller negative, gavnlige eller ikke gavnlige. Dit ubevidste sind er som en computer. Det er upersonligt. Det accepterer alle input uden at skelne. Så dine bekræftelser går ind i filerne i dit ubevidste sind, og har en dyb påvirkning på hvordan du føler dig tilpas og agerer.

    Forestil dig et søm der bliver slået ind i et stykke træ. Skub det ind med din tommelfinger, og det vil tage meget lang tid at skabe en påvirkning. Et let slag med en hammer slår det et lille stykke ind. Hvert succesfulde slag sætter det mere fast. Tanker skubber overbevisninger ind i dit sind. Bekræftelser hamrer dem ind.

    Hvis du konstant tænker, ”Jeg er en fiasko”, så tror du efterhånden på at du er en fiasko, og så handler du det ud. Du laver en ikke særlig gavnlig bekræftelse.

    Jeg kendte en mand som uophørligt brokkede sig over at hans ryg plagede ham hver gang han ønskede at spille golf. Han var vred over sin ryg og grublede over det. Da jeg bemærkede, at hans negative bekræftelser ikke tjente ham, så han dystert på mig og sagde, ”Du forstår det ikke. Det er sådan det er”. Derefter tilføjede han højt og eftertrykkeligt, ”Min ryg plager mig altid når jeg ønsker at spille golf”. Han bekræftede sin vej til hans smertefulde virkelighed.

Jo mere energi og betoning vi lægger i vores bekræftelser, jo

dybere går de ind i vores overbevisnings system.

    Hvis du konstant gentager at du altid har elendige feriedage, så bringer du det ind på tre måder.

    Du husker selektivt dårlige tider.

    Du agerer på måder som forårsager din elendighed.

    Universet bringer dig hvad du tror på, i dette tilfælde elendighed.

Universet omordner sig bogstavelig talt for at give dig hvad du tror på.

  Loven om Bekræftelser erklærer, at du bringer det til dig som du bekræfter. Bekræft at du er hvad du ønsker at være. Du vil blive det hurtigere end du tror.

    Bekræft at du har hvad du ønsker at have, og det vil blive tiltrukket til dig.

  Ved udførelse af bekræftelser, udtal dine ord med energi og hensigt.

Det vil hamre dem mere kraftfuldt ind i dit sind.

                Vær sikker på at dine bekræftelser kun indeholder positive ord.

  Det ubevidste sind kan ikke beregne negativer. Det ignorerer dem ganske enkelt. F.eks., ”Jeg ønsker ikke at bo i dette hus”; når det bliver konstant bekræftet, går det ind i det ubevidste sind uden ”ikke”, og bliver til, ”Jeg ønsker at bo i dette hus”. En passende bekræftelse ville være, ”Jeg er parat til at flytte til et andet hus”. Det er endnu mere effektivt at beskrive i detaljer, det hus du ønsker at flytte til og bekræfte, ”Jeg er lykkelig og tilfreds i mit nye hjem”.

    Jeg talte med en kvinde som havde været igennem en vanskelig periode i hendes liv. Hun kom fra et miljø hvor det var værdsat at man bed tænderne sammen, og hun ønskede ikke at vise følelser. Hun fortalte mig, at hun blev ved med at gentage for sig selv, ”Jeg nægter at være ulykkelig”. Selvfølgelig gik det ind i hendes ubevidste sind som en konstant meddelelse med, ”ulykkelig, ulykkelig, ulykkelig”. Hun prøvede at bekæmpe elendighed mens hun bekræftede det.

    ”Jeg vil ikke tabe” går ind i sindets computer som ”tabe, tabe, tabe, fordi ”ikke” er ignoreret. Brug kun det positive, ”Jer er en vinder”.

Bekræftelser skal være udtrykt i nutid.

    En computer har ikke noget koncept med fortid eller fremtid. Hvis du bekræfter at du vil være rask i morgen, så kommer i morgen aldrig. Bekræft, ”Jeg er rask nu”. Du bliver hvad du bekræfter. Den hurtigste vej til at få en smuk have er, at bekræfte, at din have er smuk nu. Det hjælper dig med at fastholde din vision og bringe det frem.

Effektive bekræftelser er enkle.

    Komplicerede bekræftelser er så forvirrende, at de alarmerer det bevidste sind for at prøve på at forstå dem. Jeg har set uhjælpsomme bekræftelser som denne her: ”Jeg er ikke længere bange for at have et forhold, fordi jeg elsker min far, og tilgiver alt hvad han gjorde mod mig da jeg var barn, så jeg fortjener at have en god partner nu, som elsker mig og er interesseret i de samme ting som jeg er”. Det er bedre at lave to enkle bekræftelser. ”Jeg elsker min far. Jeg fortjener et lykkeligt forhold”. Når disse bekræftelser har rodfæstet sig, så bekræft, ”Jeg har et lykkeligt forhold nu”. Så visualiser konstant at du har et lykkeligt forhold, og opfør dig på en måde hvor du er tilfreds og fortjener det.

Bekræftelser som er på vers eller med rytme, slipper nemt

ind i dit ubevidste sind.

    En mand, som havde været dårlig tilpas et stykke tid, begyndte at bekræfte, ”Jeg er sund og stærk hele dagen”. Han sagde, at følte sig mere rank og trak vejret meget dybere. Ikke alene følte han sig mere rask, men han følte også at han havde fået mere selvtillid. Bekræftelser har en effekt som ringene i vandet, og forbedrer andre områder af dit liv.

    Hvis du har en vanskelig dag, så nyn disse ord for dig selv, ”Jeg er glad og let. Alting går så nemt”. Se hvordan din dag ændrer sig.

    Der er et helt kapitel om rytmiske bekræftelser i min bog Tid til forvandling.

    Du kan åbne dit sind til nemmere at modtage bekræftelser hvis du er i trance. F.eks. hvis du dagdrømmer, så er dit ubevidste sind åbent til at modtage bekræftelser. Hvis dit bevidste sind er fuldt engageret, som når du ser TV eller er fokuseret på dit arbejde, så er det nemmere at komme ind i dit ubevidste sind. Hvis du er i en dyb afslapning eller døser, eller endda i en let søvn, så slipper bekræftelser uden videre ind. Du kan bruge disse naturlige trancetilstande til at øge og optage bekræftelserne hurtigere. En måde er, at afspille optagelser med de bekræftelser du har brug for.

    Under naturlig trance, er det nemt at optage de bekræftelser som andre giver dig. Forestil dig dette. En lille dreng dagdrømmer eller er fuldstændig tryllebundet af at betragte en larve, der kravler hen ad et blad. Hans mor siger vredt, ”Skynd dig nu. Du er så langsom”. Hvis det bliver sagt ofte nok eller tilstrækkelig heftigt, så kan det nemt slippe ind i drengens sind, og blive en overbevisning om at han er langsom. Han har gjort det muligt for en anden at programmere hans underbevidsthed.

    Vi opstiller problemer for os selv uden virkelig at vide hvad det er vi gør. Hvis din partner er i arbejdsværelset, og er dybt optaget af sit arbejde, og du så råber oppe fra trappen, ”Glem ikke middagsselskabet”, så ignorerer hans underbevidsthed ”ikke”. Han har optaget, ”Glem middagsselskabet”. Du tror så at alt er i orden fordi han sandsynligvis har svaret, ”OK”. Men, det var hans ubevidste sind der automatisk svarede. I det bevidste sind, er dine ord måske ikke blevet registreret. Vi ved ikke altid om nogen er åndsfraværende eller i naturlig trance, så tillæg dig den vane at lave positive udtalelser, så som, ”Husk middagsselskabet”.

    En god hypnotisør bruger forskellige teknikker, inklusiv enkel afslapning og visualisering, til føre en klient i trance. Et af formålene med dette er, at give mulighed for at positive bekræftelser kan komme ind og rodfæste sig i klientens ubevidste sind, mens han er bevidst og medvirker ved forslagene. Dette kan blive et kraftfuldt og livsændrende brug af bekræftelser.

Bekræftelser skal gentages konstant.

    Når du vælger en bekræftelse, så gentag den når som helst du har et ledigt øjeblik, mens du kører bil, går en tur, er i badeværelset, svømmer. Fyld dit sind med dine positive udtryk, og du vil snart bemærke den forskel der sker i dit liv.

    Udtryk konstant positive bekræftelser over for andre. Ved gentagne gange at fortælle din lille pige at hun er dygtig, så vil du hjælpe hende med at blive dygtig.

    Bekræft overfor dine børn, din familie og dine venner, at de er kloge og hvor meget du elsker dem. Mind dem konstant om deres gode sider, og du vil hæve vibrationen og selvtilliden hos dem der er omkring dig.

 Eksempler på bekræftelser er:

    Jeg er sund og glad.

    Alle elsker mig.

    Jeg har et tilfredsstillende, velbetalt job som erhvervsleder.

    Jer er en opstegen mester med meget kærlighed og lys.

    Jeg er et opsteget væsen med uendelig tålmodighed og visdom.

    Mit liv er fuld af glæde og latter.

Husk at bekræft hvad du ønsker at være, som om du allerede

er det. Det er en hurtig vej til at komme derhen hvor du ønsker.

Opfør dig så som om det allerede er blevet din virkelighed.

*********************************

  Bekræft konstant, at du er den du ønsker at være, 

og du vil snart blive det.

*********************************

KAPITEL TRE OG TYVE

LOVEN OM BØN

  Bøn er kommunikation med Gud. Hvad enten vi erkender det eller ej, så er Gud i den anden ende af telefonlinjen, hvor han hele tiden lytter til os. Hvert eneste ord og hver eneste tanke vi sender af sted i linjen, er en bøn.

    Bekymring er negativ bøn. Det fortæller Gud hvor bange du er. Det giver også styrke til alle de ting du ikke ønsker vil ske. Edgar Cayce sagde, ”Hvorfor bekymre dig når du kan bede”? som betyder, at vi skal rette vores tanker mod Kilden på en positiv og fokuseret måde.

    Det er vigtigt at bede på den rigtige måde. Forestil dig at du er en rig, magtfuld, alvidende konge. Derudover, så har du fra hjertet den højeste interesse for dit folk. Hver dag er der en lang række ansøgere der ønsker at tale med dig.

    Der er tiggeren, der jamrer og kaster sig i støvet, desperat ydmygende sig selv for at få penge. Han er det evige offer og du ved, at hvis du opfylder hans ønske, vil han bruge det uklogt, og i morgen vil han tigge igen.

    Forhandleren siger, ”Hvis du vil give mig dette, så vil jeg arbejde for dig”. Som en alvidende konge, så læser du hans hjerte, så han kan ikke narre dig.

    Så kommer manipulatorerne hen til dig og ryster næverne. ”Jeg bliver vred på dig hvis du ikke giver mig et job”. ”Hvis du ikke hjælper mig, så slår jeg mig ihjel”. ”Hvis du ikke vil hjælpe mig, så giver jeg fuldstændig op, så er den ikke længere”. Fra din objektive position på din trone, er du så i stand til at opfylde disse anmodninger?

    Din næste ansøger er en fupmager. Han kommer med en pralende holdning som udtrykker, ”Lad os se hvad jeg kan få ud af det her”. Han tænker at en ansøgning er da et forsøg værd, men han har ingen intentioner om at ændre sin måde at leve på. Beklager, unge mand.

    Efter ham kommer en trist kvinde med et mismodigt ansigt. ”Jeg fortjener ikke noget. Jeg er en elendig synder, men vær rar at give mig noget alligevel”. Du ved, at hendes ynkelige lave niveau af selvværd og trængende holdning, helt sikkert vil medføre, at hun snart vil miste alt hvad du giver hende.

    Den grådige person der kommer efter hende. ”Jeg vil have mere, mere, mere”.

    Til sidst er der personen, der ser dig lige ind i øjnene og siger, ”Det her er hvad jeg ønsker at opnå. Det er de planer som jeg allerede har sat i værk. Det er hvad jeg har brug for fra dig”. Du træder ned fra tronen og bliver en fuldstændig støttende partner.

    Så er der personen som beder fra hendes hjerte. Hendes bønner berører dit hjerte. Du besvarer disse bønner.

    En anden beder med hensigtens renhed. Det opfylder du.

    Så Gud besvarer alle bønner. Heldigvis for os, så siger han sommetider, ”Nej”. Gudskelov får vi ikke alt hvad vi beder om.

    Skaberen besvarer også bønner på praktiske måder, i stedet for med mirakler. Der er en velkendt historie om en from mand, som var overbevist om at Gud altid ville redde og beskytte ham. En vinter var der frygtelige storme i det område hvor han boede. Regnen styrtede uophørligt ned. Da underetagen af han hus blev oversvømmet, flyttede han ovenpå. En båd passerede forbi, og redderen kaldte på ham så han kunne komme med i båden, men han svarede, ”Nej tak, Gud vil redde mig”. Oversvømmelsen blev højere og højere, og han klatrede op på taget. En helikopter kom forbi og sendte et reb ned til ham, men han nægtede at tage imod det. ”Nej tak, jeg har ikke brug for det. Gud vil redde mig”. Han druknede, og mødte Sankt Peter ved perleporten. Manden sagde vranten til Sankt Peter, ”Hvorfor reddede Gud mig ikke”? Sankt Peter svarede, ”Han sendte en båd og en helikopter. Hvad mere kunne du ønske”? Så se på de åbenbare og praktiske ting i dit liv, som svarene på dine bønner.

    Loven om Bøn er – bed, tro på det, og det er opfyldt. Tillid er en aktiv ingrediens til at bringe dine bønner frem.

    I det øjeblik du har fremsagt din bøn, så begynd at takke Gud for det. Så forbered dig på at modtage det du har bedt om. Så, hvis du har givet ordre på ti frugttræer fra Himlens varehus, så sig tak og gå ud og grav i jorden. Forbered hullerne, køb den rigtige gødning og vær klar til at frugttræerne kommer. Din tillid vil fremskynde træernes ankomst.

    Mange mennesker beder uden virkelig at forvente at bønnen bliver opfyldt, så de foretager ikke nogen handling. Hvad de ikke ved er, at tillid aktiverer svaret fra Universet.

    Jeg var til frokost med en ven hvis mand netop havde haft et hjerteanfald. Da han var kommet sig, sagde han til hende, at han altid havde ønsket at besøge Australien, og han fortrød virkelig at han aldrig havde været der. De havde ikke penge nok til rejsen, så de bad og takkede Gud for pengene til at han kunne komme til Australien, idet de vidste, at Gud ønskede at han skulle have sit største ønske opfyldt. Han telefonerede til rejsebureauet og bookede en billet, som skulle betales inden for nogle få dage. Næste dag dumpede der et kreditkort, som de ikke havde ansøgt om, ind af døren, og de købte billetten på det, idet de vidste, at de gennem det næste år kunne betale pengene tilbage. Hun lo og sagde, ”Næste gang vil jeg bede om penge der skal komme på en måde, så de ikke skal betales tilbage”.

    Når du beder et eller flere mennesker om at bede sammen med dig, og fastholder din vision, så styrker det bønnens kraft. En klient bad mig om at bede for hans søn, som var mislykket som akademiker i skolen og var brudt helt sammen. Seks måneder efter skrev han til mig og takkede mig for mine bønner. Han sagde, at der var sket en forbløffende forandring med hans søn, som nu lå øverst i klassen. Han var også med på fodboldholdet og hans lærer havde sagt, at det var en fornøjelse at have ham med i fineste form. Min klient bad også dagligt for hans søn, mens jeg var ankeret der fastholdt troen. Det er en meget kraftfuld kombination.

    Kærlighed ønsker at du får dit største ønske opfyldt. Kærlighed ønsker ikke at hans elskede skal lide. Gud er kærlighed. Blokeringen der hindrer modtagelsen, er i din ende.

    Mange mennesker beder om noget, men er så ikke forberedt til at modtage hvad de beder om. Jeg kender en som bad om en bil. Et stykke tid efter tilbød en ældre tante at han kunne få hendes bil, og han var rystet. ”Jeg kan da ikke tage imod din bil”. Det var først senere at han erkendte, at det var gud der besvarede hans bøn gennem hans tante.

    Folk siger sommetider til mig, at de har bedt i årevis om noget, men der sker ingenting. Hvis det er en bøn for det kollektive, så som verdens fred eller healing af ozonlaget, så er dine bønner en del af en fortsættende strøm som går til Guddommen, og som vil fortsætte.

    Men, hvis du beder om noget personligt, så går der et stykke tid før det sendes af sted. Forestil dig en lille pige der beder hendes far om at reparere hendes dukke. Hver dag går hun hen til ham med hendes dukke og beder ham om at se på den, men hun nægter at give slip på den. Hun vil ikke give den videre for at den kan blive undersøgt og repareret. Det er klart, at han ikke kan gøre noget før hun er parat til at give slip på den.

    Sig din bøn i en måned eller så længe det føles rigtig for dig at gøre det, og stop så et stykke tid. Det kan måske komme til dig, at du skal ændre din bøn på en eller anden måde. Det er en indikation på at tingene har bevæget sig for dig.

    At bede om, at noget dårligt skal ske for en eller anden, eller bede om sejr for en eller anden, er at latterliggøre bønnen. Den negative energi vil til sidst ramme afsenderen som en boomerang.

    Når du udtaler en bøn, så bliv ved med at fastholde visionen af fuldkommenhed. Hvis du beder om healing for nogen, så se personen som sund og stærk. Men husk, at døden også er en healing. Bed altid om at det allerbedste må ske. Det Guddommelige perspektiv er større end dit.

    Lange komplicerede bønner eller bønner der er lært udenad, er ikke virkelige bønner. De er ofte kun ord for at gøre indtryk på andre. Bøn er enkel, oprigtig, ægte og fra hjertet.

    Bed fra et roligt og centreret sted. Folk skriver ofte smertefulde breve til mig hvor de fortæller hvordan de desperat har tryglet om hjælp. Det er meget svært for englene at komme igennem en urolig aura for at give hjælp. Så slap af. Gør din aura gylden. Bed roligt og der vil oftest ske mirakler.

    Her er hvordan man aktiverer Loven om Bøn.

    Bed først.

    Så gør dig fri af resultatet.

    Tak Gud for at han svarer.

    Fasthold din tillid.

    Forbered dig på at det bliver opfyldt.

Her er et velkendt anonymt digt som opsummerer hvor virkningsfuld bønnen er.

(På engelsk rimer det smukt, og det gør det naturligvis ikke når det oversættes, men jeg synes det vil være forkert at udelade det, så her får I det i den korrekte ordlyd på dansk).

Jeg stod tidlig op en morgen

Og sprang lige ud i dagen

Jeg havde så meget jeg skulle nå

Så jeg havde ikke tid til at bede.

Problemerne bare væltede ned over mig

Og hver eneste opgave blev tungere

”Hvorfor hjælper Gud mig ikke”, tænkte jeg

Han svarede, ”Du spurgte ikke”.

Jeg ønskede at se glæde og skønhed,

Men dagen sled sig af sted, grå og trist,

Jeg undrede hvorfor Gud ikke viser mig det,

Han sagde, ”Du søgte ikke”.

Jeg prøvede at komme til Guds nærvær;

Jeg prøvede alle nøgler i låsen.

Gud irettesatte mig blidt og kærligt,

”Mit barn, du bankede ikke på”.

Jeg vågner tidligt denne morgen

Og er stille før jeg går ud i dagen

Jeg har så meget jeg skal nå

Så jeg er nødt til at give mig tid til at bede.

Når du beder, så bevæger du dig hen imod Gud, og Gud

bevæger sig dobbelt så hurtigt mod dig.

****************************

Bed, hav tillid, og det er allerede opfyldt.

****************************

KAPITEL FIRE OG TYVE

LOVEN OM MEDITATION

  Meditation er at lytte til Guds stemme. Det nødvendiggør, at du placerer dig væk fra livets trængsel og travlhed for at kunne høre Guddommens stille og rolige stemme.

    Har du nogensinde talt i telefon med et af disse mennesker, der konstant taler til dig, uden at lytte til dine svar? Hver gang du prøver at få et ord indført, ignorerer den anden person det, og taler videre. Når jeg prøver at kommunikere med sådan en person, så afbryder jeg så hurtigt jeg kan. Som for oven, så forneden. Universet vil, billedlig talt, slukke for modtageren hvis du ikke lytter til dets svar.

    Hvis du beder konstant uden at give dig tid til at lytte til svaret, så vil du ikke få nogen tilbagemelding, fordi dit snakkende sind ikke vil lade Gud få et ord indført. De fleste af os har et sind som en abe, med andre ord, evigt springende tanker. Målet og hensigten med meditation er, at standse snakken længe nok til at Kilden kan kaste sine frø med vejledning og visdom ind. Under disse stille og rolige øjeblikke, er vi åbne for inspiration og svar på vores spørgsmål. Nogle gange modtager vi et Guddommeligt svar med det samme. Oftere så mærker vi en følelse af ro og stilhed når frøene er sået. De spirer og gror gennem tiden og bliver synlige senere i vores liv.

    Forleden dag diskuterede jeg meditationens kraft med en ven. Hun fortalte mig, at en af hendes venner for nylig havde deltaget i en hel aftens messende meditation. Denne ven havde netop købt, og gjort en etværelses lejlighed i stand. Da hun kørte hjem efter meditationen følte hun sig let og klar. Pludselig fik hun en åbenbaring om, at hun skulle begynde at undervise hold, og havde derfor brug for et hus med et stort rum hvor hun kunne gøre det. Hun tog en afvigelse fra hendes normale rute, og det førte hende forbi et gammelt hus med et ”Til Salg” skilt uden for. Hun vidste at det var hendes hus. Da hun tog hen for at se på det så hun, at det havde en stor dagligstue. På grund af det arbejde hun havde udført i den lille lejlighed, så fik hun en fortjeneste på den, og var i stand til at give en udbetaling på huset. Efter seks uger var hun i sit nye hjem og havde startet sit hold. Hun vidste, at den nat med meditationen havde gjort det muligt for det Guddommelige at kaste det frø ind, med tanken om et fuldstændigt nyt liv for hende.

    ”Se indad, og himlens kongerige er dit”. Under meditation, har vi mulighed for at udforske de resurser der er tilgængelige for os. Det er her vi finder vores sande selv. Vi lever i helvede eller himlen i henhold til vores indre verden. Meditation giver vores Guddommelige selv mulighed for at udvide sig, så at vi kan befri os selv fra helvede og skabe himlen.

    Der er mange mennesker der ikke kan udføre meditation på den formelle måde. Deres rolige, stille øjeblikke kommer når de udfører havearbejde eller går i naturen. Kreative tidspunkter, så som når du maler, spiller musik eller laver keramik, bringer sindets snakken til tavshed og åbner den højre hjernehalvdel til at kunne modtage Guddommelig inspiration. Alt hvad der tømmer sindet for en stund, giver dig mulighed for at slippe gennem kløften og ind i den Guddommelige energi. Det er det der er formålet med meditation.

    Der er mange formelle måder at meditere på. Alle kræver den samme grundlæggende forberedelse.

    Find et tidspunkt hvor du kan være uforstyrret og i fred.

    Bær let og behageligt tøj.

    Sid med krydsede ben eller på en stol.

    Hold din ryg rank.

    Slap af.

    Disse er nogle af de mest populære typer af meditation.

    1. Se ind i et stearinlys, indtil dine øjenlåg føles tunge.

        Efter du har lukket dem, så fortsæt med at se på lysets flamme med

        dit sinds øje.

        Fokuser intenst på det.

        Når dit sind er stille, så slip det.

    2. Fokuser på din vejrtrækning når den går ind og ud af dine næsebor.

        Tæl fra et til fem på indåndingen.

        Tæl fra et til fem på udåndingen.

        Når dit sind er stille, så giv slip.

    3. Gentag stille et mantra eller et Guddommeligt navn eller nyn et mantra højt.

        Mantras eller Guddommelige navne er hellige ord som tilkalder

        Guddommelige egenskaber.

        Mange mennesker foretrækker at bruge deres eget personlige mantra, som

        de har fået af en spirituel lærer, som de har tillid til.

        Når dit sind er stille, så giv slip.

    Kraftfulde mantras er:

        Om nama shivaya.

        Om mani padme hum.

        Jesus Kristus.

        Om Sai Ram, for venner af Sai Baba.

        Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai T´shayoth.

Som med enhver spiritual øvelse, så er det en stor hjælp at foretage en regelmæssig rutine med meditation på et bestemt tidspunkt hver dag. Hvis du kan lave et alter hvorpå du sætter et lys, krystaller, fotos af helgener og mestre, og ting der er hellige for dig, så vil det virkelig hæve vibrationerne. Det hjælper også at tænde røgelsespinde elle røgelse. Før du begynder, så kan du måske lide at spille hellig musik og sige en bøn. Påkald de store lysvæsener til at være sammen med dig under meditationen.

    Da jeg boede i Indien, i en ashram, som blev ledet af Amma, den favnende moder, hørte jeg en vidunderlig historie som sætter et andet perspektiv på meditation. En af hendes religiøse lærere holdt et foredrag. En religiøs lærer, er en som har fået en fantastisk styrke, renhed og lydighed, og er til tjeneste for deres guru. Denne specielle lærer var fantastisk smuk med tindrende brune øjne, en dyb mørk stemme og en vidunderlig latter. En af hans opgaver var at lede aftenens meditation i templet. Med sin klangfulde stemme skulle han føre an i tre messende Ma Ohm. Han gjorde det med stor ærbødighed, og du kunne høre en nål falde ned mellem de tusinder af tilhængere. Han elskede helt klart at gøre det.

    Han fortalte os denne historie. En dag, da templet var fuldt pakket, ventede han som sædvanlig på total stilhed før han begyndte. De messede alle det smukke Ma Ohm. Det klingede ud i en ærbødig stilhed, da et lille barn sang ud med en høj pibene stemme, ”Ohhhhhm”. Alle fniste, og han blev rasende.

    Han genvandt fatningen og messede det andet Ma Ohm. Igen brød barnet stilheden med, ”Ohhhhhm” og alle i templet brølede af latter. Han var edderspændt rasende. Barnet spolerede hans værdifulde meditation.

    Der var ikke noget at gøre ved det, andet end at gå videre og messe det tredje Ma Ohm, med al den fatning han kunne mønstre. Ved dets afslutning, fniste det ukuelige barn så højt at alle faldt sammen af grin.

    Han var så vred over denne rædsomme afbrydelse som havde ødelagt hans meditation, at han besluttede at fortælle Amma, at han syntes at børn ikke skulle have adgang til templet under meditation.

    Så snart han kunne, gik han med raske skridt op for at møde hende. ”Amma, angående det barn”, buldrede han.

    ”Ja”, sagde hun blidt, ”Var det ikke herligt”.

    ”Herligt! Hvad mener du med herligt? spruttede han. ”Det barn ødelagde min meditation”.

    Amma så blidt på ham. ”Jeg tror du har fået det galt i halsen”, sagde hun til ham. ”Meditation handler ikke om at være tung og alvorlig”. Det handler om lyksalighed, og barnet bragte uskyldens rene lyksalighed ind”.

    Meditation er døråbningen til lyksalighed.

******************************************

I stilheden vil du modtage den Guddommelige visdoms perler.

******************************************

KAPITEL FEM OG TYVE

LOVEN OM UDFORDRING

  Den spirituelle Lov om Udfordring erklærer, at hvis du udfordrer

et væsen, frigjort fra legemet, tre gange i Guds navn, så vil det

afsløre sin sande identitet eller forsvinde.

    Hvis du ønsker at vågne på et bestemt tidspunkt, så stiller du vækkeuret før du falder i søvn. Nogle mennesker vågner helt naturligt før dette tidspunkt. Andre skal vækkes ved stor larm eller de skal rystes ud af søvnen. Andre vender sig om på den anden side og falder i søvn igen.

    Du er her på Jorden på en spirituel opgave. Du ville ikke være glad hvis du mistede muligheden for at tage del i din opgave, fordi du sov.

    Det kan være at du, blidt og let, er blevet bevidst om din spirituelle skæbne. Men, mange er det ikke. Før du kom ind i livets glemsel i en krop, så stillede din sjæl en alarm, blot for det tilfælde at du ikke vågnede til tiden for at udføre det job, som du kom her for at udføre. Hvis du stadig sov, så kan dit opkald have været af en art som rystede dig i din dybe grundvold.

    Årsagen til at opvågnings kald kan være så smertefulde, er fordi der skal et traume til at åbne nogle mennesker op til fuld spirituel bevidsthed. Lige nu er der alarmer der er gået i gang for mennesker over hele kloden, for at gøre dem opmærksom på den verden der er ud over det fysiske.

    Personlig udvikling og selvbevidstheds kurser åbner folk op på en blid måde. Når det spirituelle selv lyser op, så sker der ofte en opvågning af de psykiske evner. For mange folder det tredje øje centret sine kronblade ud, og åbner op for clairvoyance eller din intuition.

    På dette plan med dualitet, er der mørke og lys. For alt hvad der er i lyset, er der en modsætning i mørket.

    Hvis du sover i et mørkt rum, så bemærker du ikke natsværmerne og de bemærker ikke dig. Hvis du tænder lyset, så vil natsværmerne styre hen imod det. Når en person vækker sit spirituelle selv, så bliver hans lys stærkere og han kan ses. De mørke væsener, dem med mindre rene hensigter, bliver tiltrukket hen imod den strålende sjæl. Ligesom natsværmerne bliver tiltrukket til lyset, så bliver de mørkere væsener tiltrukket til dit spirituelle lys.

    Når lyset er virkelig strålende og natsværmeren sort, så er det let at se hvad der er hvad. Men, hvis lyset af en eller anden grund er svagt eller natsværmeren er bleg, så er det ikke altid let at se. Din opgave er, at skelne mellem godt og dårligt, udfordre det hvis du er i tvivl, og gøre dit lys så stærkt, så mørket ikke kan påvirke dig. Du trækker det slet og ret frem som det, det er. Almindeligvis vil din skelneevnes styrke fortælle dig om en ”stemme” eller et væsen mærkes som godt eller dårligt. Hvis du er i tvivl, så udfordre det.

    Som foroven, så forneden. Hvis en fremmed kom hen til dig og bad dig om at låne ham nogle penge, så ville du sandsynligvis se ham lige i øjnene og direkte stille ham de spørgsmål, som du har brug for et svar på. Øjnene er sjælens vindue. Du ville se ind og mærke om personen var sandfærdig og ærlig. Det ville være nok.

    Men, hvis du havde nogen som helst tvivl, så ville du tjekke ham.

    Hvis han sagde, at han havde direkte forbindelse med en indflydelsesrig godsejer, så ville du nok være på vagt. På den anden side, hvis du kendte en eller anden godt og havde tillid til ham, så ville du godtage hans ord.

    Den ægte måleraflæser eller politimand, er glad når du beder om bevis på hans identitet, før du lukker ham ind i dit hjem. Det fjerner svindel og sikrer professionens rygte. Kun den falske person bliver irriteret hvis du udfordrer ham. På samme måde, så er højere væsener glade hvis du udfordrer dem når de kommer hen imod dig, for at arbejde sammen med dig. Det betyder at du er omhyggelig og praktiserer skelneevne. Det viser dem at du er ansvarlig.

    Hvis et væsen kommer hen til dig i en drøm, meditation eller på psykisk besøg og beder dig om noget, så lyt til din intuition. Hvis du så har en eller anden form for betænkelighed, så bed det om at fremføre dets formål med at komme til dig. Hvis det giver dig et budskab som forvirrer dig, så vær forsigtig. Hvis du i et stykke tid har arbejdet sammen med dine guider og engle, og genkender deres energi og har tillid til dem, så behøver du ikke at udfordre. De er venner.

    Du kan udfordre på denne måde. ”I Guds navn og alt hvad der er lys, hvem er du og hvad er din hensigt med at komme til mig”? Dette skal gentages tre gange, og så vil du modtage et svar, sandsynligvis i form af en stærk tanke direkte ind i sindet, et indtryk eller en fornemmelse.

    Hvis væsenet har givet sig tilkende ved navn, så kan din udfordring være, ”I Jesus Kristus navn, er du et væsen af det højeste og reneste lys”? Det er ikke tilstrækkeligt at udfordre med ordene, ”Er du fra lyset”? fordi det kan betyde alt muligt. Et barn der leger med en lygte er et lys, men jeg ville ikke ønske at det skulle vejlede mig. Din afdøde alkoholiske onkel vil måske prøve på at få fat på dig, men hvis du ikke havde tillid til ham i livet, så er der ingen grund til at stole på ham bare fordi han er i det åndelige.

    Der mange niveauer af lyset, lige fra svindlere til store og vidunderlige mestre.

    Den spirituelle Lov om Udfordring er til for at beskytte dig.

  *******************************************

Hvis du er i tvivl, så udfordre dem , som ønsker at komme til dig.

*******************************************

  LOVENE OM

HØJERE

FREKVENS

  KAPITEL SEKS OG TYVE

  LOVEN OM FREKVENS ELLER VIBRATION

  Frygt er en tung vibration (lav frekvens). Ro, fred og kærlighed er lyse vibrationer (høj frekvens). Humor opløser vanskelige situationer og løfter energien. Kærlighed healer den klæbende sorg. Høje, lyse vibrationer opløser og forvandler de lave og tunge vibrationer. Hvis panik hærger som en ukontrolleret ildebrand, så vil tilstedeværelsen af en rolig person dæmpe flammerne og mildne alles frygt.

    Janey besøgte mig fordi hun var fuldstændig skrækslagen over at skulle besøge hendes svigerforældre. Julen var nær og hun frygtede at det ville blive den sædvanlige meget svære og tunge tid. Hun fortalte mig, at hendes svigerfar var fed og opblæst, hendes svigermor var buttet og klagende, mens hendes mands bror og søster var virkelig kedelige folk. Jeg foreslog, med henblik på at lette vibrationen, at hun forestillede sig at de var dyr. Hendes ansigt lyste op med det samme, og hun sagde at hendes svigerfar var en pingvin, hendes svigermor en ko, hendes sviger bror en hest og hendes sviger søster et får.

    Det blev juledag og hun sad ved festbordet sammen med pingvinen, koen, hesten og fåret rundt om hende. Bobler af latter steg op i hende mens hun betragtede samspillet mellem dyrene. Hun forestillede sig hvordan pingvinen skovlede fisk ind i munden. Hun hørte koens brølen til det brægende får. Hun kunne ikke standse latteren der steg op i hende. Hendes latter var så smittende, så snart sad alle og fniste uden rigtig at vide hvorfor. Det var den bedste jul hun nogensinde havde haft. Bagefter sagde familien, at det virkelig havde været en fornøjelse at se hende være så glad. Hendes lethed havde ændret deres holdning.

    Engle har en vidunderlig sans for humor, og elsker vibrationen fra latteren. De tager dem selv meget let, og deres tilstedeværelse får dig til at føle dig lettere.

    Mhairi Kent fortalte mig denne historie. For mange år siden var hun og hendes mand netop flyttet til et andet hus. De var endnu ikke kommet på plads, og deres lille søn var syg med astma. Hun var forfærdelig træt, og følte at hun ikke kunne klare mere. Det var en bidende kold novemberaften, og hun gik ud til Hammersmith broen, hvor hun havde til hensigt at springe ud fra broen. Klokken var 2:00 om natten, og der var ingen i nærheden. ”Tidevandet er sikkert det helt rigtige nu”, tænkte hun. Hun havde bevidst valgt hendes gode kamelfrakke fordi den var tung. Mens hun holdt om sin håndtaske og dyre frakke, betragtede hun vandet nedenunder og forberedte sig på at springe.

    Pludselig blev hun opmærksom på en vagabond, som kantede sig sidelæns hen imod hende og sagde, ”Undskyld frøken. Er du ved at springe ud? Hvis du er ved at springe ud kan jeg så ikke få din frakke”? Derefter bevægede hans øjne sig hen på hendes håndtaske og han sagde, ”Hvad er der i din håndtaske? Den får du da ikke brug for, vel”? Pludselig begyndte hun at le. Hun lo i over et halvt minut. Hun så op, og han var væk. Hun løb hen til begge ender af broen, men der var ingen. Han var forsvundet.

    Hendes sans for humor var kommet tilbage og brød den mørke energi inde i hende. Hun gik hjem og begyndte et nyt liv. Hun var overbevist om at det var en engel som var dukket frem som en vagabond, i det øjeblik hun havde brug for det.

    Kyniske og kritiske mennesker sender pile ud med lavfrekvent energi. En ven fortalte mig at hendes mor var en stærkt kritiserende gammel kone. Når som helst hun havde sine børn med på besøg hos hende, var de alle et emne for hendes ondskabsfulde tunge. På hjemvejen havde de altid en konkurrence om hvem der havde måttet tage imod de værste fornærmelser. Hun og børnene lo helt vildt når de talte om de rædselsfulde ting, som den gamle mor havde sagt til dem. Latteren var deres måde hvorpå de rystede giftighederne af sig.

    Vrede og raseri er lavt vibrerende energier. Det der ligger til grund for dem, er altid frygt og følelsen af magtesløshed. Når vi forholder os rolig og centreret, så opretholder vi en høj vibration. Vi er styrkede. Når vi fastholder denne energi, så kan vi udtale vores mening. Når vi roligt udtrykker hvordan vi føler det, så opløser det følelser med vrede og raseri.

    Der er et udtryk der hedder, at et dårligt æble kan inficere hele kurven. En dårlig person kan uden tvivl demoralisere andre som er svage, men han har ingen påvirkning på stærke mennesker.

Men, en stærk person med en ren pålidelig hensigt, kan

positivt påvirke dårlige mennesker.

    Alle ved, at dyr reagerer på frekvenser som vi ikke er bevidst om. En hund vil knurre hvis du er bange for den. En hest vil øjeblikkelig vide om du er bange, og reagerer i henhold til det. Lærere ved, at hvis de er nervøse eller stressede, så vil børnene i klassen have en afskyelig adfærd. Hvis du føler dig stærk, tillidsfuld og elskværdig, så vil alle væsener og planter reagere positivt på den høje frekvens du udstråler.

    Jeg talte med en lærer studerende som var meget fortvivlet, fordi børnene havde opført sig så dårligt den dag, og hun havde været så vred. Vi talte om det, og jeg hjalp hende med at slippe sin frygt. Hun bad sin engel om at tale med englene til hvert eneste barn i klassen. Før hun gik til skolen næste morgen, bad hun englene om arbejde igennem hende. Hun kunne næsten ikke tro det da hun gik ind i klasseværelset. Der sad fire og tredve otte år gamle elever ved deres bord og smilede roligt til hende, som om de var små engle. Det var den bedste undervisning hun nogensinde havde haft.

    Engle har en højfrekvent vibration. Blot det at tænke på dem, hæver din bevidsthed.

    At gøre noget fordi du føler at du skal, eller er nødt til at gøre, har en lav vibration. Skyld eller forpligtigelse er ikke nogen god årsag til at foretage noget. Når du ændrer din holdning, eller beslutter at gøre det du virkelig ønsker at gøre, så udstråler du højfrekvent energi.

Så snart vi kun gør de ting som giver os en følelse af glæde og

entusiasme, jo hurtigere vil vi hæve vores frekvens og

frekvensen hos dem der er omkring os.

    Mangel på selvværd kommer fra negativ omtale af sig selv. Det er sort fantasi, og, unødvendigt at sige, udstråler en lav vibration. Omvendt, så udstråler selvværd og tillid højfrekvent lys.

    Der er eventyret om den lille ælling som følte at han var så anderledes og grim. Han troede at der ikke var nogen der ønskede at være sammen med ham. Så den lille ælling isolerede sig fra de andre ællinger, fordi han følte sig så alene. Han overbeviste sig selv om at han var anderledes og uønsket at være sammen med. Så en dag kom en stor og meget smuk hvid fugl flydende majestætisk hen imod ham, tværs over søen. Det var en svane, som med overraskelse henvendte sig til ham, ”Hvad gør du her mellem alle disse ænder? Du er ikke en ælling, du er en svane”. Fra det øjeblik hvor den lille svaneunge lærte hvem han virkelig var, der følte han sig forvandlet. Han holdt hovedet højt. Han erkendte, at som svane, der var han virkelig anderledes, og han var stolt af det. Han vidste at han ville vokse op som en smuk hvid fugl. Fra det øjeblik, så opførte han sig som en svane. Han udstrålede selvtillid og selvværd.

    Husk hvem du virkelig er. Du er et storslået væsen. Du er et smukt, fantastisk, vibrerende levende væsen. Når du erkender det, og opfører dig som en lysets mester, så udstråler du en høj vibration.

    Alt hvad du skal gøre er, at erkende hvem du er, og acceptere det.

    Du kan bruge din vejrtrækning til at ånde tillid, glæde eller smukke farver ud i din aura. Du kan visualisere positive løsninger på dine udfordringer. Det vil hæve dig op til et højfrekvent væsen.

    Når du lever dit liv med elskværdighed, glæde, integritet, generøsitet og enhver af de andre store kvaliteter, så vil du automatisk opløse andres lavfrekvente udstrålinger, og hæve dem til et højere niveau. I henhold til Loven om Karma, så vil der ske vidunderlige ting for dig.

    Bandeord danner en tung, mørk tanke sky. Det samme gør tanker med vold, fortræd, misbrug, jalousi, skyld og andre negative følelser. De kan blive forvandlet med tilgivelse, medfølelse og glæde. At messe Om og andre hellige mantras og bønner, fremkalder en højfrekvent energi. Det samme gør udtalen af Guds navn, Ærkeenglenes og Mestrenes navn. Spirituelle bøger, klassisk musik og smukke malerier, hæver vibrationerne i et rum. Hvis tilstrækkelig mange mennesker fokuserer lys ind i et område i en by, hvor der har været mørke og vold, der tager godheden og freden over.

    Lidelse eller sygdom har en tung vibration, som blokerer for strømmen med vital livskraft. Healing finder sted når højfrekvent energi bliver kanaliseret til personen. Den forvandler sygdommens tunge vibration og giver sundheden mulighed for at blomstre.

    Velstand har en vibration. Hvis du ønsker at være rig, så tænk i rigdom.

    Succes har sin egen frekvens. Søg ud og bland dig med succesfulde mennesker, og din vibration vil begynde at matche med deres.

    Hvis du ønsker at forøge dit spirituelle lys, så bland dig med spirituelle mennesker, så din vibration og deres begynder at forene sig.

    For at bringe kærlighed og lys ind til planeten, så frembring søjler med hvidt lys som gør det muligt for englene og højere væsener at komme ind. Skab broer af lys til mennesker og steder med dine tanker, så hjælp og healing kan komme til dem.

    Dit navn har en vibration. Når det bliver udtalt, så fremkalder det dine lektioner. Før du blev født, så videregav du telepatisk det navn du ønskede at blive kaldt, til dine forældre. Mange børn bliver kaldt ved et øgenavn eller en forkortet form af deres navn. Det er fordi de ikke kan hamle op med alle deres lektioner, som kommer til dem på det tidspunkt. Når de bliver ældre, så bruger de ofte deres fulde navn. Hvis du ændrer dit navn, så fremkalder du nye lektioner. Hvis dit navn bliver udtalt gnavent, især når du er barn, så får du det indtryk at dine lektioner er vanskelige. Når det bliver udtalt elskværdigt, så ved du, at du på en harmonisk måde kan klare det som bliver fremlagt for dig.

    Dette er de lektioner du skal lære hvis du har følgende vokaler i dit navn:

    a – Renselse. Det handler om at slippe vrede og andre negative energier eller

         overbevisninger som du indeholder. Slip det gamle.

    e – Forhold. Du skal lære at forholde dig til andre i harmoni og med integritet.

    i – Bevidsthed. Du skal lære at blive bevidst om hvem du er, og hvad det er at

         være i verden.

    o – Troskyldighed. Du skal lære at leve som den du er. Det handler om at leve

          i nuet og være dig selv. Udtryk dit sande jeg.

    u – Grænser. Du skal lære at sætte grænser. Vid hvilke følelser der er dine, og

          hvilke der tilhører andre. Påtag dig ikke andres menneskers ansvar.

Udtal dit navn og alle andres med stor kærlighed, og du vil automatisk mærke og sprede kærlighed.

********************************************

Udstrål ren energi, og du vil forvandle den ulykkelighed der hos

 dem der er omkring dig.

********************************************

KAPITEL SYV OG TYVE

LOVEN OM MIRAKLER

    Når der sker noget der ikke almindeligvis kan forklares ved de fysiske love, så må vi vende os mod de spirituelle love.

    På Jorden lever vi i en tung vibration, som er underlagt Loven om Karma. Lejlighedsvis, så sker der noget, som giver os mulighed for at slippe gennem kløften og ind i den Guddommelige energi. Den Guddommelige frekvens opløser og forvandler vores lavere energi, og så opstår der et mirakel. Efterhånden som bevidstheden hæves verden over, så er der flere og flere mennesker der får adgang til det Guddommelige. Følgelig, så er der flere mennesker der oplever mirakler.

    Ægte tilgivelse og betingelsesløs kærlighed, er Guddommelige energier som muliggør at der kan ske mirakler.

    For nogle år siden var der en ældre dame der fortalte mig, at det eneste hun ønskede sig til jul var en telefonopringning fra hendes søn. Hun havde ikke hørt fra ham i fem år, og i mellemtiden var hans far død. Da vi talte om hendes søn, så lød hun bitter og såret. Hun kunne ikke sige noget godt om ham. Bitterhed, sårede følelser og vrede, er tunge, frastødende energier. Det var ikke noget under at hendes søn ikke ønskede at kontakte hende. Vi talte et stykke tid om situationen, og hun fik en anderledes opfattelse af tingene. Så foreslog jeg, at hun skrev al sin vrede ned på et stykke papir, og derefter brændte det. Det gjorde hun. Derefter sad hun roligt og tænkte på alle de ting som hun holdt af hos ham. Til sidst bad hun sin engel om at tale med hans engel, og foreslå at han ringede til jul. Han ringede juledag.

    Hvis nogen, efter mange år, fuldstændig ændrer deres holdning til dig, så er det et mirakel. Anne fortalte mig denne historie. Hun og hendes mor havde aldrig rigtig kunne finde ud af det sammen, delvis fordi hendes bror altid havde været den foretrukne. Det var et grusomt chok for hele familien da han begik selvmord. Hendes mor var sønderknust. Hun ville ikke tale om det, og levede bag en uigennemtrængelig følelsesladet mur. Hendes mor talte uafbrudt, og Anne kunne simpelthen ikke trænge ind til hende.

    Anne læste min første bog Oplys dit liv og tænkte, ”Nej, det er for latterligt. Det er umuligt at ændre sig så let. Det kan være at det virker for andre mennesker, men ikke for mig. Jeg vil aldrig være i stand til at heale forholdet med min mor”.

    Men, en dag sad hun sammen med sin mor, der som sædvanlig ikke stoppede et øjeblik med at tale. Anne huskede hvad hun havde læst, og hun besluttede sig på at prøve det. Hun så for sig hvordan alle hendes egne forsvarsmidler kom frem, og derefter hendes mors. Så sad hun og projicerede kærlighed til hendes mor. Få minutter efter stoppede hendes mor brat med at tale. Hun så på Anne og sagde, ”Der må være en anden måde”. Pludselig begyndte hun at fortælle hvordan hun havde følt det da hendes søn døde. Hun fortalte Anne, at hun og hendes mand aldrig havde elsket igen efter at det skete. Hun blev sårbar og mild. Fra det øjeblik blev Anne og hendes mor utrolig tætte. Da hun døde, følte hun at hun virkelig elskede hende. Mirakler er det naturlige resultat af aktivering af højere energier.

    Når vi beder englene eller opstegne mestre eller hvilket som helst væsen fra det spirituelle hierarki af lys om at hjælpe os, så trækker vi Guddommelig frekvens ind som forvandler fysiske love.

    En Indisk kvinde fortalte sin historie ved en workshop. Hun syede rigtig meget. En dag satte spolen på symaskinen sig fast. Hun kunne ikke bevæge den. Hun kunne ikke køre bil, og hun kunne ikke bære den tunge maskine ned til reparatøren, så hun stillede den væk, og håbede på det bedste. To dage efter kom hendes mand hjem med et par nye bukser som han havde købt. De var for store og skulle lægges ind. Han ønskede at have dem på næste dag. Hun tog maskinen frem, og spolen sad fuldstændig klemt fast. Hun prøvede alt hvad hun kunne for at bevæge den, men den var låst. Til sidst satte hun sig roligt ned og bad englene om at hjælpe hende. Hun sagde, ”Min mand har brug for disse bukser i morgen. Vær rar at hjælpe mig”. Hun gik tilbage til maskinen, og spolen virkede perfekt.

    En af mine nære venner flyttede til et nyt hus. Hun havde en stor sofa som hun var meget glad for. Flyttemændene kunne ikke få den ind gennem hoveddøren. De fjernede et stykke af naboens hegn og bar sofaen om til bagsiden af huset. De kunne ikke få den gennem døren. De prøvede på alle mulige måder i næsten en halv time. Så bad min ven stille og roligt englene om at tage over. Under et minut efter hun havde bedt, kom sofaen gennem døren og prydede dagligstuen. Flyttemændene var forbløffede.

    Jeg afholdt et radioprogram hvor folk kunne ringe ind, og en kvinde ringede og fortalte denne historie. Hun sagde, at da hendes far døde, så vidste hun ikke hvordan hun skulle kunne klare at være med ved begravelsen. Hun følte sig helt sønderknust. Hun anede ikke hvad hun skulle gøre. Hun var så desperat, så hun bad om hjælp. Om natten kom der en engel til hende i en drøm. Hun hørte at der blev sunget hymner rundt omkring hende, og mærkede en total fred i sindet. Denne følelse blev hos hende og hun kom igennem begravelsen. Hun fortsatte med at fortælle, at en dag så stoppede springvandet i hendes have dam. Venner prøvede at reparerer det, men kunne ikke få det til at fungere. Hun troede at fiskene ville dø. Der gik flere dage hvor forskellige folk prøvede at reparere det, men ingenting virkede. Før hun lagde sig til at sove, bad hun englene om hjælp med springvandet. Om morgenen vågnede hun til lyden af strømmende vand. Det virkede igen.

    Jeg var virkelig imponeret af den historie, som blev fortalt af en deltager i en workshop. Hun fortalte at hendes mand var forretningsmand som jævnligt rejste til Tyskland. På en tur havde han overnattet på et hotel som han plejede at bo på. Om morgenen satte han sig ind i bilen og kørte af sted. Til sin rædsel opdagede han pludselig, at han kørte ad den forkerte tilkørselsvej til motorvejen, ned mod de modkørende biler. Det var et øjebliks mareridt. I panik kaldte han på englene efter hjælp. Det næste øjeblik var han på den anden tilkørselsvej, i den ydre bane, hvor han kørte med trafikstrømmen. Han kunne simpelthen ikke finde en forklaring på det.

    Store væsener, så som Sai Baba, manifesterer hellig aske, som kaldes vibhutti aske, fra deres hænder. Det er healings aske. Der findes mange historier om vibhutti som dannes på billeder af Sai Baba. I en af tilhængernes hjem, så jeg hvordan vibhutti aske udfyldte hele rummet inden for billedrammerne. Det kom endda ud af tapetet i deres hellige rum, hvilket var ret forbløffende.

    Synkronicitet og sammentræf er en form for mirakler. Spirituelle kræfter arbejder bag scenen for at koordinere det enorme og pragtfulde Univers, for at sikre, at de forudbestemte møder finder sted.

    Det kan være så enkelt som da min far mødte en Inder på et tog og sagde til ham, ”Da jeg boede i Indien fik jeg et venskabeligt forhold til en ung mand. Jeg formoder ikke at du kender ham”? Det viste sig, at det var denne mands kødelige fætter. Af alle de ti millioner mennesker der bor i Indien! Det tilskyndede min far til at skrive til hans ven igen, og de holdt forbindelsen ved lige. Det resulterede i, at min datter og jeg boede hos familien når vi besøgte dem i Delhi, i over halvtreds år efter at mine forældre kendte dem. De førte mig rundt for at besøge alle de steder hvor jeg havde været i min barndom, og vi havde en fantastisk tid sammen.

    Sammentræf og synkronicitet er ledet af Gud og arrangeret af vores vejledere og engle, så at du har muligheden for at fuldføre din skæbne.

Når dine vibrationer hæves, så tiltrækker du mere spirituel

hjælp, og således er mirakler, synkronicitet og sammentræf, 

signaler fra Universet om, at du er på din rette sti.

******************************

Mirakler er tegn på, at du er på din rette sti.

******************************

KAPITEL OTTE OG TYVE

LOVEN OM HEALING

  Alt er lys. Lys er energi. Din fysiske krop er bygget af energien fra din bevidsthed. Det er åbenlyst, at det ikke kun er fra bevidstheden i dette liv. Hvis hver sjæl kun havde et liv på Jorden, så ville det da være en klar uretfærdighed at en person skulle være handicappet eller syg, mens en anden skulle være sund og rask. Din krop er opbygget af din sjæls bevidsthed gennem mange liv. Alt er spirituelt perfekt. Du er her for at opleve livet i en menneskelig krop. Din sjæl har truffet bestemte fysiske valg før fødslen, og som måske kan fremtræde som fysiske begrænsninger. Din personlighed, eller lavere selv, foretager hvert øjeblik andre valg.

    Der er kun to grundlæggende følelser her på Jorden. Den ene er frygt den anden er kærlighed.

    Når du laver modstand mod dine valgte oplevelser gennem frygt, så skaber du blokeringer i dine mentale, følelsesmæssige og spirituelle legemer. I den sidste ende forårsager det fysiske sygdomme.

    Ufleksible, stivnede overbevisninger og mentale holdninger forårsager spændinger. Hvis du fastholder et organ i spændthed længe nok, så manifesteres noget fysisk.

    Afviste eller undertrykte følelser sidder i kroppen, indtil de udtrykker sig som fysiske sygdomme.

    Når du nægter at erkende dit spirituelle selv og din egen storslåethed, så afskærer du støtten fra Guddommelig energi, og din fysiske krop visner.

    Alle dårlige helbredstilstande, er forårsaget af fastlåst energi. Når du er glad og strømmer af kærlighed, så svarer dine celler i din krop med at være sunde og raske.

    Din krop er som en flod med energi der strømmer af sted, med mindre den er mudret til. Kærlighed er en højfrekvent energi som holder din krop ren og strømmende. Alle manifestationer med frygt, så som undertrykt sorg, fortræd, vrede eller jalousi, er af lav vibration, og er ligesom mudder der blokerer for strømmen. Hvis du åbner for sluseportene og sender en trykbølge af vand gennem floden, så renser det mudderet væk og sender det ud i havet. Det er effekten af strømmen med healende energi.

Healing finder sted når højfrekvent energi strømmer gennem

kroppen, og forvandler den fastlåste energi som forårsagede

sygdommen.

    Da en af Universets grundlæggende love er, at du skal bede om tilladelse før du griber ind i en andens energi, så er det upassende at mase sig ind og give en anden healing, med mindre han er enig. Det er der flere årsager til.

    At gå ind i en andens energi system, er som at gå ind i hans hjem. Det er et privat sted, og det forventes at du banker på før du går ind.

    Sygdommen kan tjene dem på en eller anden måde, selv om de går og beklager sig over den.

    Sygdommen er deres karma, og hvis de ikke har lært de lektioner som den giver, så vil du ikke være til gavn for deres vækst ved at heale den.

    Det kan være at det ikke er det rette tidspunkt for dem at blive healet, og deres sjæl vil vide det.

    De kan have en spirituel kontrakt med en anden om at heale dem.

    Hvis du ønsker at en skal få det bedre, så er du forbundet på en eller anden måde. Skær båndende over og tillad ham at foretage hans egne frie beslutninger.

    Det er ikke din opgave at bestemme hvad der er det allerbedste for en anden person.

    Hvis det er umuligt at spørge om du må give healing, f.eks. fordi en person er for ung eller for syg, så stil ind på personens højere selv. Når du mentalt spørger personens højere selv om tilladelse, så vil du modtage et tydeligt udtryk for et bekræftende svar hvis det er passende. Hvis du ikke modtager dette, så skal du ikke sende healing.

    Healing er en meget kraftfuld frekvens. Hvis du insisterer på at påtvinge det på andre, og deres karmiske sygdom bliver taget fra dem, så vil du overtage sygdommen i stedet for, i dette liv eller i et andet.

    Men, vær spontan. Lyt til din intuition. Hvis du oplever et uheld hvor nogen bliver såret, så tøv ikke. Gå hen og hjælp. Healing vil automatisk strømme gennem dig hvis det er det rigtige.

Det er altid passende at sende lys eller kærlighed eller bede

Englene om at værne om nogen.

  Healing finder sted når nogen går i forbøn ved at kanalisere højfrekvent energi gennem klienten, eller hvis de stimulerer patientens egen selv healings mekanisme. Da høje vibrationer opsluger lavere vibrationer, så kan healing også finde sted når nogen har fremkaldt en høj energi, f.eks. ved at danse eller ved et ritual, eller ved at bruge deres egen tiltrækningskraft.

    Der er mange former for healing.

    Spirituel healing. Når mennesker betegner sig selv som healere, så stiller de sig ind på det Guddommelige, gennem spirituel handlemåde, personlig udvikling og den rette levemåde. Det giver dem mulighed for at kanalisere højfrekvent energi, som strømmer gennem cellerne i personens krop. Når en healer er en ren kanal, så kan der ske mirakler, og sjælen til den modtagende person, vil bruge healingen hvor der er mest behov for den. Det behøver ikke nødvendigvis at være for at slippe det fysiske. Han kan måske opnå mere tålmodighed til at hamle op med sin sygdom. Han kan føle sig mere glad eller roligere. Han kan blive frigjort til at gå over på den anden side. En healing finder altid sted på et eller andet niveau.

    Tillidsfuld healing. Igen, healeren kanaliserer fra det Guddommelige, men healings energien er aktiveret ved hjælp af bønnens kraft og tillid.

    Holdningsmæssig healing. Healeren hjælper sin klient med at ændre holdning. Når en syg person oprigtig tilgiver sig selv og den person der forårsagede de dårlige følelser med bitterhed, had, frygt eller anden fastlåst følelse, så opløses energi blokeringen, og lethed og kærlighed strømmer igen.

    Fjernhealing. Ved bøn, spirituel healing eller formål, så kan der sendes lys til andre for heale dem.

    Tiltrækkende healing. Hvis nogen har overskud af personlig energi, så kan det blive brugt til at forvandle lavere frekvenser, som blokerer hos en anden. Energi kan blive hævet ved dans eller messesang eller ritual. Da dette ikke er Guddommelig energi, så må healingen ikke vare ved, med mindre den udløser personens egen selv healings mekanisme.

    Reiki healing. Healerne stiller ind på højfrekvente Universelle symboler. Det er ligesom når man stiller ind på et TV apparat. Når du er stillet ind, så kan du anvende Reiki energien til at heale dig selv og andre.

    Engle healing. Det er ligesom spirituel healing, men englene fører personen der giver healing og personen der modtager healing, til Gud. Der er ubegrænsede muligheder.

    Naturlig healing. Akupunktur, homøopati, lyd healing, krystal healing, urter, ernærings healing og de fleste naturlige terapier, arbejder alle på at genoprette den syge persons energi system, og rense blokeringer med højfrekvent energi. De stimulerer også personens egen healings kraft.

    Al healing hæver frekvensen hos den syge person og bringer mere lys til ham. Her er hvordan man går til værks når man giver healing:

    Grundfæst dig selv og din klient. Højfrekvent energi der flyver rundt, er ikke mere bevendt end lynene på himlen. Lys skal være grundfæstet for at kunne være til nytte. Du kan grundfæste dig selv ved at visualisere rødder der går fra dine fødder og ned i jorden. At lægge hænderne på andres skuldre, vil også åbne chakraerne under deres fødder. Chakraerne er de spirituelle energicentre som forbinder dem med Jorden, og det vil grundfæstne dem. Ved afslutningen af en healing, hjælper det ofte at du lægger dine hænder på patientens fødder.

    Stil ind på den person du giver healing til. Det betyder, at du åbner dit hjerte til personen og stiller ind på dennes energi. Hvis du siger en bøn, vil det have samme effekt.

    Bed om tilladelse fra personens højere selv, selvom du allerede har det fra ham.

    Fasthold hensigten med at være en høj og ren kanal for Guddommelig healings energi, som vil strømme igennem dig til din klient. Når du gør det, så se et billede af personens Guddommelige selv, som er perfekt.

    Adskil dig. Hvis du er forbundet med resultatet, så blokerer du healingen. Når du afslutter healingen, så afskær dig mentalt fra den person du arbejder med. Det vil også sikre, at du ikke tager den anden persons sygdom til dig.

Da menneskets bevidsthed generelt hæver sig nu, så de højere chakraer, eller spirituelle energi centre åbner sig, så er der flere og flere mennesker der bliver tiltrukket til at give healing. Hvis du ønsker at være en healer, så er det højst sandsynlig at du er det. Husk, for at healingen kan blive effektiv, så skal dit lys eller det lys du kan kanalisere ned, være højere end lyset hos den person du arbejder med. Så hav rene kanaler, opstil dine hensigter og giv betjening som en healer.

******************************

Healing finder sted fordi lyset forvandler et

 dårligt helbreds lavere vibrationer.

******************************

  KAPITEL NI OG TYVE

LOVEN OM RENSELSE

  Din aura er som en kappe omkring dig. Hvis dit inderste væsen er rent, så er auraen et enormt lys, der omgiver og beskytter dig. Hvis du har uløste problemer, så vises de som mørke pletter. Den person som er syg eller i chok, kan have en tynd eller endda en ikke eksisterende aura, mens nogen, som er meget negative, vil være omgivet af en mørk kappe.

    Når din aura er fuldstændig klar og ren, så er der intet der kan gøre dig fortræd. Ingen negativ person eller situation kan komme igennem den. Frygt åbner op for fortræd, skade eller fare. Renhed giver sikkerhed.

    Jo mere vi udvikler os, jo mere klart er spotlyset på os, så vores mørke pletter bliver afsløret. Når tøj er tilsølet med snavs, så bliver en plet næppe bemærket. Ethvert lille mærke er synligt på rent hvidt tøj. Folk gør os en tjeneste, ved at gøre os opmærksom på snavsede pletter på vores tøj. Vores aura er ligesom vores tøj.

    Når nogen gør os den tjeneste, at pege på en negativ plet i vores aura, så kalder vi det, ”at trykke på knappen/at gøre os gal i hovedet”. Vi kalder dem ofte for at være besværlige eller udfordrende mennesker. I virkeligheden, så er de vores største tjenere.

    Gammel bitterhed, vrede eller fortræd, danner automatisk blokeringer i vores aura, og det samme gør enhver mørk følelse, så som misundelse, jalousi, stolthed eller begærlighed. Disse mørke pletter, vil tiltrække udfordringer ind i dit liv, for at gøre dig opmærksom på hvad du har brug for, at få renset ud.

    En måde at udføre udrensning af pletter i auraen er, at notere hver eneste negative tanke der kommer frem. Gør det med den hensigt at give slip på dem. Brænd derefter papiret hvis du kan. Afbrænding forvandler tung energi. Hvis du ikke kan brænde papiret, så skyl det ud i toilettet, fordi vand også renser. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så grav papiret ned i jorden.

    Jord, ild, vand og luft er store renselses elementer. At gå med bare fødder på det grønne græs, giver dine negative energier mulighed for, at gå ned gennem dine fødder og ind i jorden, hvor Moder Jord vil rense dem. At være ude i vinden, vil klare dit hoved og bringe dig tilbage til livet. Svømning, især i havets saltvand, vasker din aura ren. Hvis du ikke kan komme til havet, så put havsalt i dit badevand.

    For nylig blev jeg forbløffet, da jeg mødte en som jeg ikke havde set i årevis. Han havde altid set ud som om hele verden bekymrede ham, og været en lille smule irritabel. Irritation, er et sikkert tegn på at din aura trænger til at blive renset. Ved denne lejlighed så han let, klar og ti år yngre ud, og var fuld af strålende vitalitet. Han fortalte mig, at han var holdt op med at tænke på sine problemer, og var begyndt at dyrke vindsurfing i Devon.

    Ild, er helt åbenlyst det mest kraftfulde renselses element af dem alle. At brænde gamle fotografier, breve og ejendele, forvandler negativiteten, som er indeholdt i disse erindringer, og ændrer den psykiske energi der er omkring dig.

    Alt hvad der skaber afhængighed, er adfærd som vi bliver ved med at gentage for at undertrykke følelser. Det kan være at spise for meget, impulsive indkøb, drikke for meget alkohol eller mange andre handlinger. Disse fastsiddende følelser skal frigøres fra din aura nu, hvis den skal blive ren. Du kan bruge lys til at hjælpe med at gøre det.

    Når du går ud for at ryge en cigaret, eller hvad det nu er du gør, så stop op et øjeblik, og bed lyset om at støtte dig med at mærke den følelse, som du ønsker at undertrykke.

    Bed lyset om at afsløre den undertrykte følelse.

    Bed det om at hjælpe dig med at mærke den.

    Og til sidst, bed lyset om at heale følelsen for dig.

    Forestil dig et barn, som fryser og er tilsølet af snavs, og endda sandsynligvis faret vild. En medfølende person, som bærer en smuk varm kappe, kommer forbi og indhyller ham i hendes kappe for at varme ham. Ved denne handling får hun naturligvis også snavs over det hele. Når du indhyller andre i din aura, af kærlighed og medfølelse, så tager du deres psykiske snavs på dig.

    Der er mange mennesker med ren aura, som indhyller andre i deres beskyttende kappe, uden at de i deres bevidsthed, er opmærksom på hvad de gør. Da de optager den negative energi fra den anden person, kan de føle sig tappet for energi eller være udmattet. Hvis du har en stor ren aura, så er det ikke engang nødvendigt at du taler med nogen, for at det kommer til at ske. Din aura gennemtrænger deres og begynder at rense den. Det betyder, at du kan føle dig drænet og træt, når du er sammen med lavt vibrerende mennesker. Hvis du er i nærheden af nogen, med en renere aura end din, så vil de rense din aura.

    Din aura er din bufferzone mellem dig og den ydre verden. Det er en hjælp hvis du trækker auraen ind, før du går på indkøb eller til steder hvor der er mange mennesker. Som med alt spirituelt arbejde, så trækker du auraen ind ved at forestille dig, at den ligger tæt mod din krop, ligesom hvis du holder en kappe tæt ind til dig.

    En snavset, skulende og grimt lugtende person, er frastødende at være i nærheden af. Folk styrer uden om en sådan person.

    Din aura har en farve, en smag og en lugt. Den kan føles tyk, blød, let eller tung. Hvis den er mørk, lugter, og er fuld af uløste følelser, så sender du en mørk energi ud. Kun mennesker med en lignende aura, vil føle sig tilpas i din nærhed. Umådeholden indtagelse af alkohol, cigaretter og stoffer, forurener din aura. Lavere astrale væsener, vil glædesstrålende samles omkring dig eller leve i dig, fordi din vibration matcher med deres. Et sådant astralt væsen, vil føle sig utilpas i en ren aura, og hurtigt forlade den. Hvis du bander, siger eller tænker ubehagelige ting om andre, gør fortræd, føler skyld eller vrede, føler bitterhed, har bekymringer eller er bange, får for lidt motion, lever i fysisk snavs eller rod, spiser usund føde og arbejder alt for meget, så trænger din aura til at blive renset.

    Hvis du ønsker at gå ad den spirituelle vej, så er det tvingende nødvendigt at du renser din aura, så den er ren, velduftende, lys, og stråler med smukke farver. Du vil så være omgivet af lignende højt vibrerende mennesker. Når du er ren og lys, så bliver engle og mere udviklede vejledere tiltrukket til dig.

Trin til renselse:

    Vær opmærksom på dine tanker og ord.

    Opfør dig altid med integritet.

    Vær sammen med rene mennesker.

    Skriv ned og brænd din skyldfølelse, fortræd og vrede.

    Tilgiv dig selv og alle andre for alt.

    Red din aura ud, fysisk, med dine fingre.

    Få regelmæssig motion, og foretræk et sted hvor der er grønt eller ved havet.

    Bed englene og de opstegne mestre om at rense dig.

    Placer den violette flamme rundt om dig, og bed dit højere selv om at rense din dag, ved at lægge et strålende spor af den violette flamme foran dig.

    Før du falder i søvn om aftenen, så bed om at få lov til at besøge Ærkeenglen Gabriels værelse i Mount Shasta, for at blive renset.

Til renselse af dit hjem:

    Rens og ryd op i dit personlige rum.

    Åben vinduerne for at lade den rene luft komme ind.

    Se mindre TV, og sluk for de elektriske stikkontakter når de ikke er i brug.

    Planter, især bregner og væddeløber planter, forvandler tung psykisk energi.

    Fyld dit rum med spirituelle bøger, billeder og farver.

    Syng eller nyn hellig musik.

    Rens hver enkelt rum med røgelses pinde.

    Mediter, og tilkald engle og højere væsener til dit hjem.

    Dit hjem vil udstråle et gyldent lys, og blive en himmel af kærlighed.

Det er tid nu til at vores planet skal renses, så den kan stige op. Jordlinjerne, som i tiden med Atlantis, blev placeret rundt om Jorden som et energi kommunikationssystem, transporterer tredje dimensional vibration. De er som et elektrisk net, der er lagt under Jordens overflade. Nogle linjer er blevet brudt, andre er blevet overtaget af mørke energier, og nogle få er forblevet rene og intakt. Der er behov for, at disse gamle linjer bliver repareret og renset. Så, når du mediterer, så se for dig, at planetens jordlinjer er hele og lyser. Dette gamle energisystem er nu gået ud af funktion. Men, det er stadig vigtigt for dem, som endnu ikke er stillet ind på den højere frekvens.

    Det nye netværk, som transporterer femtedimensional frekvens, bliver nu placeret over Jorden. Da disse nye linjer transporterer højt vibrerende strøm, så har de brug for mennesker, med høje spirituelle mål og hensigter, til at sende energi med fred, lys og inspiration langs med dem.

    I det femte dimensionale hjerte chakra, med dets spirituelle energicenter i centrum, er farven ren hvid. Dette er centret med Kristus bevidsthed, hvilket er den rene betingelsesløse kærlighed, Enheden. Jeg var fascineret, da jeg modtog vejledning om, at bede folk om at begynde at placere søjler af hvid lys, hvor de end var, og på hvilket som helst tidspunkt. Dette lys er til for at kunne påkalde Gud, fordi verden har brug for at blive fyldt med lys nu. Søjlen af lys vil forblive efter du er gået.

At rense planeten:

    Visualiser lys og kærlighed, der strømmer gennem jordlinjernes netværk, under Jordens overflade.

    Visualiser højfrekvent lys og kærlighed, der strømmer langs det nye netværk af linjer, ovenover Jordens overflade.

    Luk øjnene og bed om, at der må komme en søjle af hvidt lys ned fra Gud, gennem Universet, og gennem dig til Jordens centrum. Visualiser at søjlen udvides, og bed om, at alt hvad den berører, må blive fyldt og beskyttet af den Hellige Ånd. Gør dette, mens du tænker på, at du fylder verden med Kristus lyset, og ved, at du forbereder vores planet for den kommende Kristus bevidsthed.

*********************************

En ren aura giver total beskyttelse, og tiltrækker

englene hen i mod dig.

********************************

  KAPITEL TREDVE

LOVEN OM PERSPEKTIV

  Når en person har en oplevelse, er det personens bevidsthed

der beslutter oplevelsen.

    Tiden er ikke lineær. Din mentale tilstand ændrer din opfattelse af den. Hvis du er ulykkelig eller keder dig, så går tiden meget langsom. Hvis du er bange, så står den stille. Når du er glad, begejstret og interesseret, så flyver tiden af sted. Hvis jeg kører et sted jeg ikke kender, så føles det som om turen går langsommere end hvis jeg kender ruten, og er afslappet.

    Jo lavere din frekvens er, jo langsommere er din opfattelse af tiden. Mennesker der er engageret i højt vibrerende aktiviteter, oplever at tiden går hurtigt. Jeg har fået fortalt, at tiden her på planeten er gået op i hastighed med en tredje del, som et resultat af den hævning af bevidstheden, som allerede har fundet sted.

    Tiden kan blive overskredet. Mennesker med en bestemt psykisk kraft, kan stille ind på fortidige liv eller ind på et fremtidigt tidspunkt. Når en psykisk stiller ind på ens fremtid, så stiller de selvfølgelig ind på en mulig fremtid. Der vil være flere muligheder foran dig, afhængig af de frie valg du tager. Den clairvoyante ser kun muligheder. Forskellige medium vil stille ind på forskellige tider i din fremtid. Alle kan fortælle dig noget forskelligt, og alt kan være rigtigt for den tidsperiode, som de har adgang til. Hvad en psykisk kan få frem, vil også være afhængig af hendes bevidstheds niveau. Hvis en psykisk kan få adgang til din Akasha optegnelse, så vil hun kunne se på din sjæls valg, og være i stand til at præsentere dig for en mere nøjagtig vurdering af din mulige fremtid.

    I drømme bevæger vi os ofte ind i en anderledes virkelighed af tiden. En kvinde fortalte mig at hun var blevet forlovet, og hun drømte at hun gik alene ned ad kirkegulvet. Hendes bedstemor, som var død, og hendes far, betragtede hende oven fra. Seks uger før brylluppet, døde hendes far pludselig. Hendes sjæl gav hende informationen fra hendes fremtid.

    Størrelse afhænger også af opfattelsen. Når vi er børn, så synes huse og mennesker at være meget større, end de gør for en voksen. De fleste mennesker har oplevet at komme tilbage til barndommens hjemsted, og oplever, at det er meget mindre end de forventede. Et bjerg forekommer meget større for en klatrer der er nybegynder, end for en erfaren klatrer.

    Et problem, der synes enormt og uovervindeligt midt om natten, fremstår ofte ganske håndterligt om morgenen. Udfordringen er den samme. Dit perspektiv er ændret.

    Vi opfatter emner som flydende, faste eller luftformige. I virkeligheden, så er det hele atomer og molekyler, som bevæger sig rundt med forskellige niveauer af tæthed, og hvad vi ser, afhænger af vores opfattelse. Skønheden er i øjet hos den der ser.

    Den person, med psykiske vision, som ser feer, elverfolk og andre spirituelle væsener, opfatter en mere udvidet version af Universet, end den person hvis tredje øje er lukket. En som er hjemsøgt af negative væsener, vil have en meget anderledes forståelse, end den person som er i kontakt med engle og spirituelle vejledere. Den person som har mødt et rumvæsen, eller den som besøger andre galakser, vil have deres bevidsthed udvidet i en anden retning. Alt er rigtigt i deres virkelighed. Sindssyge mennesker, har slet og ret adgang til en anderledes virkelighed, hvorfra de mener, at det er det normale på Jorden.

    Du vil håndtere dine udfordringer anderledes i henhold til dit bevidstheds niveau. F.eks., du kører roligt og opmærksomt, da en ung bølle, der køre alt for hurtigt, skærer ind foran dig og ridser din bil. Hvordan reagerer du?

    Hvis du er et tredje dimensionalt væsen, som går ad den jordiske vej, så vil du sandsynligvis forbande og kritisere ham. Du vil måske endda stige ud og skælde ham huden fuld eller give ham et slag.

    Et fjerde dimensionalt væsen, på vejen med frigørelse, vil tænke, ”Ja så, det var min karma. Jeg har åbenbart tiltrukket det, og det er kun en mindre skramme. Så der er ingen grund til at hidse sig op over det”.

    Det femte dimensionale væsen, på den spirituelle vej med betingelsesløs kærlighed, som er Kristus vejen, stiger ud af bilen, uden en tanke på skaden på sin bil. Han er fuld af medfølelse for den unge mand, og ønsker at se om han er OK. Han fastholder den unge mand (og hans mor) i lyset.

    Hvis en klient dasker rundt, og dermed ikke møder op til en aftale, så vil du reagere i henhold til dit perspektiv.

    Det tredje dimensionale væsen vil blive rasende, føle sig til side sat, og bliver vred på klienten når hun endelig dukker op.

    Det fjerde dimensionale væsen vil frigøre sig, sende en regning, og give slip.

    Det femte dimensionale væsen vil ringe for at høre om klienten har det godt, og tale venligt til hende. Han vil mentalt takke klienten for at give ham et frirum til at nyde en spadseretur eller foretage noget andet arbejde.

    To mennesker bliver overfaldet. Den ene kæmper alt hvad han kan, og intet kan dæmpe hans ukuelighed. Den anden person med misbrugs mønster, tænker at det er hans fejl, og bliver demoraliseret.

    En killing bliver såret. Personen med det lukkede hjerte ser det som en irritation, og forbander det. En med et medfølende hjerte ser dens sår, og tager omsorg for det.

    Alt afhænger af dit perspektiv. Der er ingen fordømmelse. Der er kun bevidsthed om, at alle har en forskellig virkelighed.

    Hvis du dømmer noget eller nogen, så er det tid til at du skal se på dit perspektiv på en anden måde.

    Menneskeheden som helhed, dømmer selvmord fra et tredje dimensionalt perspektiv. De fordømmer det som ondskabsfuldt eller svagt. På Kristus vejen bliver det opfattet som at nogen længes efter mere kærlighed, eller besvarelse på et kald om at komme hjem.

    Tortur kan blive opfattet som ondt eller som et ønske om at lære medfølelse.

    Sex kan ses som umoralsk eller som en længsel efter at udtrykke kærlighed.

    Krig er forfærdelig eller en mulighed til at finde mod og styrke.

    Den rædsomme person kan opfattes som en trussel eller som en der lærer os lektier. En, som får dig til at reagere, tjener dig ved at bringe uløste følelser frem til din opmærksomhed. Han minder dig om dine egne tvivl.

    Hvem ved hvilen mission Hitler kom til Jorden for at udføre? Personen der fik millioner til at reagere, tjente ved at give lektioner til alle dem der blev påvirket.

    Hver eneste person har et menneskeligt aspekt, som ganske enkelt maskerer den Guddommelige perfektion. Vi vil fortsætte med at kæmpe, indtil vi ser den Guddommelige flamme i alle mennesker og i alle ting. Først da, ser vi på alle ting fra Kristus perspektivet.

Alt er perfekt i henhold til Guds love. Kun din opfattelse af det, er

forstyrret. Jorden er kendt som et plan af illusion, fordi intet

er, som det synes at være.

*******************************

Se på alt fra et perspektiv af kærlighed, og du 

vil gå på opstigningens vej.

*******************************

KAPITEL EN OG TREDVE

LOVEN OM TAKNEMMELIGHED

  Taknemmelighed betyder at sige tak fra hjertet. Når du gør det, så flyder der energi fra dit hjerte, og aktiverer bestemte svar fra andre mennesker og Universet. Hvis du takker ved at hylde i ord, men ikke i gerning, eller føler at du skylder nogen at være taknemmelig, så tiltrækker dine ord og tanker ikke den samme reaktion.

    En kvinde fortalte mig, at hun aldrig var kommet særlig godt ud af det med hendes datter, Maria, som ofte var vred på hende. Endvidere, så havde hendes datter ikke særlig mange penge. Da hun skulle tilbringe julen sammen med Maria, så forventede hun, at det ville blive en temmelig vanskelig og trist ferie.

    Men, da hun ankom julemorgen, så gav Maria hende en hjertelig og varm velkomst, og gav hende et brev, som hun skulle læse. Det var et langt brev, dekoreret i kanterne, så det så rigtig festligt ud. Hendes datter sagde, at hun ville lave en kop kaffe mens hun læste brevet.

    Moderen satte sig ned, mens hun var en lille smule bekymret. Først var hun forbløffet, men lidt efter lidt ændredes hendes forbløffelse til en følelse med glæde og forundring. Hendes datter havde skrevet et brev til hende, med påskønnelse og taknemmelighed for alt hvad hun havde gjort for hende. Hun havde fyldt brevet med små historier og erindringer fra hendes barndom.

    ”Jeg kan ikke beskrive den følelse jeg havde da jeg læste brevet”, sagde moderen til mig. ”Jeg følte det som om mit hjerte skulle briste. Jeg følte mig så elsket og værdsat. Det var mere værd end al verdens gaver. Vi gav hinanden et stort knus, og for første gang talte vi om en masse ting. Da jeg kom hjem, følte jeg, at jeg elskede min datter så meget, så jeg ønskede at forære hende noget. Jeg så på min store bankkonto, og følte mig lidt skamfuld. Hun havde været igennem en temmelig vanskelig tid, og jeg havde aldrig før haft lyst til at give hende noget. Jeg udskrev en stor check til hende, og sendte den med kærlighed”.

    Når du fuldt og helt viser taknemmelighed til en person, som har gjort noget, så mærker denne person taknemmeligheds energien, og bliver så overfyldt af glæde for det, så personen ønsker at give dig mere. Når du udsender oprigtig taknemmelighed til Universet, for de velsignelser du har modtaget, så reagerer den Guddommelige energi, med kærligt at give dig endnu flere velsignelser.

Oprigtig taknemmelighed er nøglen til overflod. Den åbner op til

Universets store resurser.

    Fordømmelser og kritik sender dig til helvede. De er det modsatte af taknemmelighed og påskønnelse. Hvis nogen har gjort ti ubehagelige ting imod dig, så vil du på samme måde kritisere og fordømme den person. Du føler vrede. Din krop anspændes. Dit hoved gør ondt. Det er helvede. Der er en vej ud af hevede og til himlen. Erkend med medfølelse, at han er en person der sårer. Lykkelige mennesker gør ikke fortræd. Se efter de gode ting hos ham, eller en rar ting han har gjort mod dig. Fokuser på det, og påskøn det og vær taknemmelig for det. Hans holdning til dig kan måske eller måske ikke ændre sig, men du vil føle dig godt tilpas igen. Det er himlen.

    Det bliver betragtet som et gammeldags begreb, at være taknemmelig til dine forældre for at de har givet dig livet. Mange mennesker tror stadig, at det er deres forældres skyld at de er blevet født. Sandheden er, at din ånd valgte dem som forældre, og de indvilligede ved at give dig adgang til Jorden, og frembragte omstændigheder og betingelser, hvor udfordrende de end kunne være, som din sjæl havde brug for til denne oplevelse.

    Jeg opholdt mig i nogle få uger i Ammas ashram i Kerala, i Indien. Hun er kendt som den favnende moder, fordi hun giver enhver der kommer til hendes dharshan, som er en Guddommelig velsignelse, en stor omfavnelse. Hun ser dig ind i øjnene, og hvisker kærlige ord til dig. Guddommelig kærlighed strømmer fra hende ind i dit hjertecenter. Hun er en oplyst Enhed, en Avatar, og udstråler fuldkommen kærlighed og tolerance. Jeg kan helt ærligt sige, at jeg aldrig har oplevet noget som denne overvældende kærlighed, som hun strålede ind i mig gennem dharshan. Efter hun blev en oplyst Enhed, har hun viet sit liv til at give dharshan, og hjælpe med at lindre menneskehedens lidelser.

    Hendes barndom var tilsyneladende forfærdelig. Hun var en uønsket pige i en stor familie. Endvidere, så var hendes hud mørkere end hendes forældres og hendes øvrige slægtninges, så hun blev betragtet som en der ville bringe vanære til familien. Som tilføjelser hertil, så følte hendes mor øjeblikkelig modstand mod hende fra fødslen, og afviste at beskytte hende mod hendes ældste brors hadefulde hævngerrighed. Hun blev familiens slave, kom sent i seng og stod tidlig op, for at udføre det huslige arbejde.

    Hun blev konstant slået og nedgjort, ikke kun af hendes ældste bror og hans venner, men også af forældrene. På trods af dette, som fandt sted gennem hele barndommen, så dansede hun, og sang lovprisninger til Krishna. Hun så Gud i alle ting, og hele tiden bad hun sin elskede om at komme til hende.

    En dag kom Krishna til hende, og hun blev oplyst. Senere, kom den kvindelige Guddom til hende, og hun blev et fuldt oplyst, alvidende og allestedsnærværende væsen. Snart flokkedes mennesker fra hele verden for at modtage Guddommelig kærlighed gennem hende, og der blev bygget et enormt tempel.

    Jeg spurgte en af hendes tilhængere om hvordan Amma havde det med hendes forældre, og fik fortalt, at hun betragtede dem som hendes største vejledere. De sidder ved hendes højre hånd når der er ceremonier. Hun siger, at uden de vanskelige udfordringer, som de gav hende i hendes barndom, så havde hun ikke kunnet blive oplyst. Hun er dem evigt taknemmelig.

    I personlig terapi og udviklingsgrupper, der er deltagerne ofte beskæftiget med vanskelighederne i deres barndom. Der er en tendens til at fokusere på deres forældres negative aspekter. Det er der plads til i healings processen, men påskønnelse og taknemmelighed healer også.

    Jeg husker godt en gruppe som jeg var leder af. Efter en temmelig svær og tung session, så bad jeg deltagerne om at tænke på nogle positive ting, som deres forældre havde gjort for dem. I et stykke tid var der en åndsfraværende stilhed, da deres tænkemåde ændrede retning. Så var der en der sagde, ”Min mor plejede at lave nogle vidunderlige fødselsdags kager”. ”Det gjorde min mor også”, sagde en anden. ”Det havde jeg glemt”.

    ”Min far tog mig med ud at fiske om søndagen”.

    ”Hej, min far spillede fodbold med mig, og gav mig virkelig opmuntring til det”.

    ”Det gjorde min også”, kom det i kor fra to tre andre.

    ”Min mor lavede kjoler til mig med flæser på”.

    Og sådan fortsatte det. Det tunge og svære løftedes, og pludselig kom der en smuk og vidunderlig energi ind i rummet.

    Den følgende uge oplevede næsten alle, at de havde følt sig meget mere glade, mere positive og meget bedre tilpas gennem ugen. Og de ønskede at fortsætte med at huske på det positive, og være taknemmelige for det. Efter dette, så indlagde vi en påskønnelses og taknemmeligheds tid hver uge. Hele tiden, så meldte kursusmedlemmer tilbage, at forældre, hvoraf mange var nu blevet gamle, var blevet meget venligere mod dem, og nu, helt af sig selv, gav dem den påskønnelse og anerkendelse, som de havde længtes efter hele deres liv.

    Barbara var kommet i gruppen i et år. Hun var gift og havde tre børn, og viste altid en lys og livsglad facade mod verden. Inde bag ved var hun fortvivlet. Hun troede ikke, at hun nogensinde kunne skabe et godt forhold til hendes mor. Uge efter uge havde hun undertrykt sin frustration over hvor vanskelig hendes mor var, og en længsel efter at komme tættere på hende. Ugen efter vi begyndte at se efter det gode hos vores forældre, og påskønne det, fortalte hun, at hun havde været på indkøb med hendes mor. ”Min mor var så rar, så jeg næsten ikke kunne tro det. Hun købte endda en kjole til mig”. Hun fortsatte med at påskønne hendes mor, og være taknemmelig for alle de små ting, hun havde gjort for hende gennem livet. Den følgende uge var hun glad, da hendes mor tilbød at passe børnene, for første gang nogensinde.

Påskønnelse er den brise, der kan antænde den mindste gnist, og

gøre den til et stort bål.

    Når du påskønner selv den mindste ting hos en person eller en situation, så vokser den. Så snart du påskønner noget, og er taknemmelig for det, så fokuserer du på det, og i henhold til Loven om Opmærksomhed, så forøges og mangfoldiggøres det.

    Jeg hørte en historie om et barn, der i skolen syntes at skolearbejdet var vanskeligt, og han blev irriteret og indadvendt. Naturligvis var han upopulær. Hans lærer betragtede ham som doven, uartig og besværlig. Han visnede under lærens dom, kritik og fordømmelse. Heldigvis kom der en ny lærer til klassen, som forstod Loven om Påskønnelse og taknemmelighed. Hun satte sig for, at finde noget godt om ham og hans arbejde. Det var ret vanskeligt, men hvis det var muligt at rose noget, lige meget hvor lidt det var, så gjorde hun det. Lidte efter lidt aftog barnets jagede udtryk, efterhånden som han følte sig mere tryg. Læreren opdagede, at han elskede planter og blomster. Klassen lavede en lille have med drivhus, og han blev sat til at lede den. Han blev rost, takket og påskønnet for det han medvirkede til for klassen. Han blomstrede og lærte at smile igen.

Fordømmelse og kritik hæmmer og dræber blomster. Taknemmelighed er

Solskinnet, som får kronbladende til at åbne op og blomstre.

    Når vi erkender, at vi får tilsendt udfordringer fordi de hjælper os med at vokse, så ændrer vi vores holdning til dem.

    Det er menneskeligt og forståeligt, at vi bliver sønderknust når et barn dør. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig hvordan det må føles. Jeg har mødt forældre, som er bitre og vrede over, at deres barn er handicappet eller er død. De oplyste ved, at hvert barn er et lån fra Gud, en kærligheds gave som bringer ansvarlighed og udfordringer.

    Nogle af mine venner havde et meget svært handicappet barn, som døde da han var tyve måneder gammel. De betragtede den gave, som hans liv og død var, som en af de vigtigste velsignelser de havde modtaget fra Universet. De lyser når de taler om ham. Hans korte liv var fuld af smerte og operationer. Det forstyrrede og ændrede deres liv fuldstændigt. De sagde, at han var en engel der var sendt til dem, for at åbne op for deres spirituelle vej, og de er evigt taknemmelige. De fejrer hans liv og hans død.

I hver eneste udfordrende situation, er der en gave med en lektie.

Vores opgave er, at lære lektien og påskønne hvad den har lært os.

    Hvis du ønsker at dit liv skal være mere lykkeligt, sundere og have mere overflod, så opret en taknemmeligheds journal. Skriv hver dag fem ting som du er taknemmelig for. Du vil opleve dig selv se efter gode ting som du kan skrive i den. Du vil automatisk blive mere positiv og påskønnende. Før du går i seng, så gennemrod slaggerne og find guldklumperne. Vær taknemmelig for dem.

Holdninger som aktiverer Loven om Taknemmelighed:

    Vær positiv og påskønnende.

    Se de lyse sider.

    Vær glad. Når du stråler af lykke, så påskønner du det du har.

    Husk på de gode ting hos en person.

    Fokuser på det gode i enhver situation og person.

    Giv ros med rund hånd.

    Brug ordet, ”Tak”, med oprigtighed.

    Vær kærlig, omsorgsfuld og venlig.

    Erkend din egen storslåethed.

    Fejr livet og vær glad.

Taknemmelighed bringer utallige velsignelser til dig.

************************************************

Se de lyse sider, og se dem mangfoldiggøres.

***********************************************

KAPITEL TO OG TREDVE

LOVEN OM VELSIGNELSER.

  Når du velsigner nogen, så påkalder du Guddommelig energi til at berøre dem. Når det bliver gjort med oprigtig hensigt, så bliver en stråle af guddommelig lys, overført til den person du velsigner.

    I nogle religioner lægger præsten hænderne på personens hoved og velsigner ham. Præsten aktiverer kronecentret, så lys kan passere ind i personen. Det er meget kraftfuldt og en meget personlig ting at gøre sådan, og i mange kulturer bliver det betragtet som dårlig maner at berøre kronecentret.

    Når du hæver din hånd i retning af en person, som du ønsker at velsigne, så retter du velsignelsen imod ham.

    I Østens kulturer kaldes velsignelse for dharshan. Der findes nogle Avatarer, dem som er fuldt oplyste væsener, som er fuldkommen forbundet med Gud, som giver dharshan til dem som kommer for at besøge dem. Sai Baba har en ashram i Puttaparthi, nær Bangalore, i Indien. Sai Baba er en stor Avatar. Hans blotte tilstedeværelse udtrykker en velsignelse. Tusinder flokkes for at sidde i stilhed i hans tempel, mens de venter på at få et glimt af ham. Hans budskab handler om tjeneste og hengivelse. Der hvor det er passende, der løfter han tilhængernes byrde. Når han giver dharshan, så forlader en gylden kosmisk flamme hans hjerte, og går ind i dit. Hvis du sidder i stille meditation i tyve minutter, så får du denne Guddommelige energi ind i dig. Men, hvis du taler, eller på anden måde afleder din koncentration, så går den gyldne flamme tilbage til ham. Hvis du besøger hans ashram, så er det vigtig at være opmærksom på det, fordi så snart han forlader templet, så begynder mængden at snakke og haste mod udgangen.

    Det siges, at du tager ikke ned og besøger Sai Baba, med mindre kan kalder på dig. Jeg besøgte hans ashram første gang i 1991. Før det, så var han kommet til mig i nogle få drømme eller meditationer, men jeg havde ingen kontakt med hans energi et stykke tid. Så en dag, da jeg lå i blød i badekarret, hørte jeg en stemme der højt og klart sagde, ”Kom til Indien”. Jeg vidste det var Sai Baba, og løb ned ad trappen, indhyllet i et håndklæde, for at se i min kalender hvornår jeg kunne tage af sted. Jeg vidste ikke hvor han var i Indien, eller hvordan jeg skulle komme der til. Næste morgen havde jeg en ny klient. Efter nogle få minutter sagde hun til mig, ”Har du brug for at vide hvordan du kommer til Sai Baba”? ”Ja”, sagde jeg overrasket. Hun sagde, at hun netop havde fået den følelse, at jeg havde brug for informationen, og hun vidste det hele. Når det er tid til at besøge ham, så fremskaffer han midlerne. Selv om det er vidunderligt og specielt at sidde i energien fra et Stort Væsen, så er det ikke nødvendigt at du besøger ham fysisk. Du kan også kalde på Sai Baba i en meditation og bede ham om dharshan.

    Amma, den favnende moder, hvis budskab er kærlighed og tolerance, udstråler ganske enkelt lys og medfølelse. Når hun giver dharshan, så ser hun ind i dine øjne når hun har omfavnet dig, og overfører Guddommelig energi, direkte ind i dit hjerte. Også hun løfter smerterne fra hendes tilhængere. Da jeg boede i hendes ashram i Kerala, så var der mange mennesker, inklusiv alle lægerne i ashrammen, som havde infektioner i øjnene. En dag besluttede hun at fjerne alles infektioner, gennem hendes legeme. Jeg modtog dharshan fra hende i de tidlige morgen timer, efter hun havde uddelt individuelle velsignelser i otte timer i træk, uden en pause. Hendes øjne var fyldt med entusiasme, og højrøde. Hun måtte have lidt frygteligt, da hun bar al den smerte. Men hendes smil var strålende og smukt, som om jeg var den første person hun omfavnede. Somme tider sad vi med krydsede ben i hovedtemplet, og ventede i timevis på vores tur til dharshan. Efter nogen tid, så føltes min værkende ryg som om den ville knække sammen, men som alle andre, så holdt jeg ud, på en eller anden måde. Efter velsignelsen, så fik vi ofte lov til at sidde bag ved hende. Hver gang jeg sad der, inde i hendes aura, glemte jeg alt om min ryg. Al smerte, pine og stivhed forsvandt. Alle som jeg talte med, oplevede det samme.

    Moder Meera er en anden Indisk Avatar, som bor i Tyskland og giver dharshan fra hendes hjem. Jeg forstår, at hendes formål med at bosætte sig der, er at heale Nurenberg linjen, og udrense den mørke energi der er tilbage der fra krigene, lige så vel som hun skal sprede lyset der, fra hendes dharshan. Folk kommer fra hel verden for at modtage hendes stille velsignelse, som hun giver fire gange om ugen. Du går ind i husets hoved rum, og venter i stilhed på at hun kommer. En efter en, går hver person op og knæler ved hendes fødder. Hun lægger derefter sin hånd på dit hoved, og når hun gør det, så løsner hun dine karmiske knuder, som er indeholdt i din aura, rundt om din ryg. Hun forvandler almindeligvis omkring 25 og 50 procent af din karma. Så ser hun dig lige ind i øjnene, og nikker flere gange. Hvert nik sender Guddommelig energi ind i dig. Til sidst går du tilbage til din stol, og mediterer for at optage den Guddommelige energi.

    Du kan ikke modtage en velsignelse fra en Avatar, uden at du bliver forvandlet helt ind i den dybeste kerne af dit væsen.

    Når du velsigner din mad og siger tak for det, så er det fyldt med Guddommelig energi. Kirlian fotografi (en form for fotogrammetri lavet med elektricitet) kan filme fødens energi. Meget af den føde som vi spiser, er dødt, på grund af nedbrydning, kemikalier, lang tids opbevaring og dårlig tilberedning. Når denne føde velsignes, så udstråler den endnu engang livskraft og vitalitet. Jeg vil ikke foreslå, at vi skal stille os tilfredse med at spise livløst føde. Spis frisk økologisk føde hvor som helst det er muligt. Men, velsign din føde, og bed det Guddommelige om at fylde det med al den næring du har brug for, til at opretholde den optimale sundhed, der kan være til hjælp for dig, både fysisk og spirituelt. Der er ikke noget mere vidunderligt end at spise føde, hvor mantras er sunget hen over det, under forberedelsen og tilberedningen, for denne føde er velsignet.

    Du velsigner nogen når de nyser, så den Guddommelige energi kan komme ind i dem og gøre dem raske.

    Velsign dit arbejde, og det vil forøges og blive fyldt med glæde.

    Velsign mennesker omkring dig, og de vil blive glade og tilfredse.

    Velsign din krop, og den vil blive et smukt tempel for din ånd.

Her er eksempler på velsignelser du kan sige for at ændre dit liv:

    Jeg er velsignet med at jeg lever med sådan en smuk krop.

    Jeg er velsignet ved at være omgivet af mennesker som elsker mig.

    Jeg er velsignet med at have sådant et fredfyldt hjem.

Her er en vidunderlig velsignelse af din føde:

    I Kristus navn, beder jeg om at denne føde må være velsignet, så at Jordens frugter må føde min fysiske krop, og være til velsignelse for mit spirituelle legeme.

Du kan også anmode om velsignelser.

    Velsign mine hænder, så de kan tjene dig.

    Velsign mit arbejde, så det kan blive gjort for det allerbedste.

    Velsign mine forhold, så de kan blive fyldt med kærlighed.

    Velsign min partner, så vi kan elske og støtte hinanden.

    Velsign mine børn, og beskyt og vejled dem.

    Velsign vores hjem, så det altid er fyldt med fred og kærlighed.

    Må det Guddommelige i mig velsigne dig.

    Må jeg modtage velsignelser fra det Guddommelige i dig.

  ******************************************

Velsign alle og enhver, og fyld dem med Guddommelig energi,

 og du vil være åben for Universets velsignelser.

******************************************

KAPITEL TRE OG TREDVE

LOVEN OM DEKRET

  Forestil dig en stige med forlængede sektioner, der læner sig op mod en skyskraber. Når du klatrer op af de nederste sektioner, så kan du se jorden, mens taget og himlen synes meget langt væk. På lærdommens lavere trin, der beder vi til Gud, som ansøgere, og beder ham om at give os det vi ønsker. Englene er mellemleddene, som fører energien i vores anmodning til Guddommen.

    Dem som er på et niveau med ren fysisk forståelse, står på den nederste sektion. De tror kun på det de kan se, høre eller mærke, og tror de er adskilt fra, eller endda højerestående end andre. På dette niveau ser vi udad efter vejledning, og har et begrænset begreb om Universets umådelighed, og vores placering i det. Dette er kendt som det at leve i den tredje dimension. På denne nederste del af stigen laver vi bekræftelser, som, når de bliver gentaget kontinuerligt, hjælper os med at ændre ubevidste fastholdte overbevisninger. Hvor vi end befinder os på stigen mod opstigning, så er bøn og bekræftelser positive og værdifulde hjælpemidler til vores rejse. Højere oppe ad stigen har vi større muligheder.

    Når vi erkender, at vi først og fremmest er spirituelle væsener, så bliver materielle fremstød mindre vigtige. Vi bliver mere tillidsfulde, og ønsker at samarbejde med alle mennesker. Vi ser ikke længere efter vejledning ude fra, vi følger vores indre visdom. Det bevilliger os adgang til fjerde dimension, og tillader os at klatre op til stigens næste forlængelse. Vores udsigt ud over Universet, er blevet udvidet betragteligt.

    Med tiden når vi op til toppen af den fjerde dimension, og forbereder os på opstigning ind i den femte dimension, vi bliver mestre. Det betyder, at vi tager ansvaret for skabelsen af vores virkelighed. Vi accepterer, at vi er mestre af vores egen skæbne. Vi er derfor kommandører. Vi samarbejder med det Guddommelige. Jo højere vi bevæger os ind i herredømmet, jo mere udvidet bliver vores vision om skabelsen.

    Når vi er højt oppe ad stigen, så bliver vi umådelig kraftfulde. Og naturligvis er vi nødt til at acceptere det ansvar der følger med. Vi er ikke længere sømænd eller kaptajner. Vi er flådens kommandører. Vi tager beslutninger og udsender direktiver, som alle adlyder. Dette er nu muligt for alle, og mange anerkender nu, at de har total herredømme over deres liv. Du ved at du er en mester, når du ikke længere bebrejder nogen eller noget, for dine forhold. På et spirituelt niveau kommunikerer vi med lysets spirituelle hierarki, bevidst eller ubevidst, og beslutter hvad der skal samarbejdes om, med det Guddommelige. Et dekret påbyder Universet at adlyde vores ordre. Som kommandør af flåden, så svinger alt og alle i aktion for at udføre dine ordrer.

Når du laver et dekret, så går Universet i gang med at udføre din Kommando.

    Hvis en dæksmatros kommanderer på skibet, uden tilstrækkelig klarhed og visdom, så vil der opstå kaos. Og når vi laver et dekret uden forberedelse, så vil vi ikke være parat til resultaterne. Det er åbenlyst, at et dekret skal udføres med den største integritet for det allerbedste for alle.

    Udfør den med ydmyghed, idet du ved, at du er her for at tjene planeten.

    Bestem med autoritet og med klarhed. Stå med hovedet hævet og med skuldrene tilbage, og sig dit dekret højt.

    Gode administrerende direktører konsulterer andre, og foretager indledende undersøgelser, før de tager stilling til om deres virksomhed skal ændre retning. Før du tager stilling til et dekret, så lyt til din indre vejledning, og også til ydre vejledning hvis det er nødvendigt. Dit første skridt er, at du meget omhyggeligt beslutter hvad dit dekret skal være. Skriv det ned, se på det fra alle vinkler, vær sikker på, at det er meget positivt og meget klart. Konsulter dem som du har tillid til, hvis du har brug for tilbagemelding om nogen som helst svagheder.

    Dette er en formulering for ordene i et dekret: ”I Guds navn og alt hvad der er lys, bestemmer jeg nu… ”Gentag det tre gange, og afslut med, ”Det er sket”, eller ”Lad det være sådan”.

    Da vi ikke har det overordnede billede mens vi er i den menneskelige krop, er det en hjælp at tilføje, ”Under Loven om Nåde”, eller ”Under nåde”. Det giver Universet mulighed for at aktivere noget andet, hvis der er en faktor som vi ikke er bevidst om.

    Dekretet vil så blive, ”I Guds navn, under nåde, bestemmer jeg at… Lad det være sådan”. Gentag det tre gange. Når du har udført dit dekret, så må du, som enhver leder, betragte resultaterne, og bruge alle de muligheder der bliver præsenteret for dig, til at aktivere din plan.

    På grund af dets kraft til at kunne ændre vores liv, så er et dekret enormt spændende. Det er ikke noget der bare kan gøres. Jeg har kendt mennesker, der udsendte dekret for at det perfekte parforhold skal komme ind i deres liv. Det resulterer sommetider i tumulter og vanskeligheder. Alt hvad der standser dem i at have et perfekt parforhold, er præsenteret for dem. Det skal alt sammen tages op og renses ud.

    Jeg deltog i en opstignings workshop, hvor en kvinde ønskede at give dekret om, at en partner, som elskede og respekterede hende, ville komme ind i hendes liv. Jeg mindede hende på, at det ydre er et spejl af det indre, og foreslog, at hun gav et dekret om at hun elskede og respekterede sig selv. Kort efter at hun havde givet dette dekret, opsøgte hun en terapeut der kunne hjælpe hende med at udrense de overbevisninger og følelser, der havde afholdt hende fra at elske og respektere hende selv. I løbet af de næste få måneder, dukkede der forskellige mænd frem, for at spejle sig i hendes ændrede overbevisninger. Hun fortsatte med at arbejde med sig selv i to år, før hun elskede og respekterede sig selv. Og selvfølgelig, så kom manden, som hun havde givet dekret om, ind i hendes liv.

    Det hjælper at give dekret for de kvaliteter, som vi ønsker at have i vores liv. Der er behov for at være omhyggelig. Hvis du giver dekret for ydmyghed, så vil du måske komme til at lide under ydmygelse, for at fortjene denne kvalitet. Hvis du giver dekret for tålmodighed, så vil du blive givet lektioner i tålmodighed. Hvis du giver dekret om betingelsesløs kærlighed, så vil du komme ud for situationer hvor du bliver prøvet. Men, dekreter, kan give dig en hurtig tilgang til der hvor du kan erhverve den kvalitet, som du har til hensigt at udvide i dit liv.

    Vi kan give dekret for mere lys på Jorden. Hvis tilstrækkelig mange mennesker var forberedt til at give sådanne dekreter, så ville det hjælpe med til at frembringe en lykkeligere verden.

    Vi kan give dekreter for menneskehedens broderskab og søsterskab, for at bringe Jordens mennesker sammen. Når mennesker med høj integritet og høj spirituel værdi, begynder at give dekret for det allerbedste for alt og alle på Jorden, så vil planetens og individernes opstigning ske meget hurtigere. Magten er hos os.

Her er nogle eksempler på dekreter:

    ”Ved Guddommelig dekret, i Guds navn, under nåde, påkalder jeg den violette flamme til at forvandle hver eneste negative tanke, mønster, overbevisning, tilstand, forbindelse eller alliance som jeg har haft. Det er gjort”. Gentag det tre gange.

    ”I Guds navn og alt hvad der er lys, under nåde, giver jeg dekret om, at alle aflagte løfter i tidligere liv og i dette liv, som ikke tjener den Guddommelige plan på Jorden, bliver ophævet og frigivet. Lad det være sådan”. Gentag det tre gange.

    Ved Guddommeligt dekret, i Guds navn, kalder jeg nu en ren hvid søjle af Kristus lys frem, for at bringe Kristus bevidsthedens betingelsesløse kærlighed til Jorden. Det er gjort”. Gentag det tre gange.

    Bekræftelser og bønner bliver gentaget. Et dekret giver du kun en gang.

******************************************

Når du giver et dekret, så er Universets kraft stillet op bag det.

******************************************

KAPITEL FIRE OG TREDVE

LOVEN OM TILLID

  Tillid er en kvalitet med så høj frekvens, så den overgår de lavere love og gør det umulige muligt. Tillid giver mulighed for at der kan ske mirakler. Healing i tillid trækker Gud ind. Tillid er som en urokkelig klippe. Den står fast i regn, hagl og mudderskred. Som sådan, giver den stor kraft.

    Dette er Loven om Tillid. Hvis du har total tillid til et resultat, så vil det blive sådan. I det omfang hvor du tvivler, der giver du mulighed for fejltagelse. Når du har absolut, ubetinget total tillid til det Guddommelige, så ved du, at det der er for det allerbedste, vil ske. Tillid fjerner frygt.

    En ung kvinde fortalte mig, at hun havde været ude for et rædsomt bilsammenstød. Da bilen rullede rundt, så for der en tanke gennem hovedet på hende, ” Skal jeg dø nu”? En engel kom hen til hende, og da hun blev indhyllet i dens lys, så vidste hun at alt ville være godt. Det betød intet om hun levede eller døde. Alt var godt.

    Som foroven, så forneden. Jeg betragtede et barn, der lo af glæde, og som kastede sig ind i hans fars arme. Han havde absolut, ubetinget tillid til, at hans far greb ham og holdt ham fast. Selvfølgelig greb hans far ham, og det bånd med tillid, som var etableret, blev dybere. Når vi har fuldstændig tillid til det Guddommelige, så vil vi blive holdt i sikkerhed.

    Tillid betyder, at vi konstant lytter til vores indre vejledning og intuition. Blind tillid er noget andet. Det medfører, at vi giver vores tillid til noget, uden der er grundlag for det. Tilliden er malplaceret gennem mangel på dømmekraft. Blind tillid er nærmere et håb.

    Jeg hørte en historie om et barn, hvis far sagde til ham at han skulle kaste sig ud, og så ville han gribe ham. Barnet hoppede ned, og faderen lod ham falde og slå sig. Han vendte sig mod barnet og sagde, ”Det vil lære dig, at du aldrig skal stole på nogen”.

    Denne historie for mit blod til at fryse til is, hver gang jeg tænker på den. Men, det handler ikke om at nedgøre det uskyldige barn, eller mangel på tillid. Jeg forestiller mig, at den slags forælder, som kan gøre sådan noget, må have haft en historie om mistillid. Barnets tillid er sandsynligvis blevet brudt mange gange. Barnet har uden tvivl håbet på at hans far ville gribe ham, men med et meget lille grundlag for sit håb. Under spirituel lov ville det være sådan, at hvis barnet havde haft total tillid, så ville faderen have reageret med at gribe ham.

    Hvis du bygger et hus på et utilstrækkeligt fundament, så vil du altid have en følelse af usikkerhed og tvivl om husets sikkerhed. Du kan blive paranoid over revner, fordi de kunne være et signal om at huset er ved at kollapse. Et hus med et solidt fundament frembringer ingen former for usikkerhed. Du ved at der kan være småting der kunne gøres anderledes, men husets grundlag er solidt. Selvtillid er tillid til selvet. Hvis du har et fundament af selvrespekt og selvværd, så vil du være en afslappet og nem person at være sammen med. Ingen kan nedbryde dig, for du vil stole på din egen evne, og andre vil intuitivt have tillid til dig.

    Troskab er det vi kalder tillid i et forhold. Et hvert parforhold har forskellige grundregler omkring penge, sex og andre aspekter. Hvis du har total tillid til at din partner overholder og ærer jeres løfter, så vil du føle dig tryg i forholdet. Også venskab har sine grundregler. Hvis du kan dele en intim del af dig selv, og have total tillid til, at din ven ikke vil le ad dig eller sladre, så har du et solidt fundament af tillid.

    Tillid er fundamentet for succes, manifestation, bøn og dekreter.

    Når du har tillid til en vision, så vil den lykkes. Hvis du ikke har tilstrækkelig tillid, så bed en anden om at holde din vision for dig. Deres tillid vil sikre succes.

    Jeg hørte en stolt far sige om sin succesfulde søn, ”Jeg har altid vidste at han ville få succes. Jeg havde fuldstændig tillid til ham”.

    Og sønnen sagde, ”I vanskelige stunder kunne jeg høre min fars stemme, og jeg vidste at han troede på mig. Det gav mig styrken til at fortsætte”.

Tillid flytter bjerge. Det er den største kraft der findes. Hvis din

intuition fortæller dig at noget er rigtigt, og du fastholder

tilliden til din vision, så vil du få succes.

*************************************

Det Guddommelige har tillid til dig.

*************************************

  KAPITEL FEM OG TREDVE

LOVEN OM NÅDE

  Nåde er den Guddommelige tildeling af barmhjertighed. Den opløser

karma og skaber mirakler. Den kan ændre forholdene.

    Skaberen er almægtig, og udstråler energi af så høj en frekvens, så det ligger ud over alt hvad vi kan fatte. Med en tanke, kan Gud afslutte smerte, sygdom, elendighed, hungersnød og krig. Men hvilket formål ville det tjene?

    Vores sjæl har accepteret muligheden for at inkarnere på denne planet, for at lære om, og opleve følelser og en fysisk krop. Gud har skænket os fri vilje til at skabe vores eget liv, på et sted hvor hver en tanke, ord eller handling manifesteres.

  Frem til vore dage, har vi her på Jorden valgt at skabe hungersnød,  sygdom og krig.

 Vi kan ændre dette ved at modtage og give nåde.

    Vi kan påkalde nåde til at forvandle det vi skylder, ændre følelsesmæssige indstillinger, heale forhold og den fysiske krop. Men, vi skal være parat til at modtage den. Vi skabte alle vores situationer med vores bevidsthed, og vi må lære lektien før vi beder om nåde.

    Vi er privilegeret, at leve her på Jorden på et tidspunkt hvor der er store Avatarer i fysisk krop. Avatarer er Guddommelige inkarnationer. De er ren ubetinget Guddommelig energi, og er alvidende, almægtige væsener. De har kraften til at kunne heale gennem nåde. Men, de skal gøre det i henhold til de spirituelle love. De vil ikke give healing før personen har lært sin lektie.

    Der fortælles en historie om Sai Baba, som antages at være den største af Avatarerne, som lever i en krop nu. En mor bragte sin søn til hans ashram. Den unge mand var handicappet og sad i kørestol. Der var nogen der spurgte Sai Baba, hvorfor han ikke healede manden. Som svar viste han dem et billede af et tidligere liv, i hvilket den handicappede mand var en meget grusom dommer, og hans mor var hans assistent. De afsagde utroligt brutale og skånselsløse domme. Sai Baba sagde, at de endnu ikke havde lært lektien. Han tilføjede, at gennem den omsorg, som moderen gav hendes handicappede søn, så lærte moderen at have medfølelse. Manden oplevede noget af den lidelse, som han så hjerteløst havde påført andre, og lærte at modtage kærlighed. Han sagde, at hvis han healede manden, så ville ingen af dem have lært lektien, og begge ville fortsætte med at være grusomme.

    Vi kan give nåde til andre gennem vores medfølelse, barmhjertighed, empati, tilgivelse og betingelsesløs kærlighed. Når som helst vi åbner vores hjerte for andre, så modtager vi også en indstrømning af Guddommelig kærlighed. Jo mere nåde vi giver, jo mere modtager vi når det er vores tur.

Medfølelse, empati, barmhjertighed, betingelsesløs kærlighed og

tilgivelse, er Guddommelige kvaliteter som giver nåde.

    Hver gang du åbner dit hjerte med medfølelse, så giver den kærlighed, som stråler ud fra dig, nåde til en anden. En holdnings ændring kan finde sted eller frigørelsen af en dyb indeholdt frygt, eller endda fysisk healing.

    Tilgivelse er en anden Guddommelig kvalitet, som opløser og forvandler negative blokeringer. Det medfører, at følelsesmæssig, holdningsmæssig og fysisk healing finder sted for både giveren og modtageren.

    Hvis du kærligt og med et åbent hjerte giver den sidste del af din mad til en sulten tigger, så giver du ham nåde. Føden indeholder mere end kalorier. Den indeholder Guddommelig kærlighed, og vil give ham næring på et dybere niveau end kun som føde.

Nåde giver mulighed for at healing kan finde sted, fordi de højfrekvente

vibrationer med kærlighed, forvandler de lavere vibrationer med

smerte og frygt.

    Vi skaber karma med vores holdninger. Al dårlig stemning og stridigheder, er de karmiske konsekvenser af egoistiske holdninger.

    Felicity beklagede sig over at hendes ex mand altid var rædselsfuld. En dag sagde hendes kæreste, ”Det er dig det handler om. Du møder ham altid med at være sur og gnaven, og du siger frygtelige ting om ham”. Hun var rystet og vred. Hun tænkte over det hele dagen, og måtte erkende, at hendes kæreste havde ret. Hun var rædselsfuld mod hendes ex mand. Så hun satte sig ned og prøvede virkelig at forstå hvem han egentlig var. Så skrev hun et langt brev til ham, hvor hun sagde undskyld for hendes holdning overfor skilsmissen, og tilgav ham for alle de ting han havde gjort. To dage efter kom han forbi hvor hun boede, og han var virkelig rar og venlig. Han prøvede at være så hjælpsom som muligt med hensyn til ordningerne med børnene. Der var sket en total forandring. Det interessante var, at Felicity aldrig havde sendt brevet. Han mærkede hendes holdnings ændring, og reagerede på det. Hendes tilgivelse og forståelse gav nåde til hele familien. Alle følte mere glæde.

    Når du er parat til at kunne føle forståelse og medfølelse eller til at tilgive, så fører englene dig til nogen der kan hjælpe dig med at frigøre din karma. Det kan være en terapeut, naturlæge, kiropraktor, traditionel læge eller healer. Det kan være den person der bor ved siden af dig, eller en som kan sige nogle visdomsord. Det kan være en bog, en Tv udsendelse, som total ændrer din holdning. Det øjeblik du er parat, så vil du blive placeret der hvor du kan blive healet.

    Jeg bliver sommetider spurgt om læger og natur healere arbejder for at betale deres egen karma, eller om de har afsluttet deres karmiske tilbagebetalinger, og nu giver nåde til andre. Mennesker bliver ofte tiltrukket til en bestemt healings profession, til deres egen healing, for at give healeren mulighed for at fuldføre karma. Jeg holder af at tænke på, at mange i omsorgs og healings professioner, nu udelukkende uddeler nåde.

Healere er kanaler, hvor igennem der kan passere højfrekvente

Vibrationer. De er instrumenter for nåde.

    Engle arbejder med nåde, hvor de konstant hvisker til os om at tænke, gøre eller sige det, som vil opløse vores karma. De prøver på at hjælpe os med at tilgive andre, eller fortage beslutninger til vores allerbedste, så vi lever i lyset.

    Vi har altid været i stand til at bede Kilden om nåde, om at tilgive vores synder, og opløse et efterslæb af karmisk gæld. Men, da vi lever i en helt utrolig tid, med udvikling af vores sjæle, så er der i vore dage en Guddommelig amnesti på plads. Det betyder, at nåde bliver tildelt mere villigt end før. Ikke desto mindre, så skal vi være godkendt som værende parate, for at kunne modtage den. Så hvis du har gjort alt hvad der er muligt for at løse en situation eller et forhold, så påkald det Guddommelige for at bede om nåde, og den kan meget vel blive bevilliget. Du kan hjælpe med at bringe nåde til vores planet.

    Jo mere du åbner dit hjerte for at byde fremmede velkommen, give slip på vrede, eller drage omsorg for de syge og senile, jo mere nåde strømmer der ind til planeten. Hver gang du beder for en anden, eller med kærlighed hjælper nogen, så bliver planeten fyldt med mere lys.

  ********************************************

Giv og modtag nåde, som er den Guddommelige barmhjertighed

der gør mennesker frie.

*********************************************

KAPITEL SEKS OG TREDVE

LOVEN OM ENHED

    Hvis du flyver oppe over skyerne, er der kun strålende solskin. Under skyerne er der skygger og lys. I himlen er der kun lys. På Jorden oplever vi mørke og lys. Det er dualiteten, som kommer fra den frie vilje, som vi oplever på Jorden. Hinsides den femte dimension, er der kun lys. Hvor vi end er, så er alt perfekt. Alt er Gud, og vi er alle en del af Gud. Dualitet er kun en undervisnings oplevelse, for at udvide vores lys.

    Hvis et meget dybt kærlighedsfuldt ægtepar, er adskilt af en fysisk distance, så er der i virkeligheden ingen adskillelse. De er forbundet af hver eneste tanke og deres længsel. Livet giver os en illusion om, at vi er adskilt fra Gud, for at vi virkelig skal lære hvordan vi er en Enhed.

I den femte dimension er der kun én spirituel lov. Vi er

alle en enhed. Vi er alle en del af Gud.

    Det betyder, at jeg er en Kristen, en Hindu, en Buddhist, en Muslim, en Jøde, en Sikh.

    Jeg er sort, brun, gul, hvid.

    Jeg er mand og kvinde.

    Jeg er homoseksuel, heteroseksuel.

    Jeg er dyr, plante, mineral.

    Jeg er rig, jeg er fattig.

    Jer er menneske. Jeg er Guddommelig.

Der er ingen forskel. Alt er en enhed.

    Forestil dig et tæppe af et fortræffeligt, kompliceret design og med glødende farver. Alle trådene er det samme, men farverne er forskellige. Hver farve spiller sin rolle. Mørk fremhæver lys. Det er forskellen i farverne og vævningen, der gør livets billedtæppe så spændende.

    Du er en vigtig tråd i det tæppe, en del af helheden.

    Et tredje dimensionalt væsen frygter forskellen mellem racerne og kønnene, og af al skabelse. Når du erkender, at vi alle er en enhed, så vil du ære forskellene.

    I den femte dimension er loven, ”Gør mod andre som du vil behandles”. Hvis en tråd i tæppet er beskadiget, så er helhedens formindsket. Hvis en tråd er forøget, så er helheden forøget. Hvad du end gør mod andre, gør du i sidste instans mod dig selv.

    Før du handler, så stop et øjeblik og tænk, ”Hvordan vil jeg have det hvis dette blev gjort mod mig”? Du vil måske ønske at foretage et andet valg.

    Hvis du ønsker at nogen skal samle det stykke efterladte papir op, der ligger i din forhave, så saml det karamelpapir op, der er blæst ind hos dem.

    Jeg foretog nogle forbedringer i mit hus, og lagde mange penge og anstrengelser ind i det. Jeg sagde til min datter Lauren, som er en meget klog sjæl, ”Jeg tør vædde på at jeg flytter fra huset nu”

    Hun svarede, ”Selvfølgelig, formålet er jo, at du forlader dit hus, som du ønsker at finde dit næste hjem, ikke sandt”?

    Hun havde ret. Jeg takkede hende for påmindelsen. Efter det, så nød jeg virkelig mit smukke hjem, i det jeg vidste, at alt hvad jeg gør for mig selv, gør jeg for helheden.

    Alle er på deres egen vej tilbage til Kilden. Hvem er vi som fordømmer den rute, som en anden har valgt? Vores opgave er at gøre vores bedste. Men, vi må også erkende og ære vores egen menneskelighed. Det er usandsynligt, at vi er perfekte mens vi er her på Jord planet.

    Hvis du konstant kritiserer og finder fejl hos et barn, så vil du aldrig komme til at kende dets storslåethed. Hvis du hele tiden skælder din hund ud, så vil den blive et ulykkeligt dyr. Hvis du kritiserer dig selv, så vil dit lys skinne mindre klart end det kunne. Når du accepterer alle væsener, og ærer det Guddommelige i dem, så vil de blomstre, og det vil du også.

    Som alle fremadstræbende spirituelle væsener, så gør jeg det jeg siger, og uundgåelig kommer jeg til at lave fejl. Jeg husker, at jeg på et tidspunkt talte med min vejleder om det. Han sagde, ”Du kritiserer hele tiden dig selv, og føler dig dårlig tilpas hvis du bliver undervist i noget, som du ikke har indarbejdet i dit liv. Vi vil fortælle dig, at det er den del af dig, der behersker lektien, som bringer undervisningen igennem. Slap af og vær god mod dig selv”.

Loven om Enhed handler om at acceptere alle og alt som det er, uden fordømmelse. 

Det er inklusiv dig selv.

    De beskyttende barrierer, som vi sætter op for at forsvare os selv, afholder os fra at være et med andre. Du kan aldrig komme tæt på en person, der hele tiden forsvarer sig. Det er kun når nogen deler noget ud af dem selv, at du mærker nærhed. Vi bliver bedt om at fjerne vores adskillende barrierer nu, for lige så meget vi er lukket af fra andre, lige så meget er vi lukket af fra Gud.

    Dogmer skaber stive meninger og mure. De er en del af den gamle tidsalder, som nu er ved at slutte.

    Hemmeligheder holder os inde bag murene. I disse tider kommer skeletterne ud af skabene. Det er mærkeligt at opleve, hvordan vores egne hemmeligheder føles så rædsomme. For andre er de ikke så slemme. En hemmelighed der er delt, er en mur der er brudt ned.

    Du er verdens lys. Intet kan formindske det under der er i dit lys. Kun mure kan skjule det. Søg efter dit eget lys inde i dig, og se efter lyset i andre.

Når vi er en Enhed, så behøver vi ikke mure til at adskille os.

    Den nye spiritualitet handler om at bygge broer. Når vi lever Loven om Enhed, så bygger vi broer ved at se efter fællesskabet i religioner, mennesker og uenigheder.

    Lige så meget som du skader en del af Guds skabelse, lige så meget skader du dig selv, og du skader Gud. Lige så vel som du er inviteret til at modtage undervisning her på Jorden, lige så er dyrene, insekterne, træerne og planterne. Alle lærer og udvikler sig. De er dine yngre brødre. Hvis du ødelægger Jorden, så beskadiger du hele skabelsen. Men, du er berettiget til at være på dit område, ligesom dyrene er berettiget til at være på deres territorium.

    Så hvis dit køkken er overrendt af myrer, hvad gør du så? Først taler du med det Højere Selv eller myrernes oversjæl, og minder dem på, at dette er dit territorium. Du beder dem om at flytte ud til en bjælke ude i haven, eller et træ ude ved fortovet, hvor de kan være i sikkerhed. Hvis de ignorerer to advarsler, så fortæl dem, at du vil returnere dem til lyset hvis de ikke respekterer dit område. Hvis de er uden for huset, så har du ikke lov til at slå dem ihjel. Vær ærefuld over for træer og planter, ved med tanker at fortælle dem, at du nu skal i gang med at beskærer dem. Gør det med nænsomhed.

    Når du forstår Loven om Enhed, så accepterer du din egen Guddommelighed. Du begynder at lytte til din intuition, i stedet for at søge efter svar uden for. Du bliver en med-skaber med Gud.

    På Jorden er vi tilbøjelige til at adskille godt og dårligt, mørke og lys. Selv om mørket tjener lyset. Det er din tjener og din lærer. Når du erkender det, så bevæger du dig ud over dualiteten og til Enheden.

    En mor som elsker sit barn, hjælper det med at vokse op. Hun ved, at inde i det barn, er der en spirende voksen, som slet og ret skal opleve og vokse for at nå til modenheden. Ligesom det barn, så er du her for at opleve og vokse. Din ånd er Guddommelig, og viser dig vejen, ligesom moderen.

Enhed er at acceptere din egen Guddommelighed.

********************

Der er kun En.

Det er Gud.

Det er også dig.

*******************

Tidsbestilling
Jørgen W. Girotti
tlf.: 21671069